ManpowerGroup

Sterkeste arbeidsmarkedsutsikter på fem år: ManpowerGroups arbeidsmarkedsbarometer 1Q 2018

Del

Antallet norske arbeidsgivere som planlegger å bemanne opp er på sitt høyeste siden 2012. Oppbemanningene er ventet å øke over hele landet og i alle ni sektorer, viser ManpowerGroups arbeidsmarkedsbarometer. – Den forsiktige optimismen vi så i arbeidsmarkedet gjennom 2017 tar seg opp på vei inn i 2018, sier konsernsjef i ManpowerGroup, Maalfrid Brath.

Maalfrid Brath, konsernsjef i ManpowerGroup. Foto: ManpowerGroup
Maalfrid Brath, konsernsjef i ManpowerGroup. Foto: ManpowerGroup

Norske arbeidstakere forventer å øke bemanningen i første kvartal 2018, med sesongjusterte netto bemanningsutsikter på +7%. Det betyr at i de første tre månedene i 2018 er det flere arbeidsgivere som planlegger å bemanne opp enn som planlegger å bemanne ned. Sammenlignet med for ett år siden har bemanningsutsiktene styrket seg i alle sektorer bortsett fra bank og finans, og i alle regioner bortsett fra Sør-Vest.

Én av åtte (13%) arbeidsgivere planlegger å bemanne opp. 80 prosent planlegger å bevare arbeidsstyrken som den er, mens bare fem prosent planlegger å bemanne ned. Maalfrid Brath, konsernsjef i ManpowerGroup, mener det norske arbeidsmarkedet er sunnere enn på lenge.

– Vi har sett en gryende optimisme blant arbeidsgivere over hele landet i 2017. På vei inn i 2018 fører denne optimismen til i en bred oppgang i planlagte ansettelser på tvers av sektorer. For første gang på fem år planlegger flertallet av arbeidsgivere i alle sektorer og regioner å bemanne opp, sier konsernsjefen.

Vekst i industri, optimisme i bygg og anlegg

Industrisektoren er ventet å fortsette veksten de har hatt de siste kvartalene. Arbeidsgivere i sektoren rapporterer om netto bemanningsutsikter på +13%. Industrisektoren har styrket seg i takt med resten av økonomien og fallende kronekurs. Nå ser de økt behov for arbeidskraft med riktig kompetanse.  

– Industriaktører i et lite land som Norge må svare på teknologisk utvikling og konkurranse fra selskaper over hele verden. Som en konsekvens av dette er bedriftene på utkikk etter stadig mer spesifikke ferdigheter. Det understreker behovet for å hele tiden oppdatere kunnskap og videreutvikle arbeidsstyrken for å bevare konkurransekraften, sier Brath.

Tre andre sektorer venter også betydelige oppbemanninger. Olje og gass, Logistikk og Hotell- og restaurantsektoren rapporterer sesongjusterte netto bemanningsutsikter på +11%. 

Arbeidsgivere i offentlig sektor er også optimistiske med netto bemanningsutsikter på +9%, mens bygg- og anleggssektoren rapporterer netto bemanningsutsikter på +8%.

Bank- og finansnæringen og Eiendomsnæringen har de svakeste netto bemanningsutsiktene med +1% justert for sesongvariasjoner. Det er en nedgang på 7 prosentpoeng sammenlignet med første kvartal 2017.

Avdempet i Sør-Vest

Mens Stor-Oslo og Midt-Norge har optimistiske netto bemanningsutsikter på +11% og +7%, er utsiktene i Sør-Vest på forsiktige +2%. Sammenlignet med første kvartal 2017 har netto bemanningsutsikter i Sør-Vest falt med 4 prosentpoeng.

– Oljeprisfallet som kom i 2014 rammet hardest i Sør-Vest. Selv om trenden har vært nedadgående, har bemanningsutsiktene i regionen holdt seg positive i hele perioden. Arbeidsmarkedstiltakene som ble satt inn, både fra private bedrifter og offentlige myndigheter, har sørget for det, sier Brath.

Sammenlignet med første kvartal 2017 har bemanningsutsiktene styrket seg i fire av fem regioner. Aller mest i Nord-Norge, hvor de har gått opp med 17 prosentpoeng. Netto bemanningsutsikter har styrket seg med 8 og 10 prosentpoeng i henholdsvis Stor-Oslo og på Østlandet for øvrig. Arbeidsgivere i Midt-Norge rapporterer en økning på 2 prosentpoeng.

Store selskaper er mest optimistiske

Arbeidsgivere forventer oppbemanning i alle fire bedriftsstørrelser over de neste tre månedene. Bedrifter med over 250 ansatte har de største forventede bemanningsplanene, med sesongjusterte utsikter på +15%. 

– Store arbeidsgivere har sakte men sikkert økt bemanningsplanene sine gjennom 2017. For ett år siden hadde store selskaper netto bemanningsutsikter på +1%, og de tok brukte lenger tid enn de små selskapene til å øke bemanningsutsiktene. Nå er det de store selskapene som venter størst oppbemanning i neste kvartal, sier Brath. 

Små (50-100) og mellomstore (100-250) arbeidsgivere har netto bemanningsutsikter på henholdsvis +14% og +10%, mens selskaper med færre enn 50 ansatte har netto bemanningsutsikter på +6%. 

ManpowerGroup har spurt 752 norske arbeidsgivere om de har behov for å bemanne opp, bemanne ned eller om bemanningsbehovet er uendret kommende kvartal. Andelen bedrifter som sier de skal bemanne opp fratrukket andelen som sier de skal bemanne ned gir en indikator på ansettelseslysten i arbeidsmarkedet. Dette omtales som netto bemanningsutsikter.

Om arbeidsmarkedsbarometeret:

ManpowerGroup har spurt 752 norske bedrifter innenfor om de har behov for å bemanne opp, bemanne ned eller om bemanningsbehovet er uendret kommende kvartal. ManpowerGroups arbeidsmarkedsbarometer gjennomføres kvartalsvis og måler arbeidsgiveres forventninger til å øke eller redusere bemanningen i kommende kvartal. Det er en av de mest omfattende arbeidsmarkedsundersøkelser som utføres med tanke på størrelse, omfang og antall år den har blitt utført. Det unike er at den undersøker arbeidsgiveres forventninger for kommende kvartal. Undersøkelsen har blitt gjennomført i mer enn 50 år, og er et av de mest anerkjente arbeidsmarkedsbarometerne i verden. Den er basert på intervju blant et representativt utvalg bestående av 752 norske arbeidsgivere, og totalt nesten 59 000 offentlige og private arbeidsgivere i 43 land og regioner. ManpowerGroups arbeidsmarkedsbarometer er en anerkjent indikator for økonomisk utvikling. Feilmarginen overstiger ikke +/- 3,6 prosent.

 Andelen bedrifter som sier de skal bemanne opp fratrukket andelen bedrifter som sier de skal bemanne ned gir en indikator på ansettelseslysten i arbeidsmarkedet. Dette omtales som netto bemanningsutsikter.

Nøkkelord

Kontakter

Sven Fossum
Informasjonssjef i ManpowerGroup Norge
Telefon:+47 930 24 314
E-post: sven.fossum@manpowergroup.no

http://manpowergroup.com/meos

Bilder

Maalfrid Brath, konsernsjef i ManpowerGroup. Foto: ManpowerGroup
Maalfrid Brath, konsernsjef i ManpowerGroup. Foto: ManpowerGroup
Last ned bilde
Maalfrid Brath, konsernsjef i ManpowerGroup. Foto: ManpowerGroup
Maalfrid Brath, konsernsjef i ManpowerGroup. Foto: ManpowerGroup
Last ned bilde
Maalfrid Brath, konsernsjef i ManpowerGroup. Foto: ManpowerGroup
Maalfrid Brath, konsernsjef i ManpowerGroup. Foto: ManpowerGroup
Last ned bilde

Dokumenter

Lenker

Om ManpowerGroup

ManpowerGroup
ManpowerGroup
Lakkegata 53
0187 Oslo

http://www.manpowergroup.no

ManpowerGroup er et verdensledende bemanningsselskap. Siden 1965 har vi hjulpet norske arbeidstakere med å komme ut i jobb. Virksomheten i Norge genererer over 35 000 oppdrag årlig. Vi har kontorer i 35 byer og tettsteder og 11 000 medarbeidere knyttet til oss. Vi er lokalisert i mer enn 80 land over hele verden. Ved global forståelse og lokal kompetanse, øker vi våre kunders suksess.

ManpowerGroup hjelper både små og store bedrifter i alle bransjer under  varemerkene: ManpowerGroup Solutions, Experis, Manpower, Right Management og Workshop Bemanning

Følg pressemeldinger fra ManpowerGroup

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra ManpowerGroup på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra ManpowerGroup