Bane NOR

Sterk nedgang i sporfeil på jernbanen

Del

Vi jobber jevnt og trutt med vedlikehold av jernbanen. Nå ser vi noen resultater: I 2018 førte 230 sporfeil til materielle skader. Hittil i år er det to.

Sveising og vedlikehold av skinnegangen. Foto: Hilde Lillejord, Bane NOR
Sveising og vedlikehold av skinnegangen. Foto: Hilde Lillejord, Bane NOR

(Se statistikken nederst i artikkelen, fordelt på år og hvor feilene skjedde)

I årene 2017-2019 skjedde det til sammen 314 hendelser i jernbanesporene som førte til materielle skader. Dette var hovedsakelig skader av mindre omfang, som det kostet forholdsvis lite å utbedre, men som kan ha ført til forsinkelser og stans i trafikken.

Fra 1. januar 2020 og frem til 30. juni i år har vi kun hatt ni slike hendelser, hvorav to er i 2022.

2018 – året med mye vær

Stort sett er skinnebrudd og solslyng de hyppigste årsakene til skadene. I tillegg har det vært tilfeller av feil på sporveksler og utgliding av masser. Det har også vært ni avsporinger, som har ført til skader på togene.

De svært høye tallene fra 2018 skyldes at sommeren det året var spesielt tørr og varm. Det resulterte i en kraftig økning i antall solslyng. Bane NOR styrket derfor beredskapen og antall kontroller ute i sporet. I tillegg var vinteren 2018 hard med mye snø og streng kulde i store deler av landet, noe som skapte problemer for togtrafikken.

Sikkerheten er viktigst

Som statistikken viser, har vi opplevd en svært positiv utvikling i tallene de siste årene. Vi oppfordrer våre ansatte til å rapportere inn alt av hendelser, enten det dreier seg om uhell, feil, mangler, regelbrudd, eller nestenulykker på jernbanen.

Vi gjør rutinemessig undersøkelser av disse hendelsene, som en del av vårt kontinuerlige sikkerhetsarbeid. Formålet er at vi skal lære og bli stadig bedre, slik at vi unngår både uhell og ulykker. Sikkerheten står alltid øverst på vår agenda.

Vedlikehold – en maraton, ikke en spurt

Bane NOR bygger ny jernbane, vi vedlikeholder og drifter dagens togtrafikk. Fokuset på å holde infrastrukturen i stand er svært viktig. Derfor har vi jobbet gjennom flere år for styrke vedlikeholdet. Vi har konsentrert oss om de delene av jernbanen som har flest reisende og som derfor opplever størst slitasje.

Arbeidet for å bedre togtilbudet for passasjerene og godstransportørene er en maraton, ikke en spurt. Det vil pågå i mange år framover.

Storstilt modernisering av jernbanen

Vi begynner å se effekter av vedlikeholdsarbeidet, i kombinasjon med den stadig pågående moderniseringen av jernbanen. Statistikken over nedgangen i sporfeil er et tegn på det. Samtidig har vi andre utfordringer, blant annet med signalfeil og jordfeil, på et jernbanenett der store deler av infrastrukturen er gammel.

Vi forventer at dagens satsing på togtransporten fører til en framtidig jernbane med større kapasitet, flere avganger, kortere reisetid, og større pålitelighet – altså færre forsinkelser og innstilte avganger.

Fakta – dette er solslyng og skinnebrudd

Jernbaneskinner er av stål. De trekker seg sammen når det er kaldt og utvider seg i varmen. Fordi sporet ligger fast, oppstår det et stort trykk i varmen. Da kan stålet vri seg. Ved solslyng stopper vi togtrafikken og reparerer sporet. Dette skjer forholdsvis sjelden, fordi skinnegangen overvåkes og vedlikeholdes. Vi vet at strekninger med mange krappe kurver er mer utsatt for solslyng, og krever større vedlikeholdsinnsats. Vi er også på vakt ved flom og store nedbørmengder, som kan vaske vekk pukk og dermed redusere stabiliteten i sporet.

Skinnebrudd forekommer oftere når det er spesielt kaldt, siden stålet blir stivere. Det er også sårbart for «hjulslag» hvor tog med ujevne hjul slår på skinnene mens det kjører. Det er svært sjeldent skinnebrudd fører til avsporing.

323 sporfeil fordelt på år

År

Antall

2017

63

2018

230

2019

21

2020

2

2021

5

2022

2

323 sporfeil fordelt på geografi

År

Bane

Banestrekning

Antall

2018

B19 Hovedbanen

Oslo S

1

2017

B19 Hovedbanen

Lodalen

1

2018

B19 Hovedbanen

Alnabru

8

2022

B19 Hovedbanen

Alnabru

1

2017

B19 Hovedbanen

Oslo S - Aker

1

2017

B19 Hovedbanen

Aker – Lillestrøm

2

2017

B19 Hovedbanen

Lillestrøm – Eidsvoll

1

2018

B19 Hovedbanen

Lillestrøm – Eidsvoll

2

2017

B23   Gardermobanen

Oslo S - Gardermoen

1

2018

B23   Gardermobanen

Oslo S - Gardermoen

10

2019

B23   Gardermobanen

Oslo S - Gardermoen

1

2021

B23 Gardermobanen

Oslo S - Gardermoen

1

2017

B03   Kongsvingerbanen

Lillestrøm - Kongsvinger

1

2018

B03   Kongsvingerbanen

Lillestrøm – Kongsvinger

3

2018

B03   Kongsvingerbanen

Kongsvinger - Riksgrensen

1

2017

B15   Solørbanen

Kongsvinger – Elverum

3

2018

B15   Solørbanen

Kongsvinger – Elverum

5

2019

B15   Solørbanen

Kongsvinger – Elverum

2

2018

B01   Østfoldbanen Vestre

Oslo S - Ski

2

2019

B01   Østfoldbanen Vestre

Oslo S -Ski

1

2018

B01   Østfoldbanen Vestre

Ski - Moss

1

2018

B01 Østfoldbanen Vestre

Moss - Sarpsborg

2

2019

B01   Østfoldbanen Vestre

Sarpsborg - Kornsjø

1

2017

B06   Gjøvikbanen

Grefsen -Roa

1

2018

B06   Gjøvikbanen

Grefsen – Roa

25

2018

B06   Gjøvikbanen

Roa - Eina

9

2018

B06   Gjøvikbanen

Eina - Gjøvik

3

2018

B11 Roa - Hønefossbanen

Roa - Hønefoss

17

2018

B02   Dovrebanen

Eidsvoll - Hamar

3

2017

B02   Dovrebanen

Hamar - Fåberg

2

2018

B02   Dovrebanen

Hamar – Fåberg

4

2019

B02   Dovrebanen

Hamar – Fåberg

1

2018

B02   Dovrebanen

Fåberg - Vinstra

11

2017

B02   Dovrebanen

Vinstra -Dombås

4

2018

B02   Dovrebanen

Vinstra - Dombås

3

2018

B04   Rørosbanen

Hamar - Elverum

3

2019

B04   Rørosbanen

Hamar - Elverum

2

2018

B04   Rørosbanen

Elverum – Koppang

2

2019

B04   Rørosbanen

Elverum -Koppang

1

2018

B02   Dovrebanen

Oppdal – Støren

1

2017

B02   Dovrebanen

Støren – Trondheim

2

2021

B02   Dovrebanen

Støren-Trondheim

1

2018

B05   Nordlandsbanen

Trondheim – Hell

1

2019

B05   Nordlandsbanen

Trondheim – Hell

1

2018

B16   Meråkerbanen

Hell - Storlien grense

2

2019

B16   Meråkerbanen

Hell - Storlien grense

1

2020

B16   Meråkerbanen

Hell - Storlien grense

1

2018

B05   Nordlandsbanen

Hell – Steinkjer

1

2018

B05   Nordlandsbanen

Skogn – Fiborgtangen

1

2017

B05   Nordlandsbanen

Steinkjer – Grong

2

2018

B05   Nordlandsbanen

Steinkjer - Grong

2

2018

B05   Nordlandsbanen

Grong – Majavatn

11

2019

B05   Nordlandsbanen

Grong – Majavatn

1

2018

B05   Nordlandsbanen

Majavatn – Mosjøen

3

2018

B05   Nordlandsbanen

Mosjøen – Bjerka

3

2017

B05 Nordlandsbanen

Bjerka – Lønsdal

5

2018

B05   Nordlandsbanen

Bjerka – Lønsdal

1

2017

B05   Nordlandsbanen

Lønsdal - Fauske

2

2019

B05   Nordlandsbanen

Fauske – Bodø

1

2017

B20 Drammenbanen

Oslo S – Lysaker

1

2018

B20 Drammenbanen

Oslo S – Lysaker

1

2018

B30 Askerbanen

Lysaker – Asker

1

2018

B20 Drammenbanen

Asker - Gulskogen

5

2019

B20 Drammenbanen

Asker - Gulskogen

2

2017

B09   Vestfoldbanen

Drammen - Larvik

3

2018

B09   Vestfoldbanen

Drammen - Larvik

2

2017

B09   Vestfoldbanen

Larvik – Eidanger

3

2018

B09   Vestfoldbanen

Larvik – Eidanger

2

2018

B09   Vestfoldbanen

Larvik – Porsgrunn

2

2018

B25 Brevikbanen

Myrane - Ørvik

1

2017

B08   Sørlandsbanen

Gulskogen - Hokksund

1

2018

B08   Sørlandsbanen

Gulskogen - Hokksund

1

2018

B12 Randsfjordbanen

Hokksund – Hønefoss

2

2017

B08   Sørlandsbanen

Hokksund – Kongsberg

2

2018

B08   Sørlandsbanen

Hokksund – Kongsberg

5

2018

B08   Sørlandsbanen

Kongsberg - Nordagutu

7

2018

B07   Bergensbanen

Hønefoss – Trolldalen

5

2018

B18 Numedalsbanen

Kongsberg - Rollag

1

2017

B13 Bratsbergbanen

Nordagutu – Skien

1

2018

B13 Bratsbergbanen

Nordagutu – Skien

6

2017

B13 Bratsbergbanen

Skien - Porsgrunn

1

2018

B13 Bratsbergbanen

Skien - Porsgrunn

1

2017

B08   Sørlandsbanen

Nordagutu - Nelaug

2

2018

B08   Sørlandsbanen

Nordagutu – Nelaug

2

2019

B08   Sørlandsbanen

Nordagutu - Nelaug

1

2018

B08   Sørlandsbanen

Nelaug - Kristiansand

3

2017

B08   Sørlandsbanen

Kristiansand - Egersund

1

2018

B08   Sørlandsbanen

Kristiansand - Egersund

4

2017

B08   Sørlandsbanen

Egersund -Stavanger

1

2018

B08   Sørlandsbanen

Egersund - Stavanger

3

2021

B08   Sørlandsbanen

Egersund - Stavanger

1

2017

B07   Bergensbanen

Trolldalen-Ål

1

2018

B07   Bergensbanen

Trolldalen-Ål

9

2020

B07   Bergensbanen

Trolldalen-Ål

1

2018

B07   Bergensbanen

Ål – Haugastøl

2

2017

B07   Bergensbanen

Finse - Reimegrend

1

2018

B07   Bergensbanen

Finse - Reimegrend

3

2018

B22 Flåmsbana

Myrdal - Flåm

2

2018

B07 Bergensbanen

Reimegrend - Voss

1

2017

B07   Bergensbanen

Dale – Bergen

1

2017

B07   Bergensbanen

Minde – Bergen

2

2017

B21 Ofotbanen

Narvik havn - Vassijaure

14

2018

B21 Ofotbanen

Narvik havn - Vassijaure

15

2019

B21 Ofotbanen

Narvik havn - Vassijaure

4

2021

B21 Ofotbanen

Narvik havn - Vassijaure

1

2018

B13 Bratsbergbanen

Ikke registrert

1

2018

B18   Numedalsbanen

Ikke registrert

1

2018

B31 Stavne - Leangenbanen

Ikke registrert

1

2019

B16   Meråkerbanen

Ikke registrert

1

2021

B08 Sørlandsbanen

Ikke registrert

1

2022

B16   Meråkerbanen

Ikke registrert

1

Nøkkelord

Kontakter

Døgnåpen pressevakt

For alle typer spørsmål, ikke minst for hendelser i togtrafikken der pressevaktene uttaler seg på relativt kort varsel.

Tel:91656565presse@banenor.no

Bilder

Sveising og vedlikehold av skinnegangen. Foto: Hilde Lillejord, Bane NOR
Sveising og vedlikehold av skinnegangen. Foto: Hilde Lillejord, Bane NOR
Last ned bilde

Om Bane NOR

Bane NOR
Bane NOR
Schweigaards gate 33
0191 Oslo

22 45 50 00https://www.banenor.no

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering.

Bane NOR har om lag 3.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Følg pressemeldinger fra Bane NOR

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Bane NOR på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Bane NOR

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom