GlobeNewswire

Stockwik förvärvar TEAM Hälso & Friskvård

Dela

TRANSAKTIONEN I KORTHET

Stockwik Förvaltning AB (publ) har idag den 5 september 2019 förvärvat samtliga aktier i TEAM Hälso & Friskvård Aktiebolag (TEAM) (”Transaktionen”). Förvärvet utgör Stockwiks tionde förvärv.

TEAM har sedan starten år 1988 inriktat sig på att erbjuda hälsofrämjande friskvård till framförallt försäkringsbolag och företag. Företagets verksamhet bedrivs med hög kvalitet och dess uppdragsgivare karaktäriseras av låg konjunkturkänslighet. TEAM är experter inom hälsa och friskvård och erbjuder sina kunder ett helhetskoncept för att främja såväl fysisk som mental hälsa. TEAM har en obruten och lång historik med positiva resultat.

TEAM har under de senaste fem åren uppvisat en genomsnittlig tillväxt på 12 procent. Under det senaste räkenskapsåret presterade företaget ett justerat rörelseresultat på drygt 8 MSEK (EBITDA) ur en omsättning som uppgick till 40 MSEK. Med TEAM medräknat uppgår Stockwikkoncernens rörelseresultat till drygt 30 MSEK (EBITDA) och omsättning till över 400 MSEK räknat som rullande tolv månader i den nu befintliga koncernstrukturen med de övriga portföljbolagen Galdax, Stans Gummiverkstad och Däckcentrum (industri), BergFast och AFF (markservice), MBF, KRVVS, Vaxholms Värmeservice och NF Måleri (fastighetsservice). TEAM kommer att utgöra ett nytt segmentet; hälsa.

Transaktionen sker mot en total anskaffningskostnad om 59 MSEK. I förvärvet ingår nettokassa om cirka 9 MSEK. Köpeskillingen består av en kontantbetalning, en revers och en riktad nyemission av aktier i Stockwik. Antal utestående aktier ökar med högst 125 000 aktier i Stockwik vilket motsvarar en utspädning om cirka 2,9 procent till följd av Transaktionen. Baserat på företagets historiska siffror tillsammans med de uppskjutna skattefordringar som Stockwik som ett resultat av affärens genomförande antas kunna aktivera bedöms Stockwiks vinst per aktie (VPA) för 2019 öka med knappt 3 SEK. TEAM:s historiska intjäning motiverar i sig ett tillskott till Stockwiks vinst per aktie om cirka 0,75 SEK.

BAKGRUND OCH MOTIV

Förvärvet utgör en lönsam och etablerad verksamhet med strukturer för självständig drift. TEAM:s grundare Ulrika Lanner och Martin Pålsson samt övrig befintlig ledning kvarstår oförändrad. Verksamheten innehar en etablerad position inom ett område med stadig och relativt konjunkturoberoende efterfrågan. Förvärvet ligger väl i linje med Stockwiks intentioner att förvärva lönsamma bolag med bedömd låg operativ risk. Erforderlig förvärvsfinansiering är etablerad genom ett lån med 4 års löptid och 11,25 procents ränta.

  • ”Med TEAM gör Stockwik ett gediget förvärv inom ett för Stockwik nytt och mycket stabilt verksamhetsområde. TEAM är ett svenskt kvalitetsföretag med över 30 års historik och som uppvisar en stabil ekonomisk utveckling. TEAM bjuder på fortsatt goda utsikter med sin etablerade verksamhet. Det är med stor glädje vi presenterar detta för våra aktieägare”, säger David Andreasson VD för Stockwik.
  • ”Vi är utomordentligt glada över Stockwik som en ny och långsiktig ägare till TEAM. Stockwiks verksamhet bygger på precis den kultur och de värdegrunder som vi byggt TEAM på”, säger grundare Ulrika Lanner för TEAM.
  • ”Vi ser att Stockwik utgör en trygg plattform från vilken vi långsiktigt kan fortsätta att bedriva verksamheten för TEAM. Vi är också glada över att som nya aktieägare få ta del av Stockwiks fortsatta utveckling”, säger grundare Martin Pålsson för TEAM.

OM TEAM

TEAM:s omsättning uppgick under det senast fastställda räkenskapsåret 2018 till ca 40 MSEK med ett rörelseresultat (justerat EBITDA) om drygt 8 MSEK. Totalt 47 personer är anställda i koncernen.

OM TRANSAKTIONEN

Köpeskillingen uppgår till 59 MSEK. Denna fördelar sig på 46,5 MSEK kontant, revers om 10,0 MSEK med löptid 4 år, årsränta 3 % att erläggas kvartalsvis, samt en riktad emission av stamaktier om 2,5 MSEK.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Stockwik Förvaltning AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 september 2019 kl. 11:45 (CET).

För ytterligare information kontakta:

David Andreasson, VD
Stockwik Förvaltning AB (publ)
Telefon: Nollsjunolltresexåttatrettonnittionio

Om Stockwik

Stockwik ger sina aktieägare möjlighet att vara delägare i en portfölj av välskötta, stabila och lönsamma, mindre, svenska kvalitetsföretag. Stockwik erbjuder en stabil plattform för småföretag att utvecklas organiskt och via kompletterande förvärv. Stockwik tar tillvara på de mindre bolagens spetskompetens och erbjuder det stora bolagets trygghet och möjligheter. Vi investerar långsiktigt och förvärvar bolag för att behålla dem. I vår investeringsprocess ställer vi krav på såväl kvantitativa parametrar såsom kapitaleffektivitet som kvalitativa värden såsom god affärsetik samt ordning och reda. Vårt arbete baseras på tre grundprinciper; Rätt människor, rätt värderingar, rätt bolag. Stockwik är noterat på Nasdaq OMX Stockholm Small Cap med koden STWK.

Bilaga

Om

GlobeNewswire
GlobeNewswire
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://globenewswire.com

GlobeNewswire is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Följ GlobeNewswire

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire

Roche submits supplemental Biologics License Application to the FDA for Tecentriq in combination with Avastin for the most common form of liver cancer27.1.2020 07:00:00 CETPress release

·Application is being reviewed under FDA’s Real-Time Oncology Review pilot programme Basel, 27 January 2020 – Roche (SIX: RO, ROG; OTCQX: RHHBY) today announced the completion of a supplemental Biologics License Application (sBLA) submission to the US Food and Drug Administration (FDA) for Tecentriq® (atezolizumab) in combination with Avastin® (bevacizumab), for the treatment of people with unresectable hepatocellular carcinoma (HCC) who have not received prior systemic therapy. The FDA is reviewing the application under the Real-Time Oncology Review pilot programme, which aims to explore a more efficient review process to ensure safe and effective treatments are available to patients as early as possible. In July 2018, the FDA granted Breakthrough Therapy Designation for Tecentriq in combination with Avastin in HCC based on data from an ongoing Phase Ib trial. “Liver cancer is the most rapidly increasing cause of cancer-related death in the United States. In the IMbrave150 study, Tece

Media Release | MCH Group | Extraordinary General Meeting - Shareholder Questions27.1.2020 07:00:00 CETPress release

Extraordinary General Meeting of MCH Group Ltd. on 29 January 2020: Board of Directors answers shareholder’s questions With the view to the Extraordinary General Meeting on 29 January 2020, MCH Group Ltd. has published the written answers to the list of questions submitted by a shareholder group. As one of various options for financing the investments required as part of the strategic realignment, the Board of Directors is examining the participation of new investors at group level, which can be combined with a capital increase and structural changes. On 26 November 2019, AMG Fondsverwaltung AG, representing the AMG Group (comprising Ursula Lee, Erhard Lee and LLB Swiss Investment AG and acting on behalf of AMG Substanzwerte Schweiz), requested the convocation of an Extraordinary General Meeting and submitted motions for the initiation of a special review of the strategy, for the disclosure of business records and for changes to the Statutes. In conjunction with the motion for the init

Beslut vid årsstämman i Eolus Vind AB den 25 januari 202025.1.2020 17:45:00 CETPressemelding

