Motvind Norge

Stormønstring mot vindkraft foran Stortinget lørdag 4.september

Del

Bjørnar Moxnes, Sylvi Listhaug, Rasmus Hansson, Ola Elvestuen, Kirsti Bergstø, Trine Lise Sundnes og Per Olaf Lundteigen er bare noen av appellantene på Motvind Norges største markering mot vindkraft foran Stortinget lørdag 4. september.

Lørdag 4.september samles en uvanlig bred og tverrpolitisk vindkraftmotstand fra hele Norge på Eidsvolls plass i Oslo. Valget står mellom vindkraft eller natur. 

Motvind Norge står som initiativtaker og ansvarlig for arrangementet som favner vindkraftmotstandere blant annet fra en rekke natur- og miljøvernorganisasjoner. Programmet for den formelle del av arrangementet varer fra kl.11.00 til kl.14.30. Informasjonsstand vil være åpen fra kl.10.00 til kl.15.00.

Alle politiske partier representert på Stortinget er invitert til å holde appell mot vindkraft, og flertallet av partiene har takket ja. Vi får appeller fra Bjørnar Moxnes (Rødt) til Sylvi Listhaug (FrP), men også fra Rasmus Hansson (Mdg), Ola Elvestuen (V), Kirsti Bergstø (SV), Trine Lise Sundnes (AP) og Per Olaf Lundteigen (SP). 

I tillegg til appeller på vegne av urfolks og samiske interesser, får vi en rekke tematiske og høyaktuelle appeller fra representanter for Motvind Norge. Vi får høre om en rekke negative konsekvenser av vindkraftutbygging i norsk natur; alt fra folkehelse, ulovligheter og lovbrudd til forurensning, naturmangfold, reindrift og urfolk. Vi får dessuten presentert Motvind Norges alternative energimelding; «Energipolitikk på naturens premisser – til det beste for klima, naturmangfold, mennesker og næringsliv». Naturvernforbundet vil være representert ved generalsekretær Maren Esmark, Miljøvernforbundet ved Ruben Oddekalv, La Naturen Leve ved Christina Fjeldavli og Industriaksjonen ved Atle Forfang Rostad. 

Vi får engasjerte ungdomsappeller av styremedlem Hedda Andrine Skår Indrebø i Motvind Norge og leder Therese Hugstmyr Woie i Natur og Ungdom.   

Den samiske multikunstneren Siri Broch Johansen presenterer Kulturoppropet mot vindkraft – signert av 550 norske kulturarbeidere og kunstnere – og fremfører dessuten sitt særs relevante og slampoetiske dikt; «Park», urfremført i forbindelse med Folkeaksjonen mot Davvi vindindustrianlegg sin samling i Levajok 18.-19.juli 2020. 

Dagen krydres med en rekke relevante kulturinnslag. Shaun Bartlett fremfører blant annet sin «Forever Gone» fra sitt album «Roots and Veins» som minner oss om at kun det tapte eies evig, og vi får dessuten høre blant annet «Skal hilse fra fjellet» av Jon Østeng Hov, «Til Ungdommen» etter dikt av Nordahl Grieg, samt en kraftfull avslutning av kulturinnslagene med en fornorsket og omskrevet versjon av «Do You Hear the People Sing» fra Les Misérable; «Folkets song – Lytt til folket»!

En av mange «overskrifter» for dagen er at norsk energi- og arealpolitikk og forvaltning er på ville veier. Stadig flere ser med økende bekymring på hvordan vindkraftaktørene får rasere ikoniske landskap og urørt natur. Norsk natur tilbys gratis til kapitalsterke selskaper som uten skrupler, uten å tenke bærekraft og ofte uten lovlig hjemmel, men for rask profitt overkjører både folk, allemannsrett og naturmangfold. Nå kreves både full stopp og reversering. Nok er for lengst nok! 

Vi håper at flest mulig som er på parti med norsk natur og naturmangfold og for en radikal omlegging av norsk energi- og arealpolitikk stiller opp på Eidsvolls Plass denne dagen! Vi tror det er mange! 

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Om Motvind Norge

Motvind Norge
Motvind Norge
Ekebergveien 1 A
0192 Oslo

476 77 100http://www.motvind.org

Stortingets intensjoner var nok gode, men i dag ser vi at vindkraftregimet raserer natur og skaper store traumer i befolkningen. Det er behov for å stanse tap av naturarealer og ødelagte lokalsamfunn. Vi trenger ikke vindkraft. Vindkraft løser ingen problem, den skaper bare nye.

Motvind Norge arbeider for en bærekraftig energipolitikk og mot vindkraft. 
Informasjon og debatt går i stor grad utenom vanlige media. Det brutale vindkraftregimet har skapt et folkeopprør. Knapt ett år etter etableringa har vi snart 20 000 betalende medlemmer, og er den frivillige organisasjonen i Norge som vokser raskest. Vi har fakta og folket på vår side. 

Les mer på Motvind.org

Følg pressemeldinger fra Motvind Norge

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Motvind Norge på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Motvind Norge

Valget 2021 ble et historisk protestvalg, fra distriktsopprøret og kraftopprøret!14.9.2021 15:08:38 CEST | Pressemelding

Valgvinnerne ble Senterpartiet og Rødt. Og - folkebevegelsen Motvind Norge. Folkebevegelsen for natur og lokalsamfunn, mot vindkraft, har gjort store utslag. Høyre tapte mange stemmer på grunn av Solbergregjeringa og Tina Bru sitt råkjør for å fremme interessene til kraftlobbyen og vindkraftselskapene. Noe av FrP sin fremgang i siste fase skyldes nok deres punkt 7 Nei til vindturbiner. Mange har ønsket en grønn distriktspolitikk, og SP kunne nok fått enda flere stemmer om partiet hadde tatt et oppgjør med kraftspekulasjon og vindkraft. Rødt sin fremgang skyldes deres klare nei til vindkraft på land og hav. Trass nedgang, AP er nå største parti og i posisjon. Etter Støres tale er det mange som frykter at denne regjeringa kan bli enda verre enn Solbergregjeringa når det gjelder natur og miljø. Nå bør Jonas Gahr Støre lytte til folket, og ta de som kan bli Aps lagspillere for natur og lokalsamfunn på alvor. Både ut fra meningsmålingene og valgresultatet, vil det være klokt av Støre å sikr

Motvind Norges tredje landsmøte - fornying og ny tillit25.4.2021 13:53:56 CEST | Pressemelding

Med 144 delegater fra nord til sør ble møtet lørdag 24. april en manifestering av at Motvind Norge er en grasrotbevegelse. Eivind Salen fikk ny tillit som leder, Nils Utsi og Eivind Mauland gikk ut, og styret ble supplert med Torbjørn Lindseth fra Flatanger og Hedda Skår Indrebø fra Høyanger. Landsmøtet vedtok sju resolusjoner, og Motvind Norges motstand mot vindkraft både på land og hav, ble bekreftet. Det tekniske fungerte helt perfekt. Jevnt over et godt møte som ga styret et tydelig mandat til videre arbeid.

Hastverk er lastverk - OED og ASKO8.3.2021 10:25:54 CET | Pressemelding

Motvind Norge og lokale parter har i dag bedt Olje- og energidepartementet om å følge vanlige prosedyrer for saksbehandling. OED har gitt Lillesand kommune 10 dager til å mene noe om statlig arealplan for Lillesand vindkraftverk. Kommunen har avslått dispensasjon fra kommuneplanens arealdel til atkomstveg til vindkraftverket og stanset anleggsarbeidet. Lokalbefolkningen ønsker ikke dette vindkraftverket. Nå har lokale parter, Motvind og andre organisasjoner bedt OED om å sende saka til uttalelse til alle parter.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom