GlobeNewswire by notified

Stockwik emitterar ett seniort säkerställt obligationslån och tidigarelägger det frivilliga återköpserbjudandet avseende dess befintliga säkerställda obligationslån

Dela

Stockwik Förvaltning AB (”Bolaget”) meddelar idag att Bolaget har emitterat ett seniort säkerställt obligationslån med en initial volym om 350 MSEK inom ett ramverk om 500 MSEK och med en löptid om 3 år (”Obligationsemissionen”). Obligationsemissionen genomfördes till ett pris motsvarande 98,50 procent av nominellt belopp per obligation och de nya obligationerna kommer löpa med en rörlig kupong om 3 månaders STIBOR plus 8,00 procentenheter per år. Obligationsemissionen mottogs väl av investerare vilket resulterade i en kraftig överteckning.

I samband med Obligationsemissionen erbjöd Bolaget innehavare av Bolagets befintliga säkerställda obligationslån med ISIN SE0014781530 (”Obligationslånet”) att delta i ett återköp där Bolaget, villkorat av Obligationsemissionen, köper tillbaka Obligationslånet mot kontant vederlag till ett pris motsvarande 100,70 procent av nominellt belopp plus upplupen men icke betalt ränta (”Återköpserbjudandet”). Obligationslånet kommer att återköpas i enlighet med villkoren i återköpsdokument daterat 7 mars 2023 som finns tillgängligt på Bolagets hemsida. Då efterfrågan i Obligationsemissionen var starkare än väntat har Bolaget idag valt att tidigarelägga den sista dagen i Återköpserbjudandet till kl. 16.00 den 10 mars 2023.

Likviddag för Obligationsemissionen och Återköpserbjudandet förväntas inträffa den 20 mars 2023.

Under förutsättning att Obligationsemissionen och Återköpserbjudandet genomförs avser Bolaget att utnyttja sin rätt till förtida inlösen av de delar av Obligationslånet som inte blir återköpt i enlighet med Återköpserbjudandet, detta i enlighet med obligationsvillkoren för Obligationslånet. Obligationslånet kommer vid en förtida inlösen att fullständigt återköpas till ett pris motsvarande 100,70 procent av nominellt belopp plus upplupen men icke betald ränta från, men exklusive, föregående ränteförfallodag till, och inklusive, likviddagen för det förtida inlösandet. Bolaget avser att utfärda ett meddelande om förtida inlösen den 10 mars 2023.

Nordea Bank Abp och Pareto Securities AB agerade joint bookrunners i samband med Obligationsemissionen samt dealer managers för Återköpserbjudandet. Gernandt & Danielsson Advokatbyrå agerade legal rådgivare.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Stockwik Förvaltning AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 mars 2023 kl.17:00 (CET).

För ytterligare information kontakta:

David Andreasson, VD och koncernchef
Stockwik Förvaltning AB (publ)
Telefon: nollsjunolltresexåttatrettonnittionio

Om Stockwik

Stockwik ger sina aktieägare möjlighet att vara delägare i en portfölj av välskötta, stabila och lönsamma, mindre, svenska kvalitetsföretag. Stockwik erbjuder en stabil plattform för småföretag att utvecklas organiskt och via kompletterande förvärv. Stockwik tar tillvara på de mindre bolagens spetskompetens och erbjuder det stora bolagets trygghet och möjligheter. Vi investerar långsiktigt och förvärvar bolag för att behålla dem. I vår investeringsprocess ställer vi krav på såväl kvantitativa parametrar såsom kapitaleffektivitet som kvalitativa värden såsom god affärsetik samt ordning och reda. Vårt arbete baseras på tre grundprinciper; Rätt människor, rätt värderingar, rätt bolag. Stockwik är noterat på Nasdaq Stockholm Small Cap med kortnamn STWK.

Bilaga

För att se det här innehållet från www.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.
För att se det här innehållet från ml-eu.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.

Om

GlobeNewswire by notified
GlobeNewswire by notified
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://notified.com

GlobeNewswire by notified is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Följ GlobeNewswire by notified

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire by notified

Ress Life Investments A/S publishes notice for Annual General Meeting28.3.2023 10:44:14 CEST | Press release

Ress Life Investments A/S Nybrogade 12 1203 Copenhagen K Denmark CVR nr. 33593163 www.resslifeinvestments.com To: Nasdaq Copenhagen Date: 28 March 2023 Corporate Announcement 11/2023 Ress Life Investments A/S publishes notice for Annual General Meeting TO THE SHAREHOLDERS OF RESS LIFE INVESTMENTS A/S In accordance with Article 9.8 of the Articles of Association, notice is hereby given of the Annual General Meeting of Ress Life Investments A/S (the "Company") which will take place on Wednesday 19 April 2023 at 10.00 a.m. at Nybrogade 12, 1203 Copenhagen K, Denmark. Shareholders in the Company are invited to participate. Agenda for the Annual General Meeting: 1) Adoption of the annual report 2) Appropriation of profit or loss as recorded in the adopted annual report 3) Election of members of the Board of Directors 4) Approval of the Remuneration Report 5) Approval of remuneration for the Board of Directors for the financial year 2023 6) Authorisation to the board of directors to purchase

Spar Nord explores the potential for issuing Tier 2 capital28.3.2023 10:40:24 CEST | Press release

As an element in its ongoing endeavours to optimize the Bank’s capital structure and secure appropriate capital resources, Spar Nord has decided to explore the potential for issuing new Tier 2 capital. In this connection, Spar Nord has mandated Nykredit as Arranger and Nykredit and Spar Nord Bank as Joint Bookrunners to assess market interest for the potential issue. Subject to market conditions and investor feedback, a Tier 2 capital issue in DKK with a term to maturity of 10 years and the option of prepayment at par 5 years after the date of issuance (subject to regulatory approval), documented with Spar Nord’s EMTN program dated 9 March 2023, listed on Euronext in Dublin may follow. Please direct any questions regarding this release to Rune Brandt Børglum, Head of Investor Relations, on tel. + 45 9634 4236, or by e-mail at rsn@sparnord.dk. Rune Brandt Børglum Head of Investor Relations Attachment No. 19 - Spar Nord explores the potential for issuing Tier 2 capital

Spar Nord undersøger mulighe-den for udstedelse af Tier 2 kapi-tal28.3.2023 10:40:24 CEST | pressemeddelelse

Som et led i de løbende bestræbelser på at optimere bankens kapitalstruktur samt sikre et hensigtsmæssigt kapitalberedskab har Spar Nord besluttet at undersøge mulighederne for at udstede ny Tier 2 kapital. I forbindelse hermed har Spar Nord givet mandat til Nykredit som arrangør og Nykredit og Spar Nord Bank som Joint Bookrunners til at vurdere markedsinteressen for en potentiel udstedelse. Med forbehold for markedsforhold og feedback fra investorer kan en udstedelse af Tier 2 kapital i DKK følge. Lånet vil have en løbetid på 10 år med mulighed for førtidig indfrielse 5 år efter udstedelsen (med forbehold for myndighedsgodkendelse). Dokumentation for udstedelsen vil være Spar Nords EMTN-program dateret 9. marts 2023 og obligationerne vil blive børsnoteret på Euronext i Dublin. Spørgsmål i forbindelse med denne meddelelse kan rettes til undertegnede på 96 34 42 36 eller mail rsn@sparnord.dk. Venlig hilsen Rune Brandt Børglum IR-chef Vedhæftet fil Nr. 19 - Undersøger mulighed for udsted

Company Announcement 2/202328.3.2023 10:28:25 CEST | Press release

NOTICE TO CONVENE the Annual General Meeting of Nordic Shipholding A/S in liquidation The Annual General Meeting of Nordic Shipholding A/S in liquidation (CVR no. 76 35 17 16) (the “Company”) is convened to be held on Wednesday,19April 2023, at10:00a.m. (CEST) Gorrissen Federspiel, Axel Towers, Axeltorv 2 DK-1609 Copenhagen V Agenda: Report on the financial year 2022Presentation of the annual report 2022 for adoptionGrant of discharge to members of the Board of Directors and Executive ManagementResolution on the application of the result of the yearPresentation of the remuneration report 2022Appointment of auditorsAny other business Complete proposals Item 1 – Report on the financial year 2022 The report on the financial year 2022 will be presented at the Annual General Meeting, including an account of the ongoing liquidation of the Company. Item 2 – Presentation of the annual report 2022 for adoption It is proposed that the general meeting adopts the Company’s annual report for 2022,

Selskabsmeddelelse 2/202328.3.2023 10:28:25 CEST | pressemeddelelse

INDKALDELSE til ordinær generalforsamling i Nordic Shipholding A/Si likvidation Der indkaldes herved til den ordinære generalforsamling i Nordic Shipholding A/S i likvidation, CVR-nr. 76 35 17 16 (”Selskabet”), der afholdes onsdag den 19. april2023, kl. 10.00, Gorrissen Federspiel, Axel Towers, Axeltorv 2, 1609 København V. Dagsorden: Beretning for regnskabsåret 2022Fremlæggelse af årsrapporten for 2022 til godkendelseMeddelelse af decharge til medlemmer af bestyrelse og direktionBeslutning om disponering af årets resultatPræsentation af vederlagsrapporten 2022Valg af revisorEventuelt Fuldstændige forslag Punkt 1 – Beretning for regnskabsåret 2022 Beretning for regnskabsåret 2022 vil blive forelagt på den ordinære generalforsamling, herunder en redegørelse for den igangværende likvidation af Selskabet. Punkt 2 – Fremlæggelse af årsrapporten for 2022 til godkendelse Det foreslås, at generalforsamlingen godkender Selskabets årsrapport for 2022, herunder bestyrelsens faktiske vederlag for