Hässleholm den 25 januari 2020. I enlighet med styrelsens förslag fastställde årsstämman utdelningen för räkenskapsåret 2018/2019 till 1,50 kronor per aktie med tisdagen den 28 januari 2020 som avstämningsdag. Bolagets styrelseledamöter och VD beviljades ansvarsfrihet. Sigrun Hjelmqvist, Hans Johansson, Jan Johansson, Hans Linnarson, Bodil Rosvall Jönsson samt Hans-Göran Stennert omvaldes till styrelseledamöter och Hans-Göran Stennert omvaldes som styrelsens ordförande. Registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB omvaldes till revisor med auktoriserade revisorn Eva Carlsvi som huvudansvarig revisor. Arvode till styrelsen beslutades utgå med totalt 1 250 000 kronor, varav 375 000 kronor till ordföranden och 175 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget. Vidare beslutade stämman att arvode till revisorn ska utgå enligt avtal. I enlighet med förslag från valberedningen fastställde stämman instruktioner för utseende av valberedningen och v

Resolutions at the Annual General Meeting in Eolus Vind AB on January 25th, 202025.1.2020 17:45:00 CETPress release

Hässleholm, Sweden, January 25th, 2020. In accordance with the Board of Directors’ proposal, the Annual General Meeting (“AGM”) resolved to declare a dividend of SEK 1.50 per share for the financial year 2018/2019, and the record date for the payment of dividends was set to Tuesday, January 28th, 2020. The Board members and the CEO were discharged from liability. Sigrun Hjelmqvist, Hans Johansson, Jan Johansson, Hans Linnarson, Bodil Rosvall Jönsson and Hans-Göran Stennert were re-elected as members of the Board of Directors and Hans-Göran Stennert was re-elected as chairman of the Board. Accounting firm PricewaterhouseCoopers AB was re-elected as the company’s auditor, with authorized public accountant Eva Carlsvi as auditor in charge. It was decided that fees to the Board of Directors shall amount to SEK 1,250,000 in total, whereby the fee to the chairman shall amount to SEK 375,000 and the fees for each of the other Board members that are not employed by the company shall amount to

Gold Lion Closes Acquisition of Cuteye Group of Properties24.1.2020 22:05:00 CETPress release

VANCOUVER, British Columbia, Jan. 24, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Gold Lion Resources Inc. (“Gold Lion” or the “Company”) (CSE: GL) (FWB: 2BC) is pleased to announce that it has closed its acquisition of the Cuteye Group of Properties from a private British Columbia numbered company (“Numberco”) (see the Company’s January 13, 2020 news release previously announcing the transaction). Under the transaction, Gold Lion issued an aggregate of 6,000,000 Gold Lion common shares to the shareholders of Numberco. No finder’s fees were paid in connection with the transaction. Gold Lion also announces the appointment of Mr. Dan Dente as a Director of the Company. Mr. Dente brings over 20 years’ experience within the financial services industry. About Gold Lion Resources Inc. Gold Lion Resources Inc. is a mineral exploration company, actively involved in the exploration of the Cuteye Group of Properties, as well as the Fairview Copper-Silver-Zinc Property. The Cuteye Group of Properties includes the M

Notice of fourth quarter 2019 results and conference call24.1.2020 18:05:00 CETPress release

Notice of fourth quarter 2019 results and conference call Luxembourg, January 24th, 2020 – Millicom will announce its fourth quarter results for the period ending December 31st, 2019, on February 25th, 2020 at approximately 12:00 (Stockholm) / 11:00 (London) / 6:00 (Miami) via a press release. The company will host a conference call for the global financial community on February 25th, 2020 at 14:00 (Stockholm) / 13:00 (London) / 08:00 (Miami). The conference call will be webcast at www.millicom.com Dial-in information: Please dial in 5-10 minutes before the scheduled start time to register your attendance. Dial-in numbers for the call are as follows: Sweden: +46 (0) 8506 92180 Luxembourg: +352 2786 0515 UK: +44 (0) 2071 928000 US: +1 631 5107 495 The access code is: 2348098 Replay information: A replay of the call will be available for 7 days from February 25th, 2020 at: UK: +44 (0) 3333 009785 US: +1 (917) 677-7532 Replay passcode is: 2348098 For further information, please contact Pr