Bane NOR

Stor jernbaneteknisk kontrakt signert på Vestfoldbanen

Del

Bane NOR har signert kontrakt for jernbanetekniske arbeider for InterCity-prosjektet Nytt dobbeltspor Nykirke-Barkåker, med Arbeidsfellesskapet NRC Anlegg AS og NRC Bane AS.

Konsernsjef Gorm Frimannslund i Bane NOR (t.v.) og administrerende direktør Hans Olav Storkås i NRC Group. (Foto: Stefan Okstveit, Bane NOR)
Konsernsjef Gorm Frimannslund i Bane NOR (t.v.) og administrerende direktør Hans Olav Storkås i NRC Group. (Foto: Stefan Okstveit, Bane NOR)

Bane NOR skal bygge 13,6 km nytt dobbeltspor på Vestfoldbanen mellom Nykirke sør for Holmestrand og Barkåker nord for Tønsberg. Sammen med etableringen av nytt dobbeltspor mellom Drammen og Kobbervikdalen, innebærer dette at det blir dobbeltspor hele veien fra Oslo til Tønsberg når prosjektene står ferdige, etter planen i 2024.

Kontrakten med en verdi på 793MNOK er en totalentreprise som omfatter alle jernbanetekniske arbeider for det nye dobbeltsporet, med unntak av signalarbeider.

Et løft for Vestfoldbanen

– Dette er den fjerde store kontrakten vi signerer i løpet av kort tid for utbygging av to nye dobbeltsporstrekninger på Vestfoldbanen, sier konsernsjef i Bane NOR, Gorm Frimannslund.

– Når de nye strekningene åpner for trafikk i slutten av 2024, blir det mulig å kjøre to tog i timen hver vei mellom Oslo og Tønsberg. Det vil gi de reisende på Vestfoldbanen en bedre og mer effektiv hverdag, sier Frimannslund.

Frimannslund forteller at det er en av de første gangene det gjennomføres en så stor totalentreprise for jernbanetekniske fag i Norge.

– Bane NOR kan ikke gjennomføre det store løftet for jernbanen alene, vi må gjøre det sammen med leverandørene, entreprenørene og teknologiutviklerne. Derfor tar vi i bruk nye kontraktsformer og tester ut velprøvde markedsmekanismer for å stimulere til konkurranse og nytenkning. Konkurransen for denne totalentreprisen har truffet bra i både det norske og det europeiske markedet. Alle de fire selskapene som var prekvalifisert ga tilbud, og det er vi veldig fornøyde med, sier Frimannslund.

Fornøyd leverandør 

– Vi ser fram til å bidra til byggingen av ny bærekraftig infrastruktur mellom Nykirke og Barkåker, sier Hans Olav Storkås administrerende direktør i NRC Norge AS 

NRC planlegger å starte prosjekteringsarbeidet i fjerde kvartal 2019. Oppstart på utbygging er forventet i 2022 med sluttføring i 2024.

– NRC Anlegg AS og NRC Bane AS er heleid av NRC Group. NRC Group har systematisk posisjonert seg for veksten i jernbaneinvesteringer i Norge. Tildelingen av denne store totalentreprisen innenfor jernbanetekniske fag i Norge i konkurranse med norske og europeiske aktører, synliggjør vår kompetanse og konkurransedyktighet i markedet. Den omfattende og tverrfaglige jernbanetekniske entreprisen stiller store krav til at entreprenøren må ivareta helhet og ikke bare enkeltfag, sier CEO I NRC Group ASA, Henning Olsen.

Kontakter

Bane NOR:
Prosjektsjef Anders Dahl Johansen, telefon 922 94 698. E-post: anders.dahl.johansen@banenor.no

NRC Group:
Administrerende direktør Hans Olav Storkås, telefon 901 22 744. E-post: hans.olav.storkaas@nrcgroup.no

Bilder

Konsernsjef Gorm Frimannslund i Bane NOR (t.v.) og administrerende direktør Hans Olav Storkås i NRC Group. (Foto: Stefan Okstveit, Bane NOR)
Konsernsjef Gorm Frimannslund i Bane NOR (t.v.) og administrerende direktør Hans Olav Storkås i NRC Group. (Foto: Stefan Okstveit, Bane NOR)
Last ned bilde
For å legge tilrette for økt fart og flere avganger på Vestfoldbanen, skal Bane NOR bygge nytt dobbeltspor fra Nykirke (sør for Holmestrand) til Barkåker (nord for Tønsberg), en strekning på totalt 13,6 kilometer. Inkludert i prosjektet er en ny og moderne stasjon på Skoppum. Utbyggingen starter i desember 2019 og det nye sporet skal være klar til bruk i slutten av 2024. Illustrasjonen viser hvordan den nye stasjonen kan bli, sett fra parkeringsplassen.
For å legge tilrette for økt fart og flere avganger på Vestfoldbanen, skal Bane NOR bygge nytt dobbeltspor fra Nykirke (sør for Holmestrand) til Barkåker (nord for Tønsberg), en strekning på totalt 13,6 kilometer. Inkludert i prosjektet er en ny og moderne stasjon på Skoppum. Utbyggingen starter i desember 2019 og det nye sporet skal være klar til bruk i slutten av 2024. Illustrasjonen viser hvordan den nye stasjonen kan bli, sett fra parkeringsplassen.
Last ned bilde

Om Bane NOR

Bane NOR
Bane NOR
Schweigaards gate 33
0191 Oslo

05280http://www.banenor.no

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering.

Bane NOR har om lag 3.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Følg saker fra Bane NOR

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Bane NOR på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Bane NOR

Full fremdrift på IC til Hamar - Prekvalifisering for Tangenvika jernbanebru ute i markedet23.7.2020 13:15:16 CESTPressemelding

Etter at prosjektet Kleverud-Sørli-Åkersvika på Dovrebanen fikk bevilget nye midler i revidert statsbudsjett har arbeidet med kontraktene på prosjektet hatt høyeste prioritet. Kontrakten for Tangenvika jernbanebru er første milepæl og invitasjon til prekvalifisering er nå er lagt ut i markedet. Prosjektet åpner for flere avganger og kortere reisetid for InterCity-tog på Dovrebanen.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom