Nærings- og fiskeridepartementet

Store forskjeller i dagligvarekjedenes innkjøpspriser

Del

Norgesgruppen får jevnt over bedre betingelser fra leverandører enn COOP og REMA 1000. For enkelte leverandører er forskjellene spesielt store. Det viser en kartlegging fra Konkurransetilsynet.

I juni 2018 fikk Konkurransetilsynet i oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet å kartlegge dagligvarekjedenes innkjøpspriser. Nå er resultatene fra tilsynets kartlegging klare. 

- Konkurransetilsynets kartlegging viser at det er store forskjeller i dagligvarekjedenes innkjøpspriser. Det er bra at vi nå får fakta på bordet, og at Konkurransetilsynet følger opp dette, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H). 

Konkurransetilsynets undersøkelse viser stor variasjon mellom leverandørene. Noen leverandører har små prisforskjeller, mens andre har store. I de aller fleste tilfellene er det den største kjeden som får de beste betingelsene. 

- Konkurransetilsynet har gjort en grundig jobb. Uavhengig av hvordan forskjellene i innkjøpspriser beregnes, viser kartleggingen at Norgesgruppen får bedre betingelser enn de andre kjedene, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen. 

Nærings- og fiskeridepartementet jobber med en stortingsmelding om konkurransen i dagligvaremarkedet. Kartleggingen er et viktig bidrag i dette arbeidet. 

I november 2018 ba regjeringen Konkurransetilsynet om å styrke håndhevingen av konkurranseloven i dagligvarebransjen. Regjeringen og Stortinget fulgte opp dette med å styrke Konkurransetilsynet med 6,5 millioner kroner i 2019. I forslag til statsbudsjett for 2020 er det foreslått 8,5 millioner kroner til denne satsingen. 

- Satsningen gjør at tilsynet får økt kapasitet til å følge dagligvarebransjen ekstra nøye, uten at det går på bekostning av tilsynets øvrige arbeid. Satsningen er et målrettet tiltak for å styrke konkurransen i dagligvaresektoren, sier Røe Isaksen. 

Tirsdag 12. november var Konkurransetilsynet på uanmeldt kontroll hos flere av aktørene i dagligvarebransjen. Dette ble bekreftet av aktørene det gjaldt. Bakgrunnen er blant annet funn tilsynet har gjort i forbindelse med kartleggingen av innkjøpspriser. 

- Konkurransetilsynet håndhever konkurranseloven uten politisk innblanding. Tilsynet skal nå finne ut om loven er brutt eller ikke. Det gjør de på vanlig måte gjennom sine prosesser. Det er bra at tilsynet er en aktiv håndhever av konkurranseloven, sier Røe Isaksen. 

Les mer på Konkurransetilsynets nettsider

Nøkkelord

Kontakter

Pressekontakt: Pressevakten i Nærings- og fiskeridepartementet: Mobil 902 51 303 (ikke sms fordi nummeret viderekobles), epost: media@nfd.dep.no

Bilder

Om Nærings- og fiskeridepartementet

Nærings- og fiskeridepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Kongens Gate 8
0032 Oslo

Pressevakt: 902 51 303 (ikkje SMS)https://www.regjeringen.no/nfd

Departementet (NFD) utformar ein framtidsretta nærings- og sjømatpolitikk.

Innsyn: NFDs postjournal er søkbar hos www.eInnsyn.no

Du kan følgje NFD på Twitter | Facebook  | Flickr

Følg pressemeldinger fra Nærings- og fiskeridepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Nærings- og fiskeridepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Nærings- og fiskeridepartementet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom