GlobeNewswire by notified

Stockwik publicerar delårsrapport 1 januari - 30 september 2022

Dela

STABIL UTVECKLING OCH POSITIVT RESULTAT FÖRE SKATT PÅ RULLANDE TOLV MÅNADER

Stockwikkoncernen redovisar för tredje kvartalet ett EBITA-resultat om 12,2 MSEK jämfört med 11,2 MSEK för motsvarande period året innan. Det tredje kvartalet är för Stockwik normalt det säsongsmässigt svagaste. Det efterföljande fjärde kvartalet är normalt ett säsongsmässigt starkt kvartal.

Ur ett övergripande perspektiv utvecklas Stockwik i sin helhet stabilt och positivt. Den överväldigande majoriteten av våra portföljbolag utvecklas som förväntat och bara några få sämre. Stockwiks inriktning sedan start har varit att investera i konjunkturstabila företag, verksamheter med stark och positiv kultur och högt värdeskapande hos medarbetarna. Detta känner vi har varit en naturlig riskminimering och gör oss trygga i tider som dessa.

För rullande tolv månader redovisar koncernen 718,5 MSEK i nettoomsättning, 81,2 MSEK i EBITDA och 55,9 MSEK i EBITA samt 6,7 MSEK i resultat före skatt. För rullande tolv månader redovisar koncernen proforma 789,9 MSEK i nettoomsättning, 91,8 MSEK i EBITDA och 66,2 MSEK i EBITA samt 15,6 MSEK i resultat före skatt. Nettoskulden uppgick vid periodens utgång till 369,5 MSEK och nettoskuld/EBITDA på rullande tolv månader proforma till 4,0x, vilket är en nivå vi känner oss väldigt bekväma med givet den låga risken vi bedömer att vår affärsmodell innefattar.

Stockwik har ett seniort säkerställt obligationslån utestående om ett totalt nominellt värde på 450 MSEK med förfallodatum den 3 september 2023. Styrelsen och koncernledningen ser för närvarande över möjligheten att refinansiera detta obligationslån och har för detta ändamål givit Nordea Bank Abp och Pareto Securities AB i uppdrag att, i egenskap av arrangörer och joint bookrunners, utvärdera förutsättningarna för en potentiell refinansiering. Gernandt & Danielsson Advokatbyrå har utsetts till legal rådgivare i processen.

PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2022

 • Nettoomsättningen uppgick till 526,3 (392,3) MSEK
 • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 53,9 (41,1) MSEK
 • Rörelseresultat före avskrivningar på immateriella anläggningstillgångar (EBITA) uppgick till 34,4 (24,7) MSEK
 • Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 22,0 (13,3) MSEK
 • Resultat före skatt uppgick till -5,3 (-11,4) MSEK
 • Periodens resultat uppgick till -5,0 (-15,8) MSEK
 • Resultat per aktie för verksamheten före utspädning uppgick till -0,81 (-2,46) SEK, efter utspädning till -0,81 (-2,46) SEK

PERIODEN 1 JULI - 30 SEPTEMBER 2022

 • Nettoomsättningen uppgick till 180,7 (133,5) MSEK
 • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 19,4 (17,2) MSEK
 • Rörelseresultat före avskrivningar på immateriella anläggningstillgångar (EBITA) uppgick till 12,2 (11,2) MSEK
 • Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 7,8 (7,3) MSEK
 • Resultat före skatt uppgick till -0,7 (-0,7) MSEK
 • Periodens resultat uppgick till -0,2 (-1,3) MSEK
 • Resultat per aktie för verksamheten före utspädning uppgick till -0,03 (-0,03) SEK, efter utspädning till -0,03 (-0,03) SEK
 • Inlett refinansieringsprocessen av bolagets befintliga obligation

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Stockwik Förvaltning AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 november 2022 kl. 08:00 (CET).

För ytterligare information kontakta:

David Andreasson, VD och koncernchef
Stockwik Förvaltning AB (publ)
Telefon: nollsjunolltresexåttatrettonnittionio

Om Stockwik

Stockwik ger sina aktieägare möjlighet att vara delägare i en portfölj av välskötta, stabila och lönsamma, mindre, svenska kvalitetsföretag. Stockwik erbjuder en stabil plattform för småföretag att utvecklas organiskt och via kompletterande förvärv. Stockwik tar tillvara på de mindre bolagens spetskompetens och erbjuder det stora bolagets trygghet och möjligheter. Vi investerar långsiktigt och förvärvar bolag för att behålla dem. I vår investeringsprocess ställer vi krav på såväl kvantitativa parametrar såsom kapitaleffektivitet som kvalitativa värden såsom god affärsetik samt ordning och reda. Vårt arbete baseras på tre grundprinciper; Rätt människor, rätt värderingar, rätt bolag. Stockwik är noterat på Nasdaq Stockholm Small Cap med kortnamn STWK.

Bilagor

För att se det här innehållet från www.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.
För att se det här innehållet från ml-eu.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.

