Eiendom Norge

Sterk vekst i boligprisene i mai

Del

Boligprisene steg med 1,2 prosent i mai 2022. Korrigert for sesongvariasjoner steg prisene med 0,7 prosent.

Boligprisene har steget med 6,4 prosent det siste året.

Gjennomsnittsprisen for en bolig i Norge var 4 714 871 kr ved utgangen av mai.

- Boligprisene i Norge steg kraftig i mai, og prisveksten var spesielt sterk på det sentrale Østlandet, sier administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge.

- Den sterke prisveksten sist måned er overraskende sett i lys av høyere renter og høy inflasjon både nasjonalt og globalt. Samtidig skapes prispress av den lave tilbudssiden i bruktboligmarkedet, høyere kostnader og flaskehalser for produksjon av nye boliger, samt sterk folkevekst. Det går også svært godt i norsk økonomi for øyeblikket og det gir økt etterspørsel etter bolig, sier han.

- Når det gjelder tilbudssiden i bruktboligmarkedet, så er den fortsatt svakere enn tidligere år, selv om det har vært en liten vekst i antall nye boliger på markedet gjennom mai, sier Lauridsen.

Stort salg i mai

I mai ble det solgt 10.436 boliger i Norge, noe som er 0,9 prosent flere enn tilsvarende måned i 2021.

Så langt i år er det solgt 38.819 boliger i Norge. Det er 11,4 prosent færre enn samme periode i fjor.

I mai ble det lagt ut 11.708 boliger for salg i Norge, noe som er 0,2 prosent flere enn i samme måned i 2021.

Så langt i år er det lagt ut 42.668 boliger for salg. Det er 8,9 prosent færre enn i samme periode i fjor.

- Det er solgt svært mange boliger i Norge i mai og det har også vært lagt ut mange nye boliger på markedet. Tilbudssiden preges imidlertid fortsatt av det lave utbudet fra tidligere i år.

- Gapet på tilbudssiden sammenlignet med 2021 er noe mindre enn i april og vi venter også mange nye bruktboliger på markedet i juni, sier Lauridsen.

Det tok i gjennomsnitt 26 dager å selge en bolig i mai, ned fra 29 dager i april. Kortest salgstid hadde Oslo, Asker og Bærum, Drammen m/omegn og Bodø/Fauske, alle med 16 dager. Lengst salgstid hadde Tromsø med 41 dager.

- Salgstiden har fortsatt å synke nasjonalt, og i mange steder i landet går det når svært fort å selge en bolig, sier Lauridsen.

Oslo må regulere nok boliger

Sterkest sesongkorrigert prisutvikling i mai hadde Oslo med en oppgang på 1,6 prosent. Svakest sesongkorrigert prisutvikling hadde Hamar m/Stange med en sesongkorrigert nedgang på 0,1 prosent.

Sterkest 12 måneders vekst har Bodø/m Fauske med en oppgang på 10,5 prosent etterfulgt av Kristiansand med 9,7 prosent.

Oslo har også en sterk oppgang i 12 måneders veksten med en oppgang til 7,1 prosent fra 4,6 prosent i april.

- Etter en moderat utvikling i boligprisene i Oslo i 2021, så har boligprisene i hovedstaden så langt i år steget kraftig.

- Oslo kommune må ta utfordringene på tilbudssiden og boligbygging på alvor, hvis ikke vil boligprisene her stige enda mer. Målt etter det demografiske behovet er det bygget om lag 40 000 for få boliger i Oslo siden 2000. Dette etterslepet må tas igjen, og det må spesielt satses på større utbyggingsområder over hele byen.

- Når Plan- og bygningsetaten i Oslo nå vil ha et byggeforbud i småhusområdene må de om lag 300 boligene som bygges her årlig erstattes med andre prosjekter. Hvis ikke vil prispresset bare forsterke seg i årene som kommer, og til tross for betydelig høyere renter, avslutter Lauridsen.

Ytterligere informasjon:

Komplett statistikk kan lastes ned på www.eiendomnorge.no. Følg oss på twitter @eiendomsmegling #boligprisstatistikken.

Se pressekonferansen LIVE her fra kl. 1100.

Lytt også til Eiendom Norges podkast om boligmarkedet, Boligbobla, her.

For kommentarer:

Henning Lauridsen, administrerende direktør, mobil 997 20 485

Grethe Wittenberg Meier, styreleder, mobil 991 52 164

For lokale pressekontakter besøk vår hjemmeside.

For praktiske spørsmål om boligprisstatistikken:

Erik Lundesgaard, sjef for kommunikasjon og politikk, mobil 95 88 19 87

Om Eiendom Norges boligprisstatistikk:

Statistikken er et samarbeid mellom Eiendom Norge, Eiendomsverdi og Finn.no.

Statistikken er utarbeidet etter siste måneds slutt og omfatter boliger som annonseres på Finn.no. Det innebærer cirka 70 prosent av alle boliger som omsettes i Norge i løpet av et år.

Viderepublisering i media, kundebrev, analyser o.l. er tillatt for utdrag eller deler av Eiendom Norges boligprisstatistikk ved angivelse av Eiendom Norge, FINN og Eiendomsverdi AS som kilde.

Nøkkelord

Kontakter

Erik LundesgaardSjef for kommunikasjon og politikk

Besvarer spørsmål om organisasjonens politiske saker, samt spørsmål om boligprisstatistikken.

Tel:+47 95 88 19 87el@eiendomnorge.no

Henning LauridsenAdministrerende direktør

Besvarer spørsmål om boligmarkedet og om organisasjonens politiske saker

Tel:99720485hl@eiendomnorge.no

Bilder

Lenker

Om Eiendom Norge

Eiendom Norge
Eiendom Norge
Grev Wedels Plass 5
0151 Oslo

+47 22 42 15 75https://eiendomnorge.no

Bransjeforeningen for eiendomsmeglingsforetak
Eiendom Norge er bransjeorganisasjonen for norske eiendomsmeglingsforetak.

Ved årsskiftet 2019/2020 hadde Eiendom Norge 71 foretaksmedlemmer. Disse igjen hadde 810 kontorer/filialer. Medlemmene står for cirka 98 % av alle boligtransaksjoner i Norge. Det utgjorde i 2018 139 313 transaksjoner. Eiendom Norges medlemsbedrifter hadde ved årsskiftet 5216 ansatte.

Eiendom Norge utarbeider og publiserer Eiendom Norges prisstatistikk i samarbeid med Eiendomsverdi AS og Finn.no. Statistikken har en viktig funksjon for det norske boligmarkedet, norsk økonomi og det norske samfunnet.

Organisasjonen ble stiftet 4. april 2001.