Statskog SF

Stokker om på skogsdriften  

Del

Statskog omprioriterer skogsdriften for å holde oppe aktivitet for små og sårbare entreprenører.

Foto: Steinar Johansen
Foto: Steinar Johansen

Koronakrisen har medført at noen av sagbrukene i Norge reduserer produksjonen og dette skaper negative ringvirkninger i hele skognæringen som skal levere sagtømmer. Statskog prioriterer opp andre typer oppgaver for å bidra til aktivitet hos entreprenørene.

- Entreprenører er gjerne små og sårbare bedrifter som næringen er avhengig av for å skape verdier når vi er kommet gjennom den krisen vi nå står i. Derfor gir vi en håndsrekning med oppdrag som normalt ikke ville vært prioritert. Jeg er samtidig glad for at regjeringen jobber med virkemidler for å redusere korona-krisens skader på verdikjeden i norsk skog. Her har hele skognæringen gitt gode innspill, sier skogsjef i Statskog, Monica Grindberg.

Aktivitetsvridningen skjer i tett dialog med Statskogs leverandør SB Skog. Arbeid som nå settes i gang er økt førstegangs tynning og hogst av glissen skog med svak produksjon og høy massevirkeandel. I tillegg planlegges hogst og treslagsskifte i forsøksfelt med Contortafuru, samt rydding av veikanter.

- Dette er vanligvis drift som gir røde tall og må derfor gjøres i et kontrollert omfang. Vi velger likevel å øke aktiviteten her, gitt den spesielle situasjonen vi står i. Vi håper samtidig at regjeringen kommer med tiltak som forbedrer økonomien i dette arbeidet, sier Grindberg.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Foto: Steinar Johansen
Foto: Steinar Johansen
Last ned bilde
Skogsjef Monica Grindberg i Statskog Foto: Fotokompaniet AS Namsos
Skogsjef Monica Grindberg i Statskog Foto: Fotokompaniet AS Namsos
Last ned bilde

Lenker

Om Statskog SF

Statskog SF
Statskog SF
Søren R Thornæs vei 10
7800 Namsos

74 21 30 00http://www.statskog.no/

Statskog SF skal ivareta og utvikle verdier på fellesskapets grunn og er en garantist for allmennhetens tilgang til jakt, fiske og friluftsopplevelser i norsk natur.

Statskog er landets største grunneier. Statens grunn utgjør 59.000 km2, det vil si 1/5 av fastlands-Norge
Eiendommene drives, forvaltes og utvikles av Statskog SF eller i samarbeid med andre
Statskog har virksomhet innen fire kjerneområder: eiendom, energi, skog, friluftsliv
Statskog utvikler områder for bygging av hytter og festetomter
Statskog sikrer allmennhetens rettigheter på statens grunn
Statskog er den største tilbyder av jakt til allmennheten
Statskog tilbyr ”Statskogs Norgeskort” – et felles fiskekort for statens grunn (utenom statsallmenning). Statskog tilbyr her gratis fiske inntil fylte 20 år og etter 67 år
Statskog har rundt 90 hytter på kortids leie over hele landet
Statskog tilrettelegger for allment friluftsliv
Statskog fokuserer på økt produksjon av fornybar og CO2-nøytral energi
Statskog bidrar til verdiskaping i regioner der Statskog har eiendomme

Følg saker fra Statskog SF

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Statskog SF på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Statskog SF

Is- og snøforhold i fjellet i Nordland og Troms per 30. april 202030.4.2020 13:36:41 CESTPressemelding

I forkant av 1.mai helga er det fortsatt full vinter i høyfjellet i Nordland og Troms. Snøsmeltingen har ennå ikke kommet skikkelig i gang. Kuldegradene om natta sørger for et meget godt og raskt skiføre, og isene på fjellvatna er stort sett trygge. Isfiskere må ha med både to og tre forlengere til isboret om de skal være sikre på å komme gjennom. I lavlandet er derimot isen på mange vantn delvis gått opp eller er usikker.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom