Miljødirektoratet

Stor forbedring av vannkvalitet i Sør-Norge

Del

Vannkvaliteten i Sør-Norge er blitt betydelig bedre de siste 25 årene. Det viser en ny undersøkelse av over tusen norske innsjøer.

Innsjøer i Sør-Norge er merkbart mindre påvirket av forsuring enn i 1995. Foto: Kim Abel, naturarkivet.no. Videre bruk avtales med fotografen.
Innsjøer i Sør-Norge er merkbart mindre påvirket av forsuring enn i 1995. Foto: Kim Abel, naturarkivet.no. Videre bruk avtales med fotografen.

– Dette er veldig gode nyheter. Det viser at tiltakene som gjøres mot forsuring har god effekt, sier Ellen Hambro, direktør i Miljødirektoratet.

Undersøkelsen, gjerne kalt tusensjøersundersøkelsen, ble gjennomført av NIVA på oppdrag fra Miljødirektoratet og er den mest omfattende undersøkelsen av innsjøer i Norge. Den ble gjennomført sist gang i 1995.

I 2019, nesten 25 år senere, ble undersøkelsen av vannprøver fra over tusen innsjøer fra hele landet gjort på nytt. Nesten alle innsjøene som ble undersøkt i 2019 var de samme som i 1995, med kun få unntak. Nå er resultatene klare.

Mindre forsuring, men mer humusstoffer

Hovedresultatet fra undersøkelsen er at flere av innsjøene i Sør-Norge er merkbart mindre påvirket av forsuring enn i 1995, noe som gir en positiv utvikling for vannkvaliteten. Den viktigste årsaken til forbedringer er internasjonale avtaler om reduserte svovelutslipp til atmosfæren.

I takt med dette er vannet blitt mindre giftig for fisk og andre organismer i ferskvann. Det er blitt mindre av de forsurende forbindelsene sulfat og nitrat, og effekten av dette er blant annet at den potensielt giftige aluminiums‐fraksjonen labilt aluminium (LAl) har gått ned.

En annen markant endring er at innsjøene har en økt konsentrasjon av humusstoffer, noe som gjør vannet brunere. Innsjøundersøkelsen viser at en del klarvanns‐innsjøer er blitt brunere, og at brune innsjøer er blitt enda brunere. Dette kan ha en sammenheng med at den reduserte forsuringen påvirker avrenning av humusstoffer i jorda.

Les rapporten: Nasjonal innsjøundersøkelse 2019

Arbeidet mot forsuring fortsetter

På tross av bedringen i vannkvalitet, er store områder i Sør‐Norge fortsatt betydelig påvirket av forsuring og langtransporterte luftforurensninger.

– Sørlandet og sørlige deler av Sør-Vestlandet har fortsatt forsuringsproblemer, og dette er områdene der vi må opprettholde nivået av vassdragskalking. Her er tiltak mot forsuring avgjørende dersom vi skal ha håp om å gjenopprette og bevare fiskebestandene i de påvirkede vassdragene, sier miljødirektør Ellen Hambro.

Miljødirektoratet reviderer nå handlingsplanen for kalking som blir gjeldende for 2021 til 2027. I tillegg fortsetter arbeidet med internasjonale avtaler for å ytterligere redusere den langtransporterte forurensingen som forårsaker forsuring.

Les også: Overskridelser av naturens tålegrense for forsuring (miljostatus.no)

Nøkkelord

Kontakter

PressekontaktPressetelefonen svarer på henvendelser fra pressen mellom klokka 8 og 16 på hverdager.

Vi ringer vi deg raskt tilbake dersom vi ikke får tatt telefonen. Pressetelefonen kan ikke ta imot SMS eller talebeskjeder.

Tel:40 10 38 00presse@miljodir.no

Bilder

Innsjøer i Sør-Norge er merkbart mindre påvirket av forsuring enn i 1995. Foto: Kim Abel, naturarkivet.no. Videre bruk avtales med fotografen.
Innsjøer i Sør-Norge er merkbart mindre påvirket av forsuring enn i 1995. Foto: Kim Abel, naturarkivet.no. Videre bruk avtales med fotografen.
Last ned bilde

Om Miljødirektoratet

Miljødirektoratet
Miljødirektoratet
Postboks 5672 Torgarden
7485 Trondheim

73 58 05 00https://www.miljodirektoratet.no

Miljødirektoratet jobber for et rent og rikt miljø
Våre hovedoppgaver er å redusere utslipp av klimagasser, forvalte norsk natur og hindre forurensning. Vi er et statlig forvaltningsorgan underlagt Klima- og miljødepartementet. Vi har i underkant av 700 ansatte ved våre to kontorer i Trondheim og Oslo, og ved Statens naturoppsyn (SNO) sine lokalkontor.

Følg saker fra Miljødirektoratet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Miljødirektoratet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Miljødirektoratet

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom