GlobeNewswire

Stockwik offentliggör obligationsprospekt och ansöker om upptagande till handel av ytterligare obligationer vid Nasdaq Stockholm

Dela

Stockwik Förvaltning AB (publ) emitterade den 23 mars 2021 ytterligare seniora säkerställda företagsobligationer om 75 MSEK inom obligationernas existerande ramverk om 450 MSEK. Obligationerna har en löptid som sträcker sig till den 23 september 2023 och en rörlig kupong om 3 månaders STIBOR + 7,00 procentenheter.

Enligt obligationsvillkoren har bolaget åtagit sig att ansöka om upptagande till handel av obligationerna på företagsobligationslistan vid Nasdaq Stockholm och bolaget har med anledning av detta upprättat ett noteringsprospekt som i dag har godkänts av Finansinspektionen. Prospektet finns tillgängligt på bolagets webbplats www.stockwik.se och Finansinspektionens webbplats www.fi.se. Ansökan om upptagande till handel har lämnats in och första dag för handel beräknas bli omkring den 23 april 2021.

* * * * * *

Informationen i detta pressmeddelande lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 april 2021 kl. 12:00 (CEST).

För ytterligare information kontakta:

David Andreasson, VD och koncernchef
Stockwik Förvaltning AB (publ)
Telefon: nollsjunolltresexåttatrettonnittionio

Om Stockwik

Stockwik ger sina aktieägare möjlighet att vara delägare i en portfölj av välskötta, stabila och lönsamma, mindre, svenska kvalitetsföretag. Stockwik erbjuder en stabil plattform för småföretag att utvecklas organiskt och via kompletterande förvärv. Stockwik tar tillvara på de mindre bolagens spetskompetens och erbjuder det stora bolagets trygghet och möjligheter. Vi investerar långsiktigt och förvärvar bolag för att behålla dem. I vår investeringsprocess ställer vi krav på såväl kvantitativa parametrar såsom kapitaleffektivitet som kvalitativa värden såsom god affärsetik samt ordning och reda. Vårt arbete baseras på tre grundprinciper; Rätt människor, rätt värderingar, rätt bolag. Stockwik är noterat på Nasdaq Stockholm Small Cap med kortnamn STWK.

Bilaga


Om

GlobeNewswire
GlobeNewswire
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://globenewswire.com

GlobeNewswire is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Följ GlobeNewswire

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire

Dlab partner in European digital transformation project for a more sustainable energy system7.5.2021 08:30:00 CEST | Press release

Cleantech company Dlaboratory Sweden AB (publ) joins a European consortium in applying for funds from EU’s joint programming platform ERA-NET Smart Energy Systems (SES) for a project on power grid resilience. The overall aim of the project is to advance the green energy transition in all sectors of the energy system while also ensuring security of supply in the power grid. Swedish KTH Royal Institute of Technology, Austrian Institute of Technology (AIT), Siemens, Wiener Netze, Fraunhofer ISE, OFFIS, and Solandeo GmbH join forces with dLab for the ERA-Net SES call for transnational projects on digital transformation for green energy transition. The proposed project called Resili8 – Resilience for Cyber-Physical Energy Systems – is aiming to increase grid resilience through a digitalized smart system. Part of the project proposal plan is an installation of dLabs solution in Austrian utilities company Wiener Netze’s power grid to study improved resilience possibilities. - The future energ

Yara International ASA ex-dividend NOK 20 today7.5.2021 08:01:00 CEST | Press release

Oslo, 7 May 2021: Shares in Yara International ASA will be traded ex-dividend NOK 20 as of today, 7 May 2021. Contact Thor Giæver, Investor Relations Cellular: (+47) 480 75 356 E-mail: thor.giaver@yara.com About Yara Yara grows knowledge to responsibly feed the world and protect the planet. Supporting our vision of a world without hunger and a planet respected, we pursue a strategy of sustainable value growth, promoting climate-friendly crop nutrition and zero-emission energy solutions. Yara’s ambition is focused on growing a climate positive food future that creates value for our customers, shareholders and society at large and delivers a more sustainable food value chain. To achieve our ambition, we have taken the lead in developing digital farming tools for precision farming, and work closely with partners throughout the food value chain to improve the efficiency and sustainability of food production. Through our focus on clean ammonia production, we aim to enable the hydrogen econo

Yara International ASA eks. utbytte kr 20 i dag7.5.2021 08:01:00 CEST | Pressemelding

