Eika Gruppen

Sterkt resultat – svakere finansavkastning for Eika Gruppen i 2018

Del

(Oslo 7. februar 2019) Eika Gruppens resultat for 4. kvartal 2018 var på 147 millioner før skatt mot 141 millioner i 2017. Resultatet for 2018 endte på 553. Resultatet etter skatt er på 405 millioner kroner (448) og ga en egenkapitalavkastning på 18,3 prosent (20,7)

For 2018 samlet ble resultatet på 553 millioner kroner. Omsetningsvekst, lavere driftskostnader og gode underliggende skaderesultater bidro til et sterkt driftsresultat, men svak finansavkastning gjorde at årsresultatet ble noe lavere enn årsresultatet i 2017 på 570 millioner kroner.

Netto driftsinntekter utgjorde i kvartalet 723 millioner kroner (690), som er en økning på 4,8 prosent sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. Samlet for 2018 var netto driftsinntekter på 2,9 milliarder kroner (2,7), en økning på 5,6 prosent.

Den største inntektsveksten kom fra forsikringsvirksomheten der premieinntekter for egen regning i fjerde kvartal økte med 72 millioner kroner, en vekst på 14,0 prosent, sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. For året samlet var det en vekst på 281 millioner kroner, som tilsvarer en økning på 14,1 prosent.

Konsernet hadde i 2018 samlede driftskostnader på 831 millioner kroner (882). Det er igangsatt kostnads-reduserende tiltak og i løpet av 2018 er det gjennomført en kostnadsreduksjon på en innsparing på 51 millioner kroner, tilsvarende 5,8 prosent sammenlignet med 2017.

Provisjoner til distributører utgjorde i fjerde kvartal 140 millioner kroner (138). For året samlet ble det utbetalt provisjoner på 580 millioner kroner (542), en økning på 7,1 prosent. Provisjoner til distributørene har vært jevnt økende og ligger på et høyt nivå som følge av vekst og god utvikling i porteføljene.

I januar 2019 inngikk 15 av alliansebankene avtale om å erverve hele OBOS’ aksjepost på 6,35 prosent i Eika Gruppen. Alliansebankene er strategiske eiere i Eika Gruppen, mens OBOS har vært en finansiell aksjonær. Gjennom sitt eierskap og derigjennom tilførsel av forretningsvolumer ønsker bankene sammen å bygge verdier for Eika Alliansen. Samtlige aksjonærbanker vil få tilbud om å erverve andel av disse aksjene gjennom sin forkjøpsrett.

Resultat, balanse og nøkkeltall 4 kvartal 2018

Nøkkelord

Kontakter

Dokumenter

Lenker

Om Eika Gruppen

Eika Gruppen
Eika Gruppen
Parkveien 61
0254 Oslo

22 87 81 00http://www.eika.no

Dette er Eika Gruppen og Eika Alliansen
Eika Alliansen består av 68 lokalbanker, Eika Gruppen AS og Eika Boligkreditt AS. Lokalbankene i Eika Alliansen har blant Norges høyeste kundetilfredshet både for personkunder og bedrifter og er en drivkraft for vekst og utvikling for sine lokalsamfunn. Nær og personlig kunderådgiving og fortsatt lokal tilstedeværelse der kundene er skiller lokalbankene fra konkurrentene. Eika Gruppen er eid av lokalbankene og utgjør finanskonsernet i Eika Alliansen. Eika Gruppens visjon er «Vi styrker lokalbanken». Konsernet leverer komplette kundeløsninger innen bank, forsikring, sparing, pensjon, finansiering, kort og eiendomsmegling til lokalbankene. Eika Alliansen er en av de største aktørene i det norske finansmarkedet og den viktigste aktøren for mange norske lokalsamfunn. Alliansen har en million kunder, 3000 medarbeidere, 250 kontorer og en samlet forvaltningskapital på over 440 milliarder. www.eika.no

Følg saker fra Eika Gruppen

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Eika Gruppen på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Eika Gruppen

Organisasjonsendringer i Eika Gruppen7.2.2020 10:06:13 CETPressemelding

Gjennom varig godt samarbeid med alliansebankene i Eika Alliansen og eksterne samarbeidspartnere leverer Eika Gruppen rekordresultater i 2019, og øker sitt samlede verdibidrag til eierbankene. Bank og finans har gjennomgått flere, større endringer de senere årene. Eika Gruppen har løpende tilpasset seg for å sikre strategisk fleksibilitet og fortsatte gode vilkår for vekst og utvikling for alliansebankene og konsernet.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom