SpareBank 1 Østlandet

Sterk volumvekst og rekordmåling i kundetilfredshet for SpareBank 1 Østlandet

Del

Resultatet for andre kvartal i SpareBank 1 Østlandet ble preget av verdifall på finansielle eiendeler, men også av toppmålinger for kundetilfredshet, sterk utlånsvekst og solide netto renteinntekter. – Gode tilbakemeldinger fra våre kunder er viktig for vår ambisjon om å bli Norges beste relasjonsbank, sier konsernsjef Richard Heiberg.

Fv: Konsernsjef Richard Heiberg og konserndirektør økonomi og finans/CFO Geir-Egil Bolstad
Fv: Konsernsjef Richard Heiberg og konserndirektør økonomi og finans/CFO Geir-Egil Bolstad

Konsernsjefen er godt fornøyd med bankens resultat for andre kvartal på 350 (516) millioner kroner etter skatt. Nedgangen fra samme periode i fjor skyldes i all hovedsak negativ avkastning på finansielle eiendeler og forpliktelser. Egenkapitalavkastningen for kvartalet ble 7,7 prosent (12,2 prosent i samme periode i fjor). 

- Den underliggende bankdriften har på sin side gitt svært gode resultater, med sterk vekst i inntekter fra kundedrevne aktiviteter og inngang på tap, sier Heiberg.

Sterk utlånsvekst og rekordhøy kundetilfredshet
Økningen i netto renteinntekter på 11,1 prosent fra samme periode i fjor har sammenheng med vekst i utlåns- og innskuddsvolum. Utlånsveksten i konsernet var på 9,6 (5,9) prosent siste 12 måneder. Innskuddsveksten samme periode ble også god, på 8,1 (8,3) prosent. I markedet for personkunder var bankens utlånsvekst meget god på 7,6 (6,6) prosent. Spesielt i bedriftsmarkedet var utlånsveksten sterk med 15,3 (3,9) prosent.

Markedsandelen i bedriftsmarkedet har med dette økt kvartal for kvartal i nesten tre år, samtidig som banken blant sine bedriftskunder nå har den høyeste målte kundetilfredsheten noensinne.

-Det er gledelig å se at langsiktig arbeid for å styrke kunderelasjonene gir resultater. Tilfredse kunder gir gode muligheter for vekst, sier Heiberg.

Utlånsveksten harmonerer godt med bankens siste forventningsundersøkelse som viser at næringslivet, til tross for uro og omskiftelige rammevilkår, fremstår optimistiske.

Vekstmulighetene for banken vurderes samlet sett som gode
Banken forventer god etterspørsel etter kreditt i næringslivet også framover, mens veksten i husholdningenes etterspørsel etter boliglån antas å avta noe i tråd med avtagende boligprisvekst.

- En veletablert markedsposisjon, høy kundetilfredshet, solide kapitalforhold og dyktige kunderådgivere understøtter gode vekstmuligheter, sier Heiberg.

Intensivert arbeid med utslipp fra boliglånsporteføljen og gode tilbakemeldinger på ESG
Arbeidet med å redusere utslipp fra bankens boliglånsportefølje er intensivert. SpareBank 1 Østlandet var en av de første bankene i landet som tilbød grønt energieffektiviseringslån. Også bedriftskundene tilbys nå et nytt grønt lån for å energieffektivisere næringsbygg.

Bankens satsing på bærekraftige løsninger gir seg utslag i gode ESG-ratinger, nå sist fra Sustainalytics der SpareBank 1 Østlandet som den eneste norske banken, er plassert i den nederste risikokategorien «ubetydelig risiko», innen miljø-, sosiale- og selskapsstyringsspørsmål.

SpareBank 1 Østlandet lanserte i mai et eget bærekraftfond på 10 millioner kroner som årlig vil bli tilført midler til gode bærekraftformål. Fondet skal i tillegg dele ut en årlig bærekraftpris til bedrifter som utvikler gode løsninger for det grønne skiftet.

2. kvartal 2022 (Konserntall. Tall i parentes gjelder for tilsvarende periode i 2021):

 • Resultat etter skatt: 350 (516) mill. kroner
 • Egenkapitalavkastning: 7,7 (12,1) prosent
 • Resultat per egenkapitalbevis: 2,02 (3,05) kroner
 • Netto renteinntekter inklusive provisjoner fra kredittforetak: 728 (655) mill. kroner
 • Netto provisjons- og andre inntekter (eksl. fra kredittforetak): 332 (302) mill. kroner.
 • Netto resultat fra finansielle eiendeler og forpliktelser: minus 120 (181) mill. kroner.
 • Sum driftskostnader: 520 (492) mill. kroner.
 • Tap på utlån og garantier: netto inntektsføring på 59 (tap på 11) mill. kroner.
 • Utlånsvekst siste kvartal inklusive lån overført til kredittforetak: 3,1 (2,9) prosent.
 • Innskuddsvekst siste kvartal: 6,5 (5,8) prosent.
 • Utlånsvekst siste 12 måneder inklusiv lån overført til kredittforetakene: 9,6 (5,9) prosent.
 • Innskuddsvekst siste 12 måneder: 8,1 (8,3) prosent.
 • Ren kjernekapitaldekning: 18,0 (17,8) prosent.

 For mer informasjon, se kvartalsrapport og kvartalspresentasjon på denne siden.

Kontaktinformasjon:
Richard Heiberg, konsernsjef, tlf.: 902 06 018
Geir-Egil Bolstad, CFO, tlf. 918 82 071
Siv Stenseth, konserndirektør kommunikasjon og samfunn, tlf. 958 46 991

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Fv: Konsernsjef Richard Heiberg og konserndirektør økonomi og finans/CFO Geir-Egil Bolstad
Fv: Konsernsjef Richard Heiberg og konserndirektør økonomi og finans/CFO Geir-Egil Bolstad
Last ned bilde

Om SpareBank 1 Østlandet

SpareBank 1 Østlandet
SpareBank 1 Østlandet
Strandgata 15
2317 Hamar

915 07040https://www.sparebank1.no/nb/ostlandet

Om SpareBank 1 Østlandet

SpareBank 1 Østlandet er landets fjerde største sparebankkonsern med drøyt 1 100 kompetente og stolte medarbeidere. Gjennom 176 år har vi bygget en solid markedsposisjon på Østlandet ved å være tilgjengelige og yte kreditt til personer og bedrifter i bygd og by. Vi har i dag 36 kontorer spredt om i Oslo, Viken og Innlandet. Banken har 391 000 kunder og en forretningskapital på 223 milliarder kroner. Gjennom våre datterselskaper og SpareBank 1-alliansens produktselskaper er vi et komplett finanshus for våre person- og bedriftskunder. Vi er et børsnotert og selvstendig finanskonsern med dype røtter på Østlandet og hovedkontor i Hamar. Banken har bidratt til verdiskaping i markedsområdet gjennom flere generasjoner.

Følg pressemeldinger fra SpareBank 1 Østlandet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra SpareBank 1 Østlandet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra SpareBank 1 Østlandet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom