GlobeNewswire by notified

Stockwik offentliggör resultatet i det frivilliga återköpserbjudandet avseende dess befintliga säkerställda obligationslån och påkallar förtida inlösen

Dela

Stockwik Förvaltning AB (”Bolaget”) offentliggjorde den 6 mars 2023 ett erbjudande till innehavare av Bolagets befintliga säkerställda obligationslån med ISIN SE0014781530 (”Obligationslånet”) att delta i ett återköp där Bolaget, villkorat av genomförandet  av obligationsemissionen som Bolaget offentliggjorde den 9 mars 2023 (”Obligationsemissionen”), köper tillbaka Obligationslånet mot kontant vederlag till ett pris motsvarande 100,70 procent av nominellt belopp plus upplupen men icke betald ränta (”Återköpserbjudandet”). I enlighet med Bolagets pressmeddelande den 9 mars 2023 löpte Återköpserbjudandet ut kl. 16:00 (CET) den 10 mars 2023. Bolaget har i samband med Återköpserbjudandet accepterat återköp av andelar av Obligationslånet motsvarande ett totalt nominellt belopp om 60 000 000 kronor. Likviddag för Återköpserbjudandet förväntas inträffa den 20 mars 2023.

Bolaget har idag den 10 mars 2023 påkallat förtida inlösen av de delar av Obligationslånet som inte återköpts i enlighet med Återköpserbjudandet under förutsättning av genomförandet av att Obligationsemissionen och Återköpserbjudandet genomförs, detta i enlighet med obligationsvillkoren för Obligationslånet. Obligationslånet kommer vid förtida inlösen att fullständigt återköpas till ett pris motsvarande 100,70 procent av nominellt belopp plus upplupen men icke betald ränta från, men exklusive, föregående ränteförfallodag till, och inklusive, likviddagen för det förtida inlösandet som förväntas inträffa den 5 april 2023. Inlösenbeloppet kommer att betalas till varje person som vid arbetsdagens slut den 29 mars 2023 är registrerad som innehavare av Obligationslånet i skuldboken som upprätthålls av Euroclear Sweden. I samband med det förtida inlösandet kommer Obligationerna att avnoteras från Nasdaq Stockholm.   

Nordea Bank Abp och Pareto Securities AB agerade dealer managers för Återköpserbjudandet. Gernandt & Danielsson Advokatbyrå agerade legal rådgivare.

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 mars 2023 kl. 16:45 (CET).

För ytterligare information kontakta:

David Andreasson, VD och koncernchef
Stockwik Förvaltning AB (publ)
Telefon: nollsjunolltresexåttatrettonnittionio

Om Stockwik

Stockwik ger sina aktieägare möjlighet att vara delägare i en portfölj av välskötta, stabila och lönsamma, mindre, svenska kvalitetsföretag. Stockwik erbjuder en stabil plattform för småföretag att utvecklas organiskt och via kompletterande förvärv. Stockwik tar tillvara på de mindre bolagens spetskompetens och erbjuder det stora bolagets trygghet och möjligheter. Vi investerar långsiktigt och förvärvar bolag för att behålla dem. I vår investeringsprocess ställer vi krav på såväl kvantitativa parametrar såsom kapitaleffektivitet som kvalitativa värden såsom god affärsetik samt ordning och reda. Vårt arbete baseras på tre grundprinciper; Rätt människor, rätt värderingar, rätt bolag. Stockwik är noterat på Nasdaq Stockholm Small Cap med kortnamn STWK.

Bilaga

För att se det här innehållet från www.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.
För att se det här innehållet från ml-eu.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.

Om

GlobeNewswire by notified
GlobeNewswire by notified
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://notified.com

GlobeNewswire by notified is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Följ GlobeNewswire by notified

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire by notified

Articles of Association for RTX A/S21.3.2023 15:28:54 CET | Press release

Nørresundby, Denmark, 21 March 2023 Announcement no. 11/2023 Articles of Association for RTX A/S as adopted at the Annual General Meeting on 26 January 2023 and finally adopted at the extraordinary general meeting on 10 March 2023 (cf. company announcement 10/2023) has been registered and published. The Articles of Association are available at the company’s website www.rtx.dk under: Governance => Articles of Association. Questions and further information: CEO Peter Røpke, tel: +45 96 32 23 00 Attachment RTX A-S - Articles of Association 10 March 2023

Vedtægter for RTX A/S21.3.2023 15:28:54 CET | pressemeddelelse

Nørresundby, den 21. marts 2023 Selskabsmeddelelse nr. 11/2023 Vedtægter for RTX A/S som vedtaget på RTX’s ordinære generalforsamling 26. januar 2023 og endeligt vedtaget på selskabets ekstraordinære generalforsamling 10. marts 2023 (jf. selskabsmeddelelse 10/2023) er blevet registreret og offentliggjort. Vedtægterne er tilgængelige på selskabets hjemmeside www.rtx.dk under: Governance => Vedtægter. Spørgsmål og yderligere oplysninger: CEO Peter Røpke, tlf: +45 96 32 23 00. Vedhæftet fil RTX A-S - vedtægter pr. 10. marts 2023

Flagning af generalforsamlingsfuldmagter til bestyrelsen21.3.2023 15:11:18 CET | pressemeddelelse

Til Nasdaq OMX Copenhagen 21. marts 2023 Selskabsmeddelelse nr. 03/2023 Flagning af generalforsamlingsfuldmagter til bestyrelsen I henhold til bekendtgørelse nr. 1172 af 31. oktober 2017 om storaktionærer meddeles det, at der til brug for GrønlandsBANKENs generalforsamling den 28. marts 2023 har GrønlandsBANKENs bestyrelse modtaget blankostemmefuldmagter, som repræsenterer 31,38 procent af aktiekapitalens stemmerettigheder eller 564.804 stk. aktier Den 28. marts 2023, når den ordinære generalforsamling er afholdt, ophører bestyrelsens adgang til at stemme i henhold til de modtagne fuldmagter. Eventuelle henvendelser kan rettes til: GrønlandsBANKEN Martin Kviesgaard Bankdirektør Direkte telefon: +299 34 78 02 mbk@banken.gl Vedhæftet fil 03.Flagning_blankofuldmagter