Om

GlobeNewswire by notified
GlobeNewswire by notified
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://notified.com

GlobeNewswire by notified is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Följ GlobeNewswire by notified

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire by notified

Camposol Holding PLC - Invitation to the Third Quarter 2022 Financial Results Presentation26.11.2022 00:03:54 CET | Press release

Camposol Holding PLC will announce its financial results of the third quarter of 2022 on Tuesday, November 29, at 13:00 (GMT -5). The call will be conducted by our CEO, Jose Antonio Gomez - Bazan. Use the following link to register and participate in the call: Participant Registration URL: https://register.vevent.com/register/BI64a53cb1ca2843bdb219d095254b1c94 Participants are advised to log on to the service and check their settings a few minutes before the conference call begins. About CAMPOSOL CAMPOSOL is a multinational company that provides families around the world with fresh and healthy food. We have operations in Chile, Colombia, Mexico, Peru, and Uruguay, commercial offices in North America, Europe, and Asia, a corporate office in Costa Rica, and trusted relationships with the main supermarkets worldwide, as well as customers in more than 40 countries. We are involved in the harvest, processing, and marketing of high-quality agricultural products such as avocados, blueberries,

Cool Company Ltd. - Granting of Share Options and Restricted Stock Units to Primary Insiders and Mandatory Notifications of Trade25.11.2022 22:42:08 CET | Press release

Bermuda, November 25, 2022: Reference is made to the stock exchange notice from Cool Company Ltd. (“CoolCo” or the “Company”) on November 25, 2022 announcing that the board of directors of the Company (the “Board”) had resolved to implement a long-term incentive program for employees, management and board members of the Company and its affiliates (the "LTIP"). Pursuant to the LTIP, the Board has resolved to grant options over a total number of 1,237,423 shares and 115,000 restricted stock units to employees, management and board members of the Company (equivalent to approximately 2.25% and 0.2% of the Company's share capital, respectively), of which 11,507 restricted stock units and options over a total number of 742,454 shares were granted to primary insiders of the Company (equivalent to approximately 0.02% and 1.38% of the Company's share capital, respectively). Each share option, when exercised, carries the right to acquire one share in CoolCo, giving the right to acquire up to in

Cool Company Ltd. - Approval of Long-Term Incentive Plan25.11.2022 20:13:34 CET | Press release

Bermuda, November 25, 2022: The board of directors (the “Board”) of Cool Company Ltd. (“CoolCo” or the “Company”) has resolved to implement a long-term incentive plan (the “LTIP”) for employees, management and board members of the Company and its affiliates. The overall purpose of the LTIP is to promote the success of the Company for the benefit of its shareholders, by providing a framework for the retention and incentivization of employees using the Company’s equity and thereby aligning their interests with the Company and its affiliates. The LTIP provides for the grant of equity awards, with the intention being for the initial awards to be granted as options (“Options”) and restricted stock units (the “RSUs”), as further detailed below. Shares used under the LTIP are expected to be covered by the Board's authorization to issue authorized and unissued shares in connection with a grant of warrants, options or other securities with rights to convert such securities into shares of the Co

Fingerprint Cards AB (publ) publishes the final outcome of the rights issue25.11.2022 20:10:00 CET | Press release

NOT FOR RELEASE, DISTRIBUTION OR PUBLICATION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO THE UNITED STATES (INCLUDING ITS TERRITORIES AND POSSESSIONS), AUSTRALIA, JAPAN, CANADA, HONG KONG, NEW ZEALAND, SINGAPORE OR SOUTH AFRICA OR ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH THE RELEASE, DISTRIBUTION OR PUBLICATION WOULD BE UNLAWFUL OR REQUIRE REGISTRATION OR ANY OTHER MEASURE IN ACCORDANCE WITH APPLICABLE LAW. OTHER RESTRICTIONS ARE APPLICABLE. PLEASE SEE THE SECTION "IMPORTANT INFORMATION" AT THE END OF THE PRESS RELEASE. The final outcome in Fingerprint Cards AB’s (publ) (“Fingerprints” or the “Company”) SEK 300 million rights issue of B-units (“B-units”), consisting of new B-shares and warrants (the “Fully Guaranteed Rights Issue”) shows that 16,851,001 B-units, corresponding to approximately 84.9 per cent of the B-units offered, have been subscribed for with support of unit subscription rights. The remaining 2,987,938 B-units have been subscribed for without support of unit subscription rights, corres

Fingerprint Cards AB (publ) offentliggör slutligt utfall i företrädesemissionen25.11.2022 20:10:00 CET | Pressemelding

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA (INKLUSIVE DESS TERRIRTORIER OCH BESITTNINGAR), AUSTRALIEN, JAPAN, KANADA, HONGKONG, NYA ZEELAND, SINGAPORE ELLER SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE SKULLE VARA OLAGLIGT ELLER KRÄVA REGISTERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER ENLIGT GÄLLANDE LAG. ANDRA RESTRIKTIONER ÄR TILLÄMPLIGA. VÄNLIGEN SE AVSNITTET "VIKTIG INFORMATION" I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE. Det slutliga utfallet i Fingerprint Cards AB:s (publ) (“Fingerprints” eller “Bolaget”) företrädesemission av B-units om 300 miljoner kronor (”B-units”), bestående av nya B-aktier och teckningsoptioner (den ”Fullt Garanterade Företrädesemissionen”) visar att 16 851 001 B-units, motsvarande cirka 84,9 procent av erbjudna B-units, har tecknats med stöd av uniträtter. Återstående 2 987 938 B-units tecknades utan stöd av uniträtter, motsvarande cirka 15,1 procent av erbjudna B-units. Tillsammans utgör te