Statens vegvesen

Stor interesse for E39 Lønset-Hjelset

Del

Seks leverandører hadde meldt sin interesse for å prosjektere og bygge nye E39 Lønset-Hjelset da fristen gikk ut i dag.

Nye E39 Lønset-Hjelset skal bygges i en ny trasé, nord for dagens E39.
Nye E39 Lønset-Hjelset skal bygges i en ny trasé, nord for dagens E39.

Følgende firma har meldt sin interesse for å delta i anbudskonkurransen, som Statens vegvesen lyste ut 14 november:

  • Bertelsen & Garpestad AS
  • Arbeidsfelleskap: Consto Anlegg Midt AS og Aurstad Tunnel AS
  • Hæhre Entreprenør AS
  • Arbeidsfellesskapet Syltern Christie
  • Peab Anlegg AS
  • Risa AS

Nå starter prosessen med prekvalifisering

Vegvesenet skal nå vurdere de ulike leverandørenes dokumentasjon og kvalifikasjoner. Gjennom prekvalifiseringsfasen skal det velges ut tre eller fire som vil bli invitert til å delta videre i anbudskonkurransen.

- Vi planlegger å sende invitasjoner til de som går videre i løpet av uke 2 i 2021. Deretter skal vi arrangere oppstartsmøte med hver enkelt leverandør for å sikre at alle har rett forståelse av forutsetningene og rammene for konkurransen, sier Halgeir Brudeseth, prosjektleder i Statens vegvesen.

Etter oppstartsmøtene vil firmaene levere inn sine første tilbud innen fristen 8. april. Deretter vil Statens vegvesen møte de enkelte firmaene til forhandlinger, før de skal levere sine endelige tilbud.

Vi tar sikte på å inngå kontrakt med entreprenør for totalentreprisen i midten av juni 2021.

Skal bygge 9,3 kilometer ny veg

Prosjektet er lyst ut som en totalentreprise. Det innebærer at entreprenøren som blir tildelt oppdraget både skal prosjektere den nye vegen og stå for selve utbyggingen.

Nye E39 Lønset-Hjelset skal bygges i en ny trasé oppe i lia, nord for dagens E39. Vegen får to- og tre felt med midtrekkverk og en fartsgrense på 90 km/t.

I tillegg til 9,3 km. ny europaveg, inneholder kontrakten også følgende konstruksjoner:

  • åtte underganger/kulverter dimensjonert for landbruksmaskiner
  • åtte bruer på mellom 15 og 90 meter
  • en 4-felts miljøtunnel på 100 meter

Byggetiden vil være 2,5-3 år og nye E39 Lønset-Hjelset er ventet å stå ferdig senest våren 2024.

Ny veg skal gi bedre framkommelighet og økt trafikksikkerhet

E39 Lønset-Hjelset er et viktig vegprosjekt for Molde, og har som formål å bedre trafikksikkerheten og framkommeligheten for alle som ferdes på strekningen.

Dagens E39 mellom Lønset og Hjelset er smal, går gjennom delvis tett bebyggelse og har hele 95 avkjørsler – flere av dem har dårlig sikt.

På den nye vegen vil det ikke være tillatt med saktegående kjøretøy eller gående og syklende, men de får mulighet til å ta i bruk dagens veg – som skal gjøres om til lokalveg etter åpningen av nye E39 Lønset-Hjelset. Med langt færre biler og tungtransport enn i dag, vil dette bedre bomiljøet for de som bor langs dagens E39 og gjøre vegen langt mer trafikksikker for myke trafikanter.

Kontakter

Bilder

Nye E39 Lønset-Hjelset skal bygges i en ny trasé, nord for dagens E39.
Nye E39 Lønset-Hjelset skal bygges i en ny trasé, nord for dagens E39.
Last ned bilde
Prosjektleder Halgeir Brudeseth. Foto: Linn Sæter, Statens vegvesen
Prosjektleder Halgeir Brudeseth. Foto: Linn Sæter, Statens vegvesen
Last ned bilde

Lenker

Om Statens vegvesen

Statens vegvesen
Statens vegvesen
Postboks 1010 Nordre Ål
2605 Lillehammer

22 07 30 00http://www.vegvesen.no

Statens vegvesen arbeider for å skape et smart og sammenhengende transportsystem på vei for hele Norge. Det skal være enkelt å reise og transportere varer – på sikre veier tilpasset framtidens behov.

Følg saker fra Statens vegvesen

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Statens vegvesen på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Statens vegvesen

Statens vegvesen anmoder trafikkskolene om kun å bestille oppkjøring til kandidater som har gjennomført all obligatorisk opplæring15.1.2021 10:24:27 CETPressemelding

For å sikre en mest mulig hensiktsmessig tildeling og forutsigbarhet i videre bestilling, anmoder Statens vegvesen nå trafikkskolene om å bestille førerprøver utelukkende til kandidater som har gjennomført all obligatorisk opplæring. Dette gjelder for førerkort klasse B. Tiltaket innføres i samråd med bransjeorganisasjonene for trafikkopplæringen i Norge. -Vi mener dette vil gi en mer rettferdig fordeling av førerprøver, sier avdelingsdirektør Henning Harsem i Statens vegvesen.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom