GlobeNewswire by notified

Stockwik publicerar delårsrapport 1 januari - 30 september 2022

Dela

STABIL UTVECKLING OCH POSITIVT RESULTAT FÖRE SKATT PÅ RULLANDE TOLV MÅNADER

Stockwikkoncernen redovisar för tredje kvartalet ett EBITA-resultat om 12,2 MSEK jämfört med 11,2 MSEK för motsvarande period året innan. Det tredje kvartalet är för Stockwik normalt det säsongsmässigt svagaste. Det efterföljande fjärde kvartalet är normalt ett säsongsmässigt starkt kvartal.

Ur ett övergripande perspektiv utvecklas Stockwik i sin helhet stabilt och positivt. Den överväldigande majoriteten av våra portföljbolag utvecklas som förväntat och bara några få sämre. Stockwiks inriktning sedan start har varit att investera i konjunkturstabila företag, verksamheter med stark och positiv kultur och högt värdeskapande hos medarbetarna. Detta känner vi har varit en naturlig riskminimering och gör oss trygga i tider som dessa.

För rullande tolv månader redovisar koncernen 718,5 MSEK i nettoomsättning, 81,2 MSEK i EBITDA och 55,9 MSEK i EBITA samt 6,7 MSEK i resultat före skatt. För rullande tolv månader redovisar koncernen proforma 789,9 MSEK i nettoomsättning, 91,8 MSEK i EBITDA och 66,2 MSEK i EBITA samt 15,6 MSEK i resultat före skatt. Nettoskulden uppgick vid periodens utgång till 369,5 MSEK och nettoskuld/EBITDA på rullande tolv månader proforma till 4,0x, vilket är en nivå vi känner oss väldigt bekväma med givet den låga risken vi bedömer att vår affärsmodell innefattar.

Stockwik har ett seniort säkerställt obligationslån utestående om ett totalt nominellt värde på 450 MSEK med förfallodatum den 3 september 2023. Styrelsen och koncernledningen ser för närvarande över möjligheten att refinansiera detta obligationslån och har för detta ändamål givit Nordea Bank Abp och Pareto Securities AB i uppdrag att, i egenskap av arrangörer och joint bookrunners, utvärdera förutsättningarna för en potentiell refinansiering. Gernandt & Danielsson Advokatbyrå har utsetts till legal rådgivare i processen.

PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2022

 • Nettoomsättningen uppgick till 526,3 (392,3) MSEK
 • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 53,9 (41,1) MSEK
 • Rörelseresultat före avskrivningar på immateriella anläggningstillgångar (EBITA) uppgick till 34,4 (24,7) MSEK
 • Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 22,0 (13,3) MSEK
 • Resultat före skatt uppgick till -5,3 (-11,4) MSEK
 • Periodens resultat uppgick till -5,0 (-15,8) MSEK
 • Resultat per aktie för verksamheten före utspädning uppgick till -0,81 (-2,46) SEK, efter utspädning till -0,81 (-2,46) SEK

PERIODEN 1 JULI - 30 SEPTEMBER 2022

 • Nettoomsättningen uppgick till 180,7 (133,5) MSEK
 • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 19,4 (17,2) MSEK
 • Rörelseresultat före avskrivningar på immateriella anläggningstillgångar (EBITA) uppgick till 12,2 (11,2) MSEK
 • Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 7,8 (7,3) MSEK
 • Resultat före skatt uppgick till -0,7 (-0,7) MSEK
 • Periodens resultat uppgick till -0,2 (-1,3) MSEK
 • Resultat per aktie för verksamheten före utspädning uppgick till -0,03 (-0,03) SEK, efter utspädning till -0,03 (-0,03) SEK
 • Inlett refinansieringsprocessen av bolagets befintliga obligation

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Stockwik Förvaltning AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 november 2022 kl. 08:00 (CET).

För ytterligare information kontakta:

David Andreasson, VD och koncernchef
Stockwik Förvaltning AB (publ)
Telefon: nollsjunolltresexåttatrettonnittionio

Om Stockwik

Stockwik ger sina aktieägare möjlighet att vara delägare i en portfölj av välskötta, stabila och lönsamma, mindre, svenska kvalitetsföretag. Stockwik erbjuder en stabil plattform för småföretag att utvecklas organiskt och via kompletterande förvärv. Stockwik tar tillvara på de mindre bolagens spetskompetens och erbjuder det stora bolagets trygghet och möjligheter. Vi investerar långsiktigt och förvärvar bolag för att behålla dem. I vår investeringsprocess ställer vi krav på såväl kvantitativa parametrar såsom kapitaleffektivitet som kvalitativa värden såsom god affärsetik samt ordning och reda. Vårt arbete baseras på tre grundprinciper; Rätt människor, rätt värderingar, rätt bolag. Stockwik är noterat på Nasdaq Stockholm Small Cap med kortnamn STWK.

Bilagor

För att se det här innehållet från www.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.
För att se det här innehållet från ml-eu.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.

Om

GlobeNewswire by notified
GlobeNewswire by notified
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://notified.com

GlobeNewswire by notified is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Följ GlobeNewswire by notified

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire by notified

Benteler terminates the previously-announced sale to Tenaris of its Shreveport, Louisiana pipe manufacturing plant5.2.2023 19:20:07 CET | Press release

LUXEMBOURG, Feb. 05, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Tenaris S.A. (NYSE and Mexico: TS and EXM Italy: TEN) announced today that Benteler North America Corporation has exercised its right to unilaterally terminate, effective immediately, the previously-announced agreement for the sale to Tenaris of 100% of the shares of U.S. steel pipe producer Benteler Steel & Tube Manufacturing Corporation. Tenaris is a leading global supplier of steel tubes and related services for the world’s energy industry and certain other industrial applications. Giovanni Sardagna Tenaris 1-888-300-5432 www.tenaris.com

SKEL fjárfestingafélag hf.: Amendment to the financial calendar and previously disclosed information4.2.2023 19:13:54 CET | Press release

The audit of SKEL’s financial statements for the year 2022, which has not been finalized, has resulted in a change of its presentation due to the company‘s transition into an investment company. Shares in subsidiaries were capitalized according to the equity method until year end 2021 but are recognised at fair value through profit or loss from the beginning of 2022. This results in a previously unrealized fair value change from 2021 of ISK 2.6 billion that was formerly accounted for directly through equity, will instead be recognised in the income statement for 2022. This change of presentation has no effect of previously announced equity for year-end 2022 of ISK 33.0-33.5 billion. Further, this does not alter the company’s ability to pay dividend. The company‘s estimated earnings net of tax will, however, increase by ISK 2.6 billion and amount to ISK 17.1-17.6 billion instead of ISK 14.5-15.0 billion as was previously announced on 31 January 2023. The company has decided to change th

City of Vacaville Introduces Next Generation to Biotechnology and Advanced Manufacturing4.2.2023 05:18:05 CET | Press release

Vacaville high school students explore local career opportunities to honor National Career Technical Education Month VACAVILLE, Calif., Feb. 03, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- February is National Career Technical Education (CTE) Month, and the City of Vacaville joined the celebration by hosting a field trip for 58 Vacaville high school students February 3. The field trip included several locations around Vacaville and Solano County to explore advanced manufacturing and biotechnology. Every February, the Association for Career and Technical Education encourages communities to celebrate CTE Month, to raise awareness of the role that CTE has in readying learners for college and career success. This is also a time when the City of Vacaville recognizes and celebrates the contributions and achievements of community CTE partners including Solano Community College (SCC) and The Workforce Development Board of Solano County. “This field trip is an excellent opportunity for Vacaville’s young people to

Patients with hidradenitis suppurativa experienced sustained efficacy and symptom improvement at one year when treated with Novartis Cosentyx®4.2.2023 00:30:00 CET | Press release

In two of the largest Phase III trials conducted in hidradenitis suppurativa (HS), Cosentyx® (secukinumab) treatment response rates continued to improve beyond the primary endpoint analysis at Week 16 to more than 55% at Week 52, as evaluated by the HS Clinical Response (HiSCR) measure1 Safety findings were consistent with the well-established safety profile of Cosentyx in its approved indications1 HS is a recurrent skin disease affecting one in 100 people worldwide, causing painful, boil-like abscesses that can lead to open wounds and irreversible scarring in the most intimate parts of the body2,3 There is only one approved therapy for HS and many patients, even those on treatment, still experience uncontrolled symptoms4 Basel, February 4, 2023 – Novartis announced today that The Lancet has published long-term data from the pivotal SUNSHINE and SUNRISE trials evaluating Cosentyx® (secukinumab) in moderate-to-severe hidradenitis suppurativa (HS)1. In two of the largest Phase III trials

Maha Energy meddelar reserv- och resursrapport per 31 december 20223.2.2023 21:45:00 CET | Pressemelding

McDaniel & Associates Consultants Ltd. (“McDaniel”) har genomfört sin första utvärdering av Maha Energy AB:s (publ) (”Maha” eller ”Bolaget”) reserver och resurser. Väsentliga förändringar från föregående års reserv- och resurssiffror är hänförliga till: att den tidigare annonserade utfarmningen och Joint Operating Agreement avtalet med Mafraq Energy LLC avseende Block 70 i Oman slutförs. Maha är operatör på Block 70 och Mahas licensandel minskar till 65 procent till följd härav.att den tidigare offentliggjorda transaktionen avseende den förväntade avyttringen av Mahas brasilianska verksamhet och följaktligen bolagets olje- och gastillgångar, där försäljningsavtalet undertecknades den 27 december 2022, resulterar i att inga reserver redovisas för fälten Tie och Tartaruga. Mahas reserver1 per 31 december 2022 2022 Maha Energy AB bruttoreserver före skatt (miljoner fat)KategoriTillgångar i USAMafraqTotalt1P1,340,421,762P2,740,523,263P3,590,624,21 De huvudsakliga förändringarna i årets res