Oslo, 7. mai 2021:Aksjene i Yara International ASA noteres eks. utbytte på kr 20fra og med i dag, 7. mai 2021. Kontakt Thor Giæver, Investorkontakt Mobil: (+47) 480 75 356 E-post: thor.giaver@yara.com Om Yara Vår visjon om en verden uten sult ligger bak vår strategi som fremmer bærekraftig verdiskaping gjennom klimavennlig plantenæring og nullutslippsløsninger for energisektoren. Yaras ambisjon er å bidra til en klimapositiv fremtid for verdens matproduksjon. Slik skaper vi verdier for kundene våre, aksjonærene og samfunnet rundt oss. For å nå dette målet, leder vi an i utviklingen av digitale verktøy for presisjonslandbruk. Vi samarbeider tett med andre aktører i verdikjeden for at verdens matproduksjon skal bli mest mulig effektiv og bærekraftig. Vår satsing på grønn ammoniakk har som ambisjon å muliggjøre hydrogenøkonomien og bidra til et grønt skifte innen shipping, produksjon av plantenæring og andre energiintensive industrier. Yara ble grunnlagt i 1905 for å møte matmangelen i Eu

AB Klaipėdos nafta preliminary revenue for April 20217.5.2021 08:00:00 CEST | Press release

The preliminary sales revenue of the Company’s oil terminals for April 2021 comprises EUR 0.9 million and is lower by EUR 2.2 million or by 71 % compared to April of 2020. The preliminary sales revenue of the Company’s oil terminals for the four months of 2021 comprises EUR 6.3 million and is lower by 41 % compared to the same period of 2020. The preliminary sales revenue of the Company’s Klaipėda LNG terminal for April 2021 comprises EUR 2.9 million (during the same month of 2020 – EUR 3.4 million). Klaipėda LNG terminal revenue from regulated activities consists of the regasification tariff fixed part (for booked annual capacities), variable part for amount of re-gasified LNG and reloading revenue. The level of Klaipėda LNG terminal revenue (for booked annual capacities) does not depend on regasification volume. Revenue is confirmed by the National Energy Regulatory Council (NERC) based on the approved methodology of State regulated prices in the natural gas sector and is calculated

Yara Announces the Commercial Launch of Agoro Carbon Alliance, enabling global farm decarbonization7.5.2021 08:00:00 CEST | Press release

The new farm decarbonizationbusiness has operations and partnerships across four continents Oslo, Norway, May 7, 2021 - Yara, a leading crop nutrition solutions provider, today announced the commercial launch of Agoro Carbon Alliance, a global business created for farmers to earn additional revenue from positive climate action. By adopting climate-positive practices farmers can produce Farm Carbon Credits or climate-smart certified crops and help to decarbonize food supply chains. Agoro Carbon puts farmers at the center of the solution by incentivizing and enabling them to change practices and connecting them to the growing number of businesses looking for ways to achieve their climate pledges. Agoro Carbon will support farmers with the agronomical expertise and practical support to successfully sequester carbon in the soil and reduce emissions from the field. This will in turn generate high-quality, third-party certified carbon credits and increase farmers’ income. Farmers who join Ag

Årsstämma i JLT Mobile Computers AB (PUBL)7.5.2021 08:00:00 CEST | Pressemelding

Växjö, Sverige, 7:emaj2021 * * * Årsstämma i JLT Mobile Computers AB (publ), hölls torsdagen den 6 maj 2021. Årsstämman genomfördes enligt 20 och 22 §§ lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, innebärande att aktieägarna fått utöva sin rösträtt vi stämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning. Följande huvudsakliga beslut fattades: Årsstämman beslutade att fastställa framlagd resultat- och balansräkning för moderbolaget och koncernen. Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om utdelning till aktieägarna om 0,27 kronor per aktie för räkenskapsåret 2020. Avstämningsdag för utdelningen är den 10 maj 2021. Styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för 2020 års förvaltning. I enlighet med valberedningens förslag beslutades att styrelsen ska bestå av sex ledamöter utan suppleanter. Till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma omvaldes Ola Blom

Annual General Meeting of JLT Mobile Computers AB (Swedish only)7.5.2021 08:00:00 CEST | Press release

Växjö, Sverige, 7:emaj2021 * * * Årsstämma i JLT Mobile Computers AB (publ), hölls torsdagen den 6 maj 2021. Årsstämman genomfördes enligt 20 och 22 §§ lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, innebärande att aktieägarna fått utöva sin rösträtt vi stämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning. Följande huvudsakliga beslut fattades: Årsstämman beslutade att fastställa framlagd resultat- och balansräkning för moderbolaget och koncernen. Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om utdelning till aktieägarna om 0,27 kronor per aktie för räkenskapsåret 2020. Avstämningsdag för utdelningen är den 10 maj 2021. Styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för 2020 års förvaltning. I enlighet med valberedningens förslag beslutades att styrelsen ska bestå av sex ledamöter utan suppleanter. Till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma omvaldes Ola Blom