WWF Verdens naturfond

Sterk motstand i Asia mot kjøp og salg av ville dyr etter koronautbruddet

Del

Mer enn 9 av 10 mener at deres lands myndigheter permanent må stenge de uregulerte markedene som selger eksotiske, ville dyr. Det viser en stor befolkningsundersøkelse fra WWF Verdens naturfond.

Skinn av indokinesisk tiger (Panthera tigris corbetti) og andre sjeldne kattedyr ligger åpent for salg i Cholon-distriktet i Ho Chi Minh-byen, Vietnam. Bildet ble tatt i 2002.
Skinn av indokinesisk tiger (Panthera tigris corbetti) og andre sjeldne kattedyr ligger åpent for salg i Cholon-distriktet i Ho Chi Minh-byen, Vietnam. Bildet ble tatt i 2002.

Et representativt utvalg av befolkningen i Thailand, Myanmar, Vietnam, Japan og Hong Kong har besvart undersøkelsen, der man har sett på folks holdninger til markeder som driver uregulert og illegal handel av ville dyr, i lys av koblingen mellom disse og koronaviruset. Målet har vært å kartlegge folks holdning til markedene, og hvor mange som vil støtte at de stenges ned for godt.

– Det er oppsiktsvekkende, men ikke overraskende at hele 93 prosent av dem som har besvart undersøkelsen, er motstandere av dyremarkedene. Det viser at flere har fått øynene opp for konsekvensene som vår håndtering av naturen har for mennesker verden over, sier generalsekretær i WWF, Karoline Andaur.

Bekymret for nye pandemier
Verdens Helseorganisasjon, WHO, har konkludert med at koronaviruset høyst sannsynlig stammer fra dyreriket, og deretter har smittet over til mennesker gjennom handelen av ville dyr. 79 prosent av dem som har deltatt i befolkningsundersøkelsen, tror det vil være et effektivt tiltak å stenge markedene for å unngå fremtidige viruspandemier. Like mange sier de er bekymret for at det vil komme flere pandemier om ikke myndighetene slår hardt ned på handelen av ville dyr.

– Vi i WWF deler denne bekymringen. Dette er en tung tid for oss alle, og tankene våre går først og fremst ut til de mange menneskene som er rammet av koronavirus-utbruddet. Nå må vi stå sammen og jobbe for å forhindre at noe sånt skal skje igjen, sier Karoline Andaur.

En av ti har handlet på uregulerte markeder
Det er en relativt liten andel av dem som har besvart undersøkelsen, kun ni prosent, som oppgir at de har handlet på slike markeder. I denne gruppen er det imidlertid liten vilje til å gjøre endringer: Åtte prosent av de spurte sier de trolig vil fortsette å handle på dyremarkedene også i fremtiden.

– Det er helt avgjørende at vi tar grep for å stoppe ulovlig og uregulert handel av truede arter, som utgjør en alvorlig trussel for livsgrunnlaget for både dyr og mennesker, sier Marco Lambertini, generalsekretær i WWF International.

Positive signaler om forbud
Ifølge WHO har minst 61 prosent av alle virus og bakterier som er farlige for mennesker, vandret over fra dyreriket. I tillegg til koronaviruset, gjelder dette blant annet SARS, MERS og Ebola-viruset. Kina forbød all handel av ville dyr 24. februar, som et svar på koronavirus-utbruddet som