UiO - Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Stor kunnskapshull om hvordan medisinbruk i svangerskapet påvirker barns hjerneutvikling

Del

Forskere ved Universitetet i Oslo har avdekket store kunnskapshull når det gjelder langtidseffekter av medisinbruk i svangerskapet og gir nå råd om hvordan disse hullene kan tettes.

Sarah Hjorth Andersen håper på debatt om hvordan  slike studier bør utføres. Foto: Laila Torstveit
Sarah Hjorth Andersen håper på debatt om hvordan slike studier bør utføres. Foto: Laila Torstveit

«Kan denne medisinen påvirke hjernen til barnet mitt?» «Øker den risikoen for at barnet mitt får læringsvansker eller ADHD?» Slike spørsmål ønsker gravide som må bruke medisin i svangerskapet å få svar på.

I en ny artikkel i PLOS ONE har forskere fra Farmasøytisk Institutt ved Universitetet i Oslo i samarbeid med forskere fra University of Manchester og NTNU gjennomgått all tidligere forskning på medisinbruk i svangerskapet om hjerneutvikling hos barn. De fokuserte på medisiner med virkning på sentralnervesystemet slik som smertestillende midler og antidepressiva.

Hjorth Andersen og kollegaer avdekker store kunnskapshull, sprikende funn og betydelige forskjeller i hvordan studier av medisinbruk i svangerskapet og effekter på barns hjerneutvikling har blitt utført. Dette gjør funnene vanskelig å fortolke og oversette til konkrete råd om bruk av disse midlene. Forfatterne etterlyser debatt og internasjonale retningslinjer om hvordan slike studier best kan utføres og fortolkes til beste for mor og barn.

- Mange kvinner må ta medisiner mens de er gravide. Kvinnene og deres partnere vil selvsagt vite hvordan medisinbruk påvirker barnet, og hvilke medisiner som er tryggest å bruke under svangerskapet, sier jordmor og stipendiat Sarah Hjorth Andersen, som er førsteforfatter på studien.

- Derfor håper jeg også at denne artikkelen kan bidra til å skape debatt blant forskere om hvordan slike studier bør utføres, så vi kan gi svar til fremtidige foreldre.

Nøkkelord

Kontakter

Sarah Hjorth Andersen
Farmasøytisk Institutt, Universitetet i Oslo
e-post: s.h.andersen@farmasi.uio.no
tlf: +45-50564818

Bilder

Sarah Hjorth Andersen håper på debatt om hvordan  slike studier bør utføres. Foto: Laila Torstveit
Sarah Hjorth Andersen håper på debatt om hvordan slike studier bør utføres. Foto: Laila Torstveit
Last ned bilde
Sarah Hjorth Andersen er frsteforfatter på artikkelen. Foto: Jørn Hjorth Andersen
Sarah Hjorth Andersen er frsteforfatter på artikkelen. Foto: Jørn Hjorth Andersen
Last ned bilde

Om UiO - Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

UiO - Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
UiO - Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Sem Sælands vei 24
0371 Oslo

22 85 56 00http://www.mn.uio.no/

Det matematisk-naturvitskaplege fakultet har ein lang og stolt tradisjon innan forsking og undervising i dei klassiske realfaglege disiplinane. Fakultetet si verksemd dekkjer også eit breitt spekter av tverrfagleg forsking og ligg i front i Europa på fleire område.

Følg våre forskingsnyheiter på Titan.uio.no, som også er på Facebook og Twitter, eller abonner på nyheitsbrevet.

Følg saker fra UiO - Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra UiO - Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra UiO - Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom