Statskog SF

Stokker om på skogsdriften  

Del

Statskog omprioriterer skogsdriften for å holde oppe aktivitet for små og sårbare entreprenører.

Foto: Steinar Johansen
Foto: Steinar Johansen

Koronakrisen har medført at noen av sagbrukene i Norge reduserer produksjonen og dette skaper negative ringvirkninger i hele skognæringen som skal levere sagtømmer. Statskog prioriterer opp andre typer oppgaver for å bidra til aktivitet hos entreprenørene.

- Entreprenører er gjerne små og sårbare bedrifter som næringen er avhengig av for å skape verdier når vi er kommet gjennom den krisen vi nå står i. Derfor gir vi en håndsrekning med oppdrag som normalt ikke ville vært prioritert. Jeg er samtidig glad for at regjeringen jobber med virkemidler for å redusere korona-krisens skader på verdikjeden i norsk skog. Her har hele skognæringen gitt gode innspill, sier skogsjef i Statskog, Monica Grindberg.

Aktivitetsvridningen skjer i tett dialog med Statskogs leverandør SB Skog. Arbeid som nå settes i gang er økt førstegangs tynning og hogst av glissen skog med svak produksjon og høy massevirkeandel. I tillegg planlegges hogst og treslagsskifte i forsøksfelt med Contortafuru, samt rydding av veikanter.

- Dette er vanligvis drift som gir røde tall og må derfor gjøres i et kontrollert omfang. Vi velger likevel å øke aktiviteten her, gitt den spesielle situasjonen vi står i. Vi håper samtidig at regjeringen kommer med tiltak som forbedrer økonomien i dette arbeidet, sier Grindberg.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Foto: Steinar Johansen
Foto: Steinar Johansen
Last ned bilde
Skogsjef Monica Grindberg i Statskog Foto: Fotokompaniet AS Namsos
Skogsjef Monica Grindberg i Statskog Foto: Fotokompaniet AS Namsos
Last ned bilde

Lenker

Om Statskog SF

Statskog SF
Statskog SF
Søren R Thornæs vei 10
7800 Namsos

74 21 30 00http://www.statskog.no/

Statskog SF skal ivareta og utvikle verdier på fellesskapets grunn og er en garantist for allmennhetens tilgang til jakt, fiske og friluftsopplevelser i norsk natur.

Følg saker fra Statskog SF

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Statskog SF på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Statskog SF

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom