Eiendom Norge

Sterk oppgang i boligprisene i august

Del

Boligprisene steg med 1,9 prosent i august 2022. Korrigert for sesongvariasjoner steg prisene med 0,6 prosent.

Foto: Johnny Vaet Nordskog.
Foto: Johnny Vaet Nordskog.

Boligprisene steg med 1,9 prosent i august 2022. Korrigert for sesongvariasjoner steg prisene med 0,6 prosent.

Boligprisene i Norge har så langt i 2022 steget med 9,1 prosent.

Gjennomsnittsprisen for en bolig i Norge var 4 601 168 kroner ved utgangen av august.

- Boligprisene steg kraftig i august. Det er vanlig at boligprisene stiger i august, men veksten i år er sterk for august å være noe den sesongjusterte oppgangen på 0,6 prosent viser, sier administrerende direktør i Eiendom Norge, Henning Lauridsen.

- Styringsrenten ble i august satt opp nok en gang og er nå tilbake på samme nivå som før korona-pandemien. Foreløpig har ikke de noe høyere rentene slått ut i boligmarkedet, og det er i og for seg ikke overraskende sett i lys av at renteøkninger historisk har virket tregere enn rentenedsettelser. På lengre sikt vil renten få effekt, sier han.

- Enn så lenge går det godt i norsk økonomi og arbeidsledigheten er lavt. Vi er imidlertid bekymret for de skyhøye strømprisene som både vil ha innvirkning på husholdningenes økonomi og likviditet og norsk økonomi. Selv etter den nye strømstøtten fra og med september vil strømprisene i Sør-Norge være mye høyere enn hva de historisk har vært, sier Lauridsen.

Stort salg og større tilbud

I august ble det solgt 9.520 boliger i Norge, noe som er 0,6 prosent flere enn tilsvarende måned i 2021.

Så langt i år er det solgt 63.291 boliger i Norge. Det er 9,9 prosent færre enn i samme periode i fjor.

I august ble det lagt ut 12.780 boliger for salg i Norge, noe som er 9,1 prosent flere enn i samme måned i 2021.

Så langt i år er det lagt ut 69.968 boliger for salg. Det er 5,6 prosent færre enn i samme periode i fjor.

- Tilbudssiden i bruktboligmarkedet har styrket seg i løpet av august, og det er lagt ut nesten like mange boliger for salg i august som i august i 2018 og 2019. Dette gir bedre balanse mellom tilbud og etterspørsel enn hva vi har sett tidligere i 2022, sier han.

- Så langt i år har antall boliger lagt ut for salg normalisert seg noe etter det svært lave tilbudet i begynnelsen av året som følge av den nye avhendingsloven, sier Lauridsen.

Det tok i gjennomsnitt 29 dager å selge en bolig i august, opp fra 41 dager i juli. Raskest salgstid har Oslo og Bergen med 19 dager. Lengst salgstid hadde Tromsø med 39 dager.

- Det går svært raskt å selge en bolig i alle deler av landet nå, sier han.

Strømprisene kan få betydning for boligmarkedet

Sterkest sesongkorrigert prisutvikling i august hadde Kristiansand med en oppgang på 2,9 prosent.

Svakest sesongkorrigert prisutvikling hadde Bergen med en sesongkorrigert oppgang på 0,1 prosent.

Den sterkeste utviklingen hittil i år har Kristiansand med en oppgang på 12,8 prosent etterfulgt av Tønsberg m/Færder på 12,2 prosent og Drammen m/omegn med 11,9 prosent.

Svakest utvikling så langt i 2022 har Asker/Bærum og Follo med en oppgang på 6,0 prosent.

-  Så langt i år har det vært en langt sterkere utvikling i boligprisene enn det de fleste så for seg ved inngangen til året. Selv om boligprisutviklingen utover høsten vil være svak som normalt, vil året under ett trolig ende med en sterk oppgang i boligprisene, sier Lauridsen.

- Usikkerheten er imidlertid svært stor for øyeblikket. Det gjelder både utviklingen i inflasjonen som må følges opp med høyere styringsrente og utviklingen i strømprisene i Sør-Norge. Strømpriser på tyske nivåer i Norge vil over tid være umulig å leve med, fordi det norske samfunnet er så avhengig av strøm til blant annet oppvarming og hvor også alternativer som fossil oppvarming er blitt regulert bort. Derfor har høye strømpriser en betydelig kraft til å både svekke utviklingen i økonomien og husholdningenes bokostnader, sier han.

- Samtidig venter vi betydelig høyere rentekostnader gjennom 2023, men denne utviklingen er i det minste lett å forutsi. Det er ikke strømprisene som det siste året har vist seg både svært volatile og steget til rekordnivåer. Derfor forventer vi at norske myndigheter gjør hva de for at strømprisene går ned, samt trygger forsyningssikkerheten så det er lys i norske hus gjennom vinteren, avslutter Lauridsen.

Ytterligere informasjon:

Komplett statistikk kan lastes ned på www.eiendomnorge.no.

Følg oss på twitter @eiendomsmegling #boligprisstatistikken.

Se pressekonferansen LIVE her fra kl. 1100.

Lytt også til Eiendom Norges podkast om boligmarkedet, Boligbobla, her.

For kommentarer:

Henning Lauridsen, administrerende direktør, mobil 997 20 485

Grethe Wittenberg Meier, styreleder, mobil 991 52 164

For lokale pressekontakter besøk vår hjemmeside.

For praktiske spørsmål om boligprisstatistikken:

Erik Lundesgaard, sjef for kommunikasjon og politikk, mobil 95 88 19 87

Om Eiendom Norges boligprisstatistikk:

Statistikken er et samarbeid mellom Eiendom Norge, Eiendomsverdi og Finn.no.

Statistikken er utarbeidet etter siste måneds slutt og omfatter boliger som annonseres på Finn.no. Det innebærer cirka 70 prosent av alle boliger som omsettes i Norge i løpet av et år.

Viderepublisering i media, kundebrev, analyser o.l. er tillatt for utdrag eller deler av Eiendom Norges boligprisstatistikk ved angivelse av Eiendom Norge, FINN og Eiendomsverdi AS som kilde.

Kontakter

Erik LundesgaardSjef for kommunikasjon og politikk

Besvarer spørsmål om organisasjonens politiske saker, samt spørsmål om boligprisstatistikken.

Tel:+47 95 88 19 87el@eiendomnorge.no

Henning LauridsenAdministrerende direktør

Besvarer spørsmål om boligmarkedet og om organisasjonens politiske saker

Tel:99720485hl@eiendomnorge.no

Bilder

Foto: Johnny Vaet Nordskog.
Foto: Johnny Vaet Nordskog.
Last ned bilde

Lenker

Om Eiendom Norge

Eiendom Norge
Eiendom Norge
Grev Wedels Plass 5
0151 Oslo

+47 22 42 15 75https://eiendomnorge.no

Bransjeforeningen for eiendomsmeglingsforetak
Eiendom Norge er bransjeorganisasjonen for norske eiendomsmeglingsforetak.

Ved årsskiftet 2019/2020 hadde Eiendom Norge 71 foretaksmedlemmer. Disse igjen hadde 810 kontorer/filialer. Medlemmene står for cirka 98 % av alle boligtransaksjoner i Norge. Det utgjorde i 2018 139 313 transaksjoner. Eiendom Norges medlemsbedrifter hadde ved årsskiftet 5216 ansatte.

Eiendom Norge utarbeider og publiserer Eiendom Norges prisstatistikk i samarbeid med Eiendomsverdi AS og Finn.no. Statistikken har en viktig funksjon for det norske boligmarkedet, norsk økonomi og det norske samfunnet.

Organisasjonen ble stiftet 4. april 2001.