WWF Verdens naturfond

Stor motstand mot ny oljeleting

Del

Det er flere som vil stanse ny oljeleting, enn som ønsker å fortsette den, ifølge en spørreundersøkelse gjort av Opinion for WWF Verdens naturfond.

©Shutterstock
©Shutterstock

I undersøkelsen, som ble utført før sommeren og dermed også før den nye rapporten fra FNs klimapanel, oppgir et flertall av de spurte at de er svært eller ganske enig i at Norge bør slutte å lete etter ny olje av hensyn til klimaet. 

Det er nylig gjort flere undersøkelser om befolkningens holdning til ny oljeleting, og resultatene av målingene varierer. Opinions undersøkelse tyder stor skepsis til ny oljeleting når spørsmålet knyttes direkte til klima. Vi tror stadig flere kommer til å se disse spørsmålene i sammenheng i tiden framover. Det gjør både FNs klimapanel og Det internasjonale energibyrået IEA, som ber verden slutte å lete etter mer fossil energi, sier generalsekretær Karoline Andaur i WWF Verdens naturfond. 

Både FNs klimapanel og det internasjonale energibyrået IEA har i ferske rapporter slått fast at verden ikke har plass til nye fossile ressurser i klimaregnskapet, og advarer mot å lete etter og utvikle nye felt. Spørsmålet om Norge skal stanse ny leting etter olje har følgelig blitt et av de mest omdiskuterte temaene i valgkampen. 

40 prosent vil ha stans, 35 prosent vil fortsette leting 

I spørreundersøkelsen fra Opinion og WWF svarer 40 prosent av de spurte at de er svært eller ganske enige i at Norge bør slutte å lete etter nye oljefelt for å begrense klimaendringene. Det er vesentlig flere enn de 35 prosentene som er svært eller ganske uenige. 22 prosent svarer “vet ikke” 

Spørsmålet er del av en større undersøkelse utført av Opinion på oppdrag fra WWF, hvor et representativt utvalg i befolkningen ble spurt om sitt forhold til naturen, naturtapet og klimaendringene. 

Tydelig todeling blant partiene 

WWF har også utført en partitest hvor de politiske partiene har svart på om de vil stoppe tildeling av nye olje og gass-lisenser, for å kartlegge hvor de ulike partiene står i saken i forkant av stortingsvalget. Resultatene av partitesten viser tydelig at partiene er delt i to:   

* SV, Venstre, MDG og Rødt sier tydelig nei til tildeling oljelisenser som åpner for leting i nye områder, mens KrF vil begrense tildeling kun til såkalt modne områder, hvor det allerede er startet produksjon og leting.  

* Høyre, FrP og Senterpartiet sier klart nei til å stanse tildeling av nye oljelisenser, mens Arbeiderpartiet svarer utydelig og ser ut til å posisjonere seg for et kompromiss. 

Skuffet over styringspartiene 

– Aldri før har vi sett at så mange vil at Norge skal stoppe leting etter nye oljefelt. Samtidig ser vi at alle de store partiene holder på gamle standpunkter. Vår undersøkelse tyder på at når man knytter spørsmålet om ny oljeleting til behovet for å ta vare på klimaet, ligger et flertall av befolkningen foran de såkalte styringspartiene. Det er skuffende at de store partiene henger etter istedenfor å lede an. Det er også verdt å merke seg at denne undersøkelsen ble gjort før innholdet i FNs nye alarmerende klimarapport ble kjent, sier Karoline Andaur. 

Mer olje er katastrofalt for klima og natur 

Olje og gass gjør Norge til verdens sjuende største eksportør av utslipp. Utslippene norsk olje og gass fører til der den forbrennes tilsvarer 500 millioner tonn CO2. Det er ti ganger så mye som de totale norske utslippene innenlands.  

– Mer produksjon av olje og gass kommer til å være katastrofalt for klima og natur, spesielt i Arktis. Det vil også kunne forsinke omstilling i resten av økonomien og påføre stor økonomisk risiko hvis norsk økonomi forblir oljeavhengig mens resten av verden går mot null utslipp. Både av økonomiske og klimamessige hensyn trenger vi en planlagt utfasing, der stans i nye letelisenser er et viktig første tiltak, sier Andaur. 

WWF med partitest før stortingsvalget    

WWF har spurt partiene om deres politikk på seks områder som er viktige for klima og natur.   

spørsmålet om partiene vil stoppe nye oljelisenser ser resultatet slik ut:   

Toppscore – tre pandaer: Rødt, SV, MDG og Venstre.   

Riktig retning, dårlig tempo – to pandaer: KrF 

For tynt, må bli bedre – 1 panda: Arbeiderpartiet  

På feil side – giftmerke: Frp, Høyre og Senterpartiet

På wwf.no/valg finnes oversikt over hva de ulike partiene har svart, og WWFs vurdering av hvert svar.  

Om spørreundersøkelsen 

Støtten til stans i leting etter nye oljefelt for å begrense klimaendringene varierer betydelig med alder. Mest enig i påstanden er aldersgruppen 30-39 år. Der er 48 prosent ganske eller svært enig og 29 prosent ganske eller svært uenig.Minst enig er aldersgruppen 40-49 år. Der er 27 prosent ganske eller svært enig og 44 prosent ganske eller svært uenig. 

Det er relativt liten forskjell på de under 30 år og de over 60. I begge disse aldersgruppene er det klare flertall som er enig i at Norge bør slutte å lete etter nye oljefeltfor å begrense klimaendringene.  

Store flertall i den samme undersøkelsen oppgir at de er bekymret for klimaendringene og for endringer klimautslippene kan medføre, som havforsuring, vannknapphet, tap av naturmangfold og flom og skred. 

Undersøkelsen viser også at mer enn 3 av 4 er bekymret for tap av natur, og mener politikerne bør gjøre mer for å stanse naturtapet.

Kontakter

Bilder

©Shutterstock
©Shutterstock
Last ned bilde
Generalsekretær Karoline Andaur i WWF Verdens naturfond.
Generalsekretær Karoline Andaur i WWF Verdens naturfond.
Last ned bilde

Om WWF Verdens naturfond

WWF Verdens naturfond
WWF Verdens naturfond
Kristian Augusts Gate 7A
0164 Oslo

22 03 65 00http://www.wwf.no

WWF er en av verdens største miljøorganisasjoner. Vi jobber for å stanse dagens naturødeleggelser og skape en framtid der mennesker lever i harmoni med naturen. WWF har eksperter som jobber i mer enn hundre land for å beskytte naturen og ressursene som vi alle er så glad i og avhengig av: Skoger, ferskvann, hav, mat og dyr. Vi jobber for å bremse klimaendringene og for å stanse tapet av arter.

Følg pressemeldinger fra WWF Verdens naturfond

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra WWF Verdens naturfond på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra WWF Verdens naturfond

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom