SpareBank 1 Østlandet

Sterkt kvartal med solid utlånsvekst

Del

SpareBank 1 Østlandet fortsetter å levere gode resultater til tross for urolige tider. Resultatet etter skatt første kvartal 2022 ble 536 millioner kroner, en økning på 97 millioner kroner sammenlignet med første kvartal 2021. Egenkapitalavkastningen ble 12,2 prosent, mot 10,6 prosent i samme kvartal i 2021.

Fv: Konsernsjef Richard Heiberg og konserndirektør økonomi og finans/CFO Geir-Egil Bolstad
Fv: Konsernsjef Richard Heiberg og konserndirektør økonomi og finans/CFO Geir-Egil Bolstad


-Det gode resultatet skyldes blant annet solid utlånsvekst, positiv utvikling i netto renteinntekter, og økte provisjonsinntekter, sier Richard Heiberg, konsernsjef i SpareBank 1 Østlandet.

Usikre tider, men høyt aktivitetsnivå hos både person- og bedriftskunder

Bankens konsernresultat første kvartal preges av et høyt aktivitetsnivå blant både person- og bedriftskunder selv om de makropolitiske forholdene er både kontrastfulle og krevende. Krigen i Ukraina har bidratt til usikkerhet om den økonomiske utviklingen framover. SpareBank 1 Østlandet følger nøye med på hvilke konsekvenser dette kan få for husholdninger og bedrifter på Østlandet.

- Så langt har vi ikke registrert store direkte effekter av krigen, sier Heiberg. – Bankens tap er svært lave. Vi registrerer i tillegg høy aktivitet og forventet produksjonsvekst blant bedriftene på Østlandet, spesielt i hovedstadsregionen, sier Heiberg.

Det høye aktivitetsnivået gjenspeiler seg i konsernets solide utlånsvekst på totalt 9,4 prosent siste 12 måneder. Utlånsveksten til bedrifter ble på 14,6 prosent og på 7,6 prosent til personkunder siste 12 måneder.

-Det er rimelig å anta at økte lånekostnader og høy inflasjon vil bidra til å dempe både aktiviteten og prisveksten i boligmarkedet framover, sier Heiberg.

Nullutslippsambisjonen konkretiseres

I første kvartal offentliggjorde SpareBank 1 Østlandet sine konkretiseringer rundt ambisjonen om netto null klimagassutslipp i 2050. Videre offentliggjorde SpareBank 1 Østlandet informasjon om karbonintensiteten for utslipp fra både egen drift og fra utlånsporteføljen, samt informasjon om kjøp av klimakvoter for å kompensere for utslippene.

Personmarkedsdivisjonen har nå intensivert arbeidet med å redusere utslipp fra boligporteføljen til netto null fram mot 2050. Lånesaldoen tilknyttet boliger definert som grønne var per utgangen av første kvartal 2022 på 12 milliarder kroner.

Bedriftsmarkedsdivisjonen har i første kvartal lansert et nytt grønt låneprodukt for energieffektivisering av næringseiendom. Lånet skal brukes til rehabilitering av næringsbygg for å sikre minimum 30 prosent energieffektivisering.

Ny avtale med Landsorganisasjonen i Norge (LO) og fem år med kundeutbytte

I første kvartal 2022 forlenget SpareBank 1 Østlandet, som en av to prefererte banker, samarbeidsavtalen med LO om LOfavør låneprodukter. Den nye avtalen varer fram til høsten 2024.

For femte året på rad delte SpareBank 1 Østlandet i april ut kundeutbytte og i år utbetalte banken 295 (231) millioner kroner til kundene. Til sammen har banken nå delt ut mer enn 1,1 milliarder kroner i kundeutbytte.

Finanstilsynets vurdering av pilar 2-krav

SpareBank 1 Østlandet mottok den 28. april et endelig vedtak om Pilar 2-krav fra Finanstilsynet. Finanstilsynets opprinnelige vurdering var at dette burde være på 2,0 prosent, men har i det endelige vedtaket fastsatt et krav på 1,8 prosent, som er uendret fra det gjeldende kravet.

Solid bank med godt kreditthåndverk

Banken har en solid utlånsportefølje grunnet godt kreditthåndverk og et geografisk markedsområde med relativt lave økonomiske svingninger. Historisk har dette medført lave tap og gitt solide resultater. Den solide utlånsporteføljen kombinert med en sterk kapitalsituasjon og erfaringene fra en vanskelig tid de siste årene, gjør at banken er godt rigget for å realisere bankens nye strategi og er godt skodd for eventuelle utfordringer som måtte følge av økt internasjonal usikkerhet.

1. kvartal 2022 (Konserntall. Tall i parentes gjelder for tilsvarende periode i 2021)

 • Resultat etter skatt: 536 (439) mill. kroner
 • Egenkapitalavkastning: 12,2 (10,6) prosent
 • Resultat per egenkapitalbevis: 3,16 (2,59) kroner
 • Netto renteinntekter: 594 (535) mill. kroner
 • Netto provisjons- og andre inntekter: 388 (379) mill. kroner
 • Netto resultat fra finansielle eiendeler og forpliktelser: 100 (108) mill. kroner
 • Sum driftskostnader: 504 (485) mill. kroner
 • Tap på utlån og garantier: 4 (netto inntektsføring på 18) mill. kroner
 • Utlånsvekst siste kvartal inklusive lån overført til kredittforetak: 2,4 (0,8) prosent
 • Innskuddsvekst siste kvartal: 1,9 (2,2) prosent
 • Utlånsvekst siste 12 måneder inklusiv lån overført til kredittforetakene: 9,4 (5,7) prosent
 • Innskuddsvekst siste 12 måneder: 7,4 (9,5) prosent
 • Ren kjernekapitaldekning: 18,0 (17,8) prosent

For mer informasjon, se kvartalsrapport og kvartalspresentasjon på denne siden.

Kontaktinformasjon:
Geir-Egil Bolstad, konserndirektør økonomi og finans, tlf. 918 82 071
Bjørn-Erik Orskaug, IR-ansvarlig, tlf.
922 39 185

Siv Stenseth, konserndirektør kommunikasjon og samfunn, tlf. 958 46 991

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Fv: Konsernsjef Richard Heiberg og konserndirektør økonomi og finans/CFO Geir-Egil Bolstad
Fv: Konsernsjef Richard Heiberg og konserndirektør økonomi og finans/CFO Geir-Egil Bolstad
Last ned bilde

Om SpareBank 1 Østlandet

SpareBank 1 Østlandet
SpareBank 1 Østlandet
Strandgata 15
2317 Hamar

915 07040https://www.sparebank1.no/nb/ostlandet

Om SpareBank 1 Østlandet

SpareBank 1 Østlandet er landets fjerde største sparebankkonsern med drøyt 1 100 kompetente og stolte medarbeidere. Gjennom 176 år har vi bygget en solid markedsposisjon på Østlandet ved å være tilgjengelige og yte kreditt til personer og bedrifter i bygd og by. Vi har i dag 36 kontorer spredt om i Oslo, Viken og Innlandet. Banken har nær 385 000 kunder og en forretningskapital på 213 milliarder kroner. Gjennom våre datterselskaper og SpareBank 1-alliansens produktselskaper er vi et komplett finanshus for våre person- og bedriftskunder. Vi er et børsnotert og selvstendig finanskonsern med dype røtter på Østlandet og hovedkontor i Hamar. Banken har bidratt til verdiskaping i markedsområdet gjennom flere generasjoner.

Følg pressemeldinger fra SpareBank 1 Østlandet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra SpareBank 1 Østlandet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra SpareBank 1 Østlandet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom