Statens vegvesen

Stor interesse for elektrokontrakter for riksveger Midt-Norge

Del

Statens vegvesen er fornøyd med deltagelsen i konkurransen.

Inspeksjon av elektroinstallasjoner i  tunnel. Foto: Knut Opeide
Inspeksjon av elektroinstallasjoner i tunnel. Foto: Knut Opeide

Da tilbudsfristen gikk ut 12. april, hadde fem entreprenører sendt inn tilbud på «9451 Elektrokontrakt Trøndelag»:

Tilbyder

Tilbudssum eks. mva.

Otera Traftec

59 459 435,56

Mesta

74 771 963,00

BMO Elektro

86 420 903,00

NTE Elektro

210 033 294,53

ON Energi

300 788 239,00

Sju entreprenører har sendt inn tilbud på «9452 Elektrokontrakt Møre og Romsdal»:

Tilbyder

Tilbudssum eks. mva.

Mesta

72.495.459

Otera Traftec

75.553.459

BMO Elektro

89.832.542

Caverion Norge

95.936.490

Nettpartner

140.290.245

BKK Enotek

150.242.604

Kraftmontasje

157.230.009

– Vi er svært fornøyde med deltagelsen i konkurransene, og vi merket også under tilbudskonferansene at mange var interessert. Det er stort sprik i tilbudene, og vi er ikke sikre på hva det skyldes. Nå skal vi kontrollregne tilbudene og sjekke at vi har fått all nødvendig dokumentasjon, sier seksjonsleder Svein Ludvik Holme i Statens vegvesen.

Elektrokontrakten for riksvegene omfatter drift- og vedlikeholdsoppgaver knyttet til elektriske anlegg på veger. Deriblant renhold av trafikkobjekter og tekniske rom, og drift og vedlikehold av elektriske tunnelinstallasjoner, veglys, automasjonstekniske anlegg, elektriske maskiner, trafikkstyringsanlegg og elektronisk kommunikasjon (ekom).

– Vi eier og forvalter en rekke elektriske anlegg langs vegnettet, og disse kontraktene er viktige for å opprettholde og ivareta funksjonaliteten til dette utstyret. I tunneler omfatter dette blant annet risikoavbøtende innretninger som er viktige for overvåkning og styring av trafikk, og ikke minst håndtering av hendelser, sier Holme.

Elektrokontrakten for riksveger i Trøndelag omfatter blant annet elektroannlegg i 20 tunneler og over 7000 belysningspunkter utenfor tunneler. Kontrakten i Møre og Romsdal omfatter blant annet elektroanlegg i 31 tunneler og over 3500 lyspunkter utenfor tunnelene.

Oppstart for kontraktsperioden elektrokontrakt Trøndelag er 01.01.2022 og den varer fram til 31.08.2026. Lenke til DOFFIN.

Oppstart for kontraktsperioden elektrokontrakt Møre og Romsdal er 01.02.2022 og den varer fram til 31.08.2026. Lenke til DOFFIN.

Statens vegvesen legger opp til samme avslutningstidspunkt for elektrokontraktene som for driftskontraktene.

Nøkkelord

Kontakter

Pressevakt Drift og vedlikehold

* Drift, vedlikehold og forvaltning av riksvegnettet * Brøyting/strøing/salting * Asfalt * Rekkverk * Bruer * Tunneler * Fjelloverganger * Rasteplasser * Inspeksjoner * Ferje

Tel:479 05 472pressedv@vegvesen.no

Bilder

Inspeksjon av elektroinstallasjoner i  tunnel. Foto: Knut Opeide
Inspeksjon av elektroinstallasjoner i tunnel. Foto: Knut Opeide
Last ned bilde

Om Statens vegvesen

Statens vegvesen
Statens vegvesen
Postboks 1010 Nordre Ål
2605 Lillehammer

22 07 30 00http://www.vegvesen.no

Statens vegvesen arbeider for å skape et smart og sammenhengende transportsystem på vei for hele Norge. Det skal være enkelt å reise og transportere varer – på sikre veier tilpasset framtidens behov.

Følg pressemeldinger fra Statens vegvesen

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Statens vegvesen på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Statens vegvesen

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom