Sparebanken Vest

Stor interesse for Sparebanken Vest boligkreditts første grønne obligasjon

Del

Bankens ledende bærekraftsposisjon gjorde at lånet tiltrakk seg stor interesse fra investorer og oppnådde lavere rente enn en ordinær obligasjon. Obligasjonen på 500 millioner Euro ble gjort med sju års løpetid med fast rente på -0,156 %. Boken ble lukket med ordrer for totalt over én milliard Euro.

- Det var veldig stor interesse fra internasjonale investorer for vår første grønne obligasjon. Rentenivået på obligasjonen ligger på nivåer under det en ordinær obligasjon ville ligget på i det norske obligasjonsmarkedet. Dette viser at bankens omfattende arbeid med bærekraft de senere årene gir resultater som kommer kunder, investorer og samfunnet til gode. Dette er en viktig milepæl i bankens historie, sier Jan Erik Kjerpeseth, konsernsjef i Sparebanken Vest.

- Klimarisiko er kredittrisiko
Sparebanken Vest etablerte i august 2019 et rammeverk for grønne obligasjoner i tråd med EUs arbeid mot en felles grønn taksonomi. Totalt er om lag 22 milliarder av Sparebanken Vests totale utlånsportefølje per 1.juli kvalifisert for grønn finansiering og banken har satt klare mål for å øke andelen. Banken har satt offensive mål for klimarisiko og bærekraft med konkrete mål innen egen virksomhet, leverandører, kunder og samfunn.

Banken har blant annet satt mål om å redusere utslippene fra bankens shippingportefølje med 15 prosent innen 2023 og minst 50 prosent innen 2030 målt mot 2019, øke andelen grønn maritim innen fiskeri og fiskeindustri fra 14 til 50 prosent innen 2025, og at andelen utlån til næringseiendom som er kvalifisert for grønne obligasjoner økes fra 10 til 30 prosent innen utgangen av 2022.

Sparebanken Vest har også arbeidet målrettet med egen drift. Banken er på plan for å halvere egne utslipp fra 2018 til 2025, og alle bankens leverandører og største sponsorer har fått krav om å være klimanøytrale innen utgangen av 2020.

- Parisavtalen forplikter Norge til minst 50 prosent reduksjon av klimagassutslipp innen 2030. Det vil påvirke næringslivet og samfunnet på Vestlandet i betydelig omfang. Vi har satt offensive mål som er mer fremoverlente enn både norske og internasjonale målsettinger. Som bank skal vi være front av utviklingen og bidra til at Vestlandet tar ledende posisjoner, sier Kjerpeseth.

- Vi øker eksponeringen mot grønne vekstnæringer, og strammer til bransjespesifikke policier og vurderinger for å sikre at risiko knyttet til klima fanges opp i våre modeller. Klimarisiko er kredittrisiko. Prisingen av vår første grønne obligasjon viser at finansmarkedet har tatt innover seg klimarisiko for både utlånsportefølje og bankens egen drift, og ligger i front av utviklingen med stadig strengere klimakrav for sine investeringer, sier Kjerpeseth. 

Anerkjent av grønne investorer
Obligasjonens hovedtilrettelegger var den nederlandske banken ING. Banken er anerkjent som en av verdens fremste banker innen bærekraftig finans og har i tillegg til plasseringen av obligasjonen vært viktig i Sparebanken Vests arbeid med bærekraft de seneste årene.

- Sparebanken Vest er en ledende bank innen bærekraft. Noen av de største grønne investorene i det internasjonale finansmarkedet berømmet Sparebanken Vest for robustheten i bankens bærekraftighetstilnærming. Dette resulterte i en «mørkegrønn» vurdering av bankens rammeverk for grønne obligasjoner og var en viktig grunn til at dedikerte grønne investorer deltok i transaksjonen, sier Vincent de Vries, Managing Director i ING Debt Capital Markets.

Arbeidet er også anerkjent i internasjonale bærekraftsrangeringer som blir stadig viktigere for investorer. AA-rangering hos MSCI og Prime-rangering hos ISS Oekom, to ledende analyseselskaper, plasserer Sparebanken Vest i toppsjiktet sammenlignet med andre banker, norske så vel som internasjonale.

- Dette er bare starten på bærekraftsarbeidet hos oss. Vi kommer til å arbeide videre for å være i posisjon til å hente mer grønn finansiering for både privatkunder og næringslivet på Vestlandet, avslutter Kjerpeseth.

Fakta:

  • Notert på Luxembourg Green Exchange.
  • Obligasjonen ble tilrettelagt av Credit Suisse, ING, LBBW, Natixis, SEB og Swedbank.
  • Obligasjonen på EUR 500 millioner (NOK 5,35 milliarder) ble lukket med fast rente på -0,156 % med totale ordrer på over EUR 1 milliard.
  • Over 50 investorer deltok.
  • Investorer fra Tyskland og Østerrike hadde en andel på 50 %, Benelux 11 %, Storbritannina/Irland 12 %, Norden 11 %, Asia 2 % og øvrige 7 %.
  • Banker ble allokert 42 %, forvaltere 36 %, sentralbanker og offentlige institusjoner 13 % og øvrige 9 %.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Jan Erik Kjerpeseth, konsernsjef, CEO, tlf.: 951 98 430
Frank Johannesen, konserndirektør, CFO, tlf.: 952 65 971
Hans Olav Ingdal, direktør økonomi og IR, tlf.: 948 09 328
Johannes Dobson, kommunikasjonssjef, tlf.: 906 77 262

Sparebanken Vest er landets tredje største sparebank med over 600 engasjerte og dyktige medarbeidere. Siden 1823 har vi opparbeidet oss tillit hos vestlendingen som gjør at vi har en solid markedsposisjon, og du finner oss på 33 steder i Vestland og Rogaland. Gjennom våre tilknyttede produktselskaper er vi et komplett finanshus for alle våre person- og bedriftskunder. Vi er stolt over å være et selvstendig finanskonsern med hovedkontor i Bergen med en sentral rolle i mye av den verdiskapningen som skjer på Vestlandet.

Om Sparebanken Vest

Sparebanken Vest
Sparebanken Vest
Jonsvollgaten 2
5011 Bergen

915 05 555https://www.spv.no

Sparebanken Vest er landets tredje største sparebank. Vi er et komplett finanshus for mer enn 290.000 person- og bedriftskunder. Vi er stolt over å være et selvstendig finanskonsern med hovedkontor i Bergen med en sentral rolle i mye av den verdiskapningen som skjer på Vestlandet.

Følg saker fra Sparebanken Vest

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Sparebanken Vest på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Sparebanken Vest

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom