NBBL - Norske Boligbyggelag

Stigende tro på boligprisoppgang, til tross for økt rente

Del

Hele åtte av ti forventer renteoppgang, allikevel øker andelen som tror på stigende boligpriser – Svarene gir et godt bilde på oppgangen i norsk økonomi, samt at boligmarkedet lever fint med en forsiktig renteoppgang, sier Christian Frengstad Bjerknes, sjeføkonom i NBBL.

NBBLs boligmarkedsbarometer
NBBLs boligmarkedsbarometer

Blant de 1.000 spurte i undersøkelsen tror hele 60 prosent på stigende boligpriser det neste året. Historisk sett et nokså høyt nivå og en oppgang på fire prosentpoeng fra august. Kun syv prosent tror på boligprisfall det neste året. Resterende respondenter tror enten på uendrede boligpriser eller har ingen formening.

Hele 83 prosent forventer økt rente det neste året. Undersøkelsen er foretatt i forkant av rentemøtet i forrige uke og kan derfor tyde på at renteøkningen i stor grad var forventet. Boligmarkedsbarometeret blir liggende på et nokså høyt nivå som følge av optimisme rundt både boligprisene og arbeidsmarkedet, men faller allikevel noe tilbake på grunn av den betydelige oppgangen i andelen som forventer renteoppgang.

- Gjenåpningen av samfunnet har gitt en betydelig oppsving i norsk økonomi. Det er tiltagende vekst i de fleste sektorer, både når vi ser på sysselsetting og produksjon. Sentralbanken ønsker derfor å normalisere renten. Renteøkningen var godt kommunisert. Denne første renteøkningen var nok derfor i stor grad tatt høyde for i husholdningene.

- Norges Bank planlegger imidlertid for ytterligere fem til seks renteøkninger de neste årene. Husholdningenes gjeldsgrad (gjeld/inntekt) er hele 235 prosent og dobbelt så høy som gjennomsnittet i OCED, samtidig har 94 prosent av oss valgt flytende rente. Kombinasjonen gjør at vi sannsynligvis har et av verdens mest rentesensitive boligmarkeder. Vi forventer derfor at renten vil moderere boligprisforventningene i takt med at den settes opp det kommende året, sier Frengstad Bjerknes. 

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Lenker

Om NBBL - Norske Boligbyggelag

NBBL - Norske Boligbyggelag
NBBL - Norske Boligbyggelag
PB 452 Sentrum
0104 Oslo

http://www.nbbl.no

Norske Boligbyggelags Landsforbund SA (NBBL) er en partipolitisk uavhengig interesseorganisasjon som har til formål å samle boligbyggelag i Norge og arbeide for deres felles interesser. Vi jobber med å påvirke myndighetene til å føre en aktiv og bærekraftig bolig– og bygningspolitikk som sikrer alle medlemmer rett til en god bolig og et godt bomiljø.

Følg pressemeldinger fra NBBL - Norske Boligbyggelag

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra NBBL - Norske Boligbyggelag på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra NBBL - Norske Boligbyggelag

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom