GlobeNewswire by notified

Stockwik förvärvar Tjugonde Friskvård

Dela

Stockwik Förvaltning AB (publ) har per idag den 1 december 2021 förvärvat sitt tjugonde rörelsedrivande bolag, Tjugonde Friskvård i Malmö AB (”Tjugonde”). Stockwik förvärvar samtliga aktier i Tjugonde. Tjugonde verkar inom organisationsutveckling, företagshälsa, rehabilitering, friskvård och träning samt naprapati. Tjugonde har utvecklats till att bli en strategisk partner på ledningsnivå hos många företag. Tack vare friska medarbetare och hållbara organisationer kan företagen öka sin konkurrenskraft och lönsamhet. Tjugonde finns sedan starten 1996 i Malmö och är idag ett team av drygt 20 specialister.

Vi ser värdet i Stockwik som strategisk och långsiktig samarbetspartner för Tjugonde och våra fantastiska medarbetare”, säger Helen Berg Kirkegaard, grundare och VD för Tjugonde.

Tjugondes nettoomsättning och EBITDA-resultat uppgick för den senaste tolvmånadersperioden per 31 oktober 2021 till drygt 16,3 MSEK respektive 2,6.

Stockwik betalar 15 MSEK för Tjugonde vilket innebär en multipel om 6 gånger EBITDA. Den totala köpeskillingen uppgår till 17,8 MSEK varav 15,8 MSEK erläggs kontant och 2 MSEK genom revers med 3 års löptid och 3 procents ränta. Säljaren har förbundit sig att förvärva aktier i Stockwik för 0,5 MSEK av köpeskillingen. Med förvärvet följer en nettokassa om 2,8 MSEK.

Förvärvet av Tjugonde passar väl in i Stockwiks ambition att förvärva välskötta, lönsamma svenska kvalitetsföretag. Tjugonde har över lång tid visat att de tillhör de ledande bolagen i branschen, både vad gäller lönsamhet och genom att vara i yttersta framkant av utvecklingen. Med Tjugonde kompletteras våra övriga förvärv inom segmentet Hälsa vilket ökar Stockwiks konkurrenskraft betydligt. I och med detta förvärv stärker Stockwik sin geografiska täckning inom hälsosegmentet och är nu närvarande i Sveriges tre största städer. Förvärvet ger också Stockwikbolagen möjlighet till en kvalitativ utveckling inom tjänster, ledning och kompetensförsörjning.

Stockwik välkomnar med stor glädje och entusiasm Tjugonde och alla anställda! Med Tjugonde blir Stockwik allt tydligare i rollen som den svenska utmanaren bland hälsoföretag som vill förbli unika men samtidigt ser värdet av att tillhöra en stark företagsgrupp”, säger David Andreasson, VD för Stockwik.

Tillträde sker per idag, den 1 december 2021, och konsolideras in i segmentet Hälsa från och med den 1 december 2021.

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 december 2021 kl. 12:30 (CET)

För ytterligare information kontakta:

David Andreasson, VD och koncernchef
Stockwik Förvaltning AB (publ)
Telefon: nollsjunolltresexåttatrettonnittionio

Om Stockwik

Stockwik ger sina aktieägare möjlighet att vara delägare i en portfölj av välskötta, stabila och lönsamma, mindre, svenska kvalitetsföretag. Stockwik erbjuder en stabil plattform för småföretag att utvecklas organiskt och via kompletterande förvärv. Stockwik tar tillvara på de mindre bolagens spetskompetens och erbjuder det stora bolagets trygghet och möjligheter. Vi investerar långsiktigt och förvärvar bolag för att behålla dem. I vår investeringsprocess ställer vi krav på såväl kvantitativa parametrar såsom kapitaleffektivitet som kvalitativa värden såsom god affärsetik samt ordning och reda. Vårt arbete baseras på tre grundprinciper; Rätt människor, rätt värderingar, rätt bolag. Stockwik är noterat på Nasdaq Stockholm Small Cap med kortnamn STWK.

Bilaga

För att se det här innehållet från www.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.
För att se det här innehållet från ml-eu.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.

Om

GlobeNewswire by notified
GlobeNewswire by notified
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://notified.com

GlobeNewswire by notified is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Följ GlobeNewswire by notified

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire by notified

Idorsia expands its commercialization partnership with Syneos Health for daridorexant in Europe and Canada26.1.2022 07:00:00 CET | Press release

Idorsia expands its commercialization partnership with Syneos Health for daridorexant in Europe and Canada Idorsia to capitalize upon the unique opportunity to transform the insomnia treatment paradigm, notably in Europe where daridorexant would be the first dual orexin receptor antagonist made available to patients with insomniaCollaboration with Syneos Health to effectively reach the primary care market in Europe and Canada Allschwil, Switzerland& Morrisville, N.C. – January26, 2022 Idorsia Ltd (SIX: IDIA), a leading Swiss biopharmaceutical company, and Syneos Health® (Nasdaq:SYNH), the only fully integrated biopharmaceutical solutions organization, today announced the extension of an existing collaboration to commercialize daridorexant, a novel dual orexin receptor antagonist for the treatment of insomnia across Europe and Canada. Simon Jose, Chief Commercial Officer of Idorsia, commented: “Daridorexant represents a significant advance in the treatment of insomnia, and it is now our

Sharing of Staking Rewards Announcement26.1.2022 07:00:00 CET | Press release

January 26th 2022 CoinShares Digital Securities Limited CoinShares Physical Staked Tezos CoinShares Physical Staked Polkadot Sharing of Staking Rewards CoinShares Digital Securities Limited (the “Issuer”) hereby announces in accordance with Condition 5.3.2 of the Conditions of the CoinShares Digital Securities that Staking Rewards in relation to the class (the “Specified Class”) specified below will be applied by a reduction in the Management Fee applicable to the Specified Class to zero and a positive daily accrual to the Coin Entitlement to the Specified Class provided in the table below . Such reduction to the Management Fee and positive daily accrual to the Coin Entitlement shall apply from the start of trading on January 26th, 2022 until a date to be specified in a further announcement in accordance with Condition 5.3.2. ClassISINManagement FeeStaking Reward (positive daily accrual to Coin Entitlement) CoinShares Physical Staked Tezos GB00BMWB4803 Reduced to 0.0% p.a. 3.00% p.a. C

Aino Health AB (publ): Norberg & Partner Sustainable Group AB (publ) tecknar aktier i Aino Health AB (publ).25.1.2022 19:45:00 CET | Pressemelding

Detta pressmeddelande utgör inte ett offentligt uppköpserbjudande eller annars ett erbjudande om att förvärva aktier. Norberg & Partner Sustainable Group AB (publ)tecknar aktier i Aino Health AB (publ) och utlöser därmed budplikt. Norberg & Partner Sustainable Group AB (publ), org.nr 559268-0663 (”Norberg & Partner”) har idag tecknat 15 384 616 aktier i Aino Health AB (publ), org.nr 559063-5073 (”Aino Health”) till ett pris om 0,65 kronor per aktie. Efter förvärvet äger Norberg & Partner cirka 36,38 procent av aktierna och rösterna i Aino Health. Genom förvärvet utlöses budplikt, vilket innebär att Norberg & Partner är skyldig att offentliggöra ett budpliktsbud avseende resterande aktier i Aino Health inom fyra veckor från förvärvet, alternativt avyttra så många aktier så att aktieinnehavet representerar mindre än tre tiondelar av röstetalet för samtliga aktier i Aino Health. För ytterligare information, se Norberg & Partners hemsida. www.norbergpartner.se/ Kontaktperson: Jyrki Eklund,

Sword Group: 2021 Fourth Quarterly Results | Exceptional Profitability25.1.2022 19:15:00 CET | Press release

2021 Fourth Quarterly Results Consolidated Revenue: €59.7m Consolidated Growth: +31.8% Organic Growth: +21.9% EBITDA Margin: 15.0% RESULTS 4TH QUARTER 2021 Q4 (1) €m 2021 2020 Revenue 59.7 45.3 EBITDA 9.0 7.6 EBITDA Margin 15.0% 13.0% (1) non audited figures Organic growth on a like-for-like basis and at constant exchange rates: +21.9%. YEAR 2021 Consolidated Revenue: €214.6m Organic Growth: +21.5% EBITDA Margin: 13.6% ANALYSIS The Revenue for the Fourth Quarter of 2021 amounts to €59.7m in consolidated terms and to €55.2m without taking into account the acquisition of AiM, added to the perimeter on 1 July 2021. The EBITDA margin for the quarter amounts to 15.0% and organic growth to +21.9%. For 2021, the consolidated revenue amounts to €214.6m with an EBITDA margin of 13.6%. Organic growth for the year amounts to +21.5%. The Group established its 2021 Business Plan based on an organic growth hypothesis of 13%. Sword outperformed in terms of growth while maintaining and even exceeding

Aino Health AB (publ): The board of Aino Health resolves on a directed issue of shares to Norberg & Partner Sustainable Group AB (publ).25.1.2022 19:00:00 CET | Press release

This document in English is a translation of the original in Swedish. In case of any discrepancy, the Swedish original will prevail. The board of Aino Health AB (publ), reg. number 559063-5073 (the “Company”) has today, based on the authorisationfrom the annual general meeting on 24th of May 2021, resolved on a directed issue of 15 384 616 shares with deviation from the shareholders’ pre-emption right.The issue is directed to Norberg & Partner Sustainable Group AB (publ) (”Norberg & Partner”) in order to secure the Company’s long-term financing in a time-and cost-efficient manner and entails an estimated capital injection of approximately SEK 10 million. The subscription price was, after negotiations with the subscriber, determined to SEK 0.65 per new share, which corresponds to the market value as assessed by the board. The reason for the deviation from the shareholders’ pre-emptive right is to secure the Company’s long-term financing in a time- and cost-efficient manner. The new shar

Aino Health AB (publ): Styrelsen i Aino Health AB (publ) beslutar om en riktad nyemission till Norberg & Partner Sustainable Group AB (publ).25.1.2022 19:00:00 CET | Pressemelding

Styrelsen i Aino Health AB (publ), org.nr 559063-5073 (”Bolaget”) har, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 24 maj 2021, idag beslutat att genomföra en riktad nyemission av 15 384616 aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Nyemissionen är riktad till Norberg & Partner Sustainable Group AB (publ) (”Norberg & Partner”) i syfte att säkra Bolagets långsiktiga finansiering och medför ett förväntat kapitaltillskott om ca 10 miljoner kronor. Teckningskursen har efter förhandling med teckningsberättigade fastställts till 0,65 kronor per aktie, vilket motsvarar av styrelsen bedömt marknadsvärde. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att emissionslikviden ska användas i syfte att på ett snabbt och kostnadseffektivt sätt stärka Bolagets långsiktiga finansiering. Betalning för de nyemitterade aktierna sker genom kontant betalning. Antalet aktier i Bolaget ökar med 15 384 616 aktier, från 26 901 155 aktier till 42 285 771 aktier. Aktiekapitalet i Bolaget

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING APPROVES INCREASE OF CONDITIONAL CAPITAL AND SIKA PROPOSES ELECTION OF GORDANA LANDEN TO THE BOARD OF DIRECTORS25.1.2022 18:00:00 CET | Press release

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING APPROVES INCREASE OF CONDITIONAL CAPITAL AND SIKA PROPOSES ELECTION OF GORDANA LANDEN TO THE BOARD OF DIRECTORS At an Extraordinary General Meeting, Sika’s shareholders approved the increase of conditional capital. Sika recommends the election of Gordana Landento the Board of Directors at the next Annual General Meeting, to be held on April 12, 2022. On January 25, 2022, an Extraordinary General Meeting of Sika AG was held. Based on Ordinance 3 of the Federal Council on measures to prevent the spread of COVID-19, it was not possible for shareholders to physically attend the Extraordinary General Meeting. Instead, shareholders cast their votes through the independent proxy. The shareholders approved an increase to the existing conditional capital from CHF 155,893.20 (corresponding to 15,589,320 registered shares with a par value of CHF 0.01 each) to CHF 187,893.20 (corresponding to 18,789,320 registered shares with a par value of CHF 0.01 each). Shareholder