Trøndelag fylkeskommune

Store offentlige byggherrer inviterer til dialogkonferanse: Utlyser 9 millioner til utvikling av løsninger for mer ombruk

Del
Noen av Norges største offentlige byggherrer, med Trøndelag fylkeskommune i spissen, inviterer aktører på markedet for ombruk av byggematerialer til dialogkonferanse i Trondheim 23. mars. Målet er å finne ut hvordan data knyttet til gjenbruks- og ombruksmaterialer i en digital løsning kan bidra til mer ombruk i byggeprosjekter.
Mål om mer ombruk. Teglestein fra den gamle margarinfabrikken på Buran, ble brukt i byggingen av nye Cissi Klein videregående skole. Foto: Trøndelag fylkeskommune
Mål om mer ombruk. Teglestein fra den gamle margarinfabrikken på Buran, ble brukt i byggingen av nye Cissi Klein videregående skole. Foto: Trøndelag fylkeskommune

Trøndelag fylkeskommune har fått utviklingsmidler fra Innovasjon Norge for å gjennomføre et innovasjonspartnerskap. 9 millioner kroner er bevilget til utvikling av løsninger. Pengene kan gå til en enkelt- leverandør, eller til bedrifter og aktører som slår seg sammen om et felles utviklingsprosjekt.  

Dialogkonferansen er starten på en markedsdialog der fylkeskommunen ønsker å snakke med flere fagfelt og virksomheter.  – Det finnes mange utfordringer i markedet for ombruk og gjenbruk av byggematerialer. Vi mener at innsikten vi nå sitter med, gjør det mulig å finne nye og nyttige løsninger innen sommeren 2025, sier Rune Venås, eiendomssjef i Trøndelag fylkeskommune.  

– Vi har samlet innsikt og kunnskap om gjenbruks- og ombruksmulighetene i bransjen , og nå inviterer vi markedet til dialog om hvordan vi kan lage konkrete løsninger som gjør det mulig og enklere å ombruke og gjenbruke byggematerialer. Markedsdialogen starter nå og vi ønsker oss alle mulige innspill, sier Heather Mason, prosjektleder for prosjektet som har fått arbeidstittelen DIPLOM. 

Roar Erik Kvam fra Trøndelag fylkeskommunes seksjon for jus og anskaffelser oppfordrer bedrifter og andre interesserte aktører til å melde seg på: 

–Ved å delta i markedsdialogen fremover vil interesserte leverandører ha mulighet til å påvirke utformingen av utlysingen og innholdet i utviklingsprosjektet. 

Mer om program og påmelding til konferansen finner du på https://www.trondelagfylke.no/om-oss/eiendom/Materialombruk/

Invitasjonen og en beskrivelse av behovet er kunngjort på Doffin, og TED.

Om DIPLOM og innovasjonspartnerskapet
Digital plattform for ombruk av byggematerialer, DIPLOM, er et samarbeidsprosjekt med flere offentlige byggherrer;  Trøndelag fylkeskommune, Trondheim kommune, OsloBygg KF,  og NTNU. DIPLOM skal gjennomføres etter anskaffelsesprosedyren innovasjonspartnerskap med tilhørende utviklingskontrakt.  Oppdragsgiver (offentlig aktør) og private aktører (leverandører, bedrifter) skal utvikle løsninger som ikke finnes i markedet fra før. I kontrakten er det en kjøpsopsjon som kan utløses. Les om flere eksempler på igangsatte og gjennomførte innovasjonspartnerskap på Leverandørutviklingsprogrammets nettsider. Leverandørutviklingsprogrammet, som eies av NHO, KS, DFØ, Innovasjon Norge og Forskningsrådet veileder i gjennomføringen av innovasjonsprosessen. 

Nøkkelord

Kontakter

Heather Mason, prosjektleder for DIPLOM
heama@trondelagfylke.no
74 17 41 08 / 911 17 569

Bilder

Mål om mer ombruk. Teglestein fra den gamle margarinfabrikken på Buran, ble brukt i byggingen av nye Cissi Klein videregående skole. Foto: Trøndelag fylkeskommune
Mål om mer ombruk. Teglestein fra den gamle margarinfabrikken på Buran, ble brukt i byggingen av nye Cissi Klein videregående skole. Foto: Trøndelag fylkeskommune
Last ned bilde

Lenker

Om Trøndelag fylkeskommune

Trøndelag fylkeskommune
Sentralt fakturamottak Postboks 2567
7735 Steinkjer

https://www.trondelagfylke.no

Følg pressemeldinger fra Trøndelag fylkeskommune

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Trøndelag fylkeskommune på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.