LO

Store norske investeringer i folkerettsstridige bosettinger

Del

672 europeiske finansinstitusjoner har investert i virksomheter som er involvert i ulovlige israelske bosettinger på Vestbredden. Oljefondet er den største investoren.

Totalt er det gitt 114 milliarder dollar i form av lån og garantier og investert 141 milliarder dollar i aksjer og obligasjoner i 50 virksomheter som er aktivt involvert i ulovlige israelske bosettinger på Vestbredden.  

Det viser forskningsrapporten Don’t buy into occupation, som er publisert av en koalisjon av palestinske og europeiske sivilsamfunnsorganisasjoner.   

Også norske finansinstitusjoner har investert i ulovlige israelske 

bosettinger. Oljefondet er på topp i Europa når det gjelder investeringer, med over 11 milliarder dollar, men også DNB, Storebrand og KLP nevnes i rapporten. Totalt har norske finansinstitusjoner investert 14 milliarder dollar i selskaper som er involvert i bosettingene.  

– Israelske bosettinger på Vestbredden er folkerettsstridig. Likevel fortsetter europeiske finansinstitusjoner å investere i selskaper som opererer i bosettingene. Vi forventer at norske aktører handler ansvarlig og i tråd med folkerettslige standarder, sier Julie Lødrup, LOs førstesekretær.   

LO, Fagforbundet, Handel og Kontor i Norge, Fellesforbundet og Norsk Folkehjelp er blant organisasjonene som samarbeider med palestinske organisasjoner om rapporten.  

 

Norske eksklusjoner  

Nylig har flere norske finansinstitusjoner tatt  ansvar og ekskludert virksomheter knyttet til israelske bosettinger. De to siste og viktige eksemplene er Kommunal Landspensjonskasse (KLP) og Oljefondet (SPU). KLP er Norges største pensjonsselskap, og i juli 2021 ekskluderte de 16 selskaper knyttet til Israels bosettingsforetak.   

På lignende måte kunngjorde SPU i september 2021 at det vil ekskludere tre selskaper som er aktivt involvert i israelske bosetninger. De 19 selskapene ekskludert av KLP og SPU står oppført i FNs database over virksomheter som er involvert i aktiviteter knyttet til israelske bosettinger, bestilt av FNs Menneskerettighetsråd i 2016, og publisert i februar 2020.  

– Dette er en gledelig, men forsiktig begynnelse. SPU er fortsatt den europeiske finansinstitusjonen med de største investeringene i bosettingene. Alle finansinstitusjoner må ekskludere selskaper som bidrar til å opprettholde folkerettsbrudd, sier Stein Guldbrandsen, medlem av Arbeidsutvalget i Fagforbundet.  

Bedrifters menneskerettighetsansvar  

Israelske bosettinger er ulovlige etter folkeretten, og er trolig også en krigsforbrytelse i henhold til Roma-statuttene for Den internasjonale straffedomstolen (ICC) noe som kan medføre individuelt straffansvar.  

Virksomhetene samt deres kreditorer og investorer har et ansvar for å sikre at de ikke er involvert i brudd på folkeretten og i internasjonale krigsforbrytelser. De har også et ansvar for å håndtere eventuell negativ menneskerettighetspåvirkning som følge av deres forretningsvirksomhet og økonomiske forbindelser.  

Finansinstitusjoner har et ansvar for å bruke sin innflytelse for å sikre at selskapene de investerer i handler ansvarlig og i tråd med internasjonale retningslinjer. Dersom dialog og eierutøvelse ikke fører fram, må virksomhetene ekskluderes.    

– Europeiske finansinstitusjoner må stoppe alle investeringer og økonomisk bistand til israelske bosettinger, og ikke kjøpe seg inn i den israelske okkupasjonen. Støtte til internasjonal ulovlighet må ta slutt, sier Henriette Westhrin, Generalsekretær i Norsk Folkehjelp.  

Mer informasjon  

Hele rapporten ligger her: https://dontbuyintooccupation.org  

Koalisjonen "Don't Buy into Occupation" (DBIO) er et felles initiativ mellom 25 palestinske, regionale og europeiske organisasjoner med base i Belgia, Frankrike, Irland, Nederland, Norge, Spania og Storbritannia.   

Koalisjonens norske medlemmer er LO, Fagforbundet, Handel og Kontor i Norge, Fellesforbundet og Norsk Folkehjelp.   

 

Kontakter

Om LO

LO
LO
Torggata 12
0181 Oslo

23 06 10 00http://www.lo.no

Landsorganisasjonen i Norge (LO) er Norges største arbeidstakerorganisasjon. Over 970 000 medlemmer er organisert i fagforbund som er tilsluttet LO.

Følg pressemeldinger fra LO

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra LO på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra LO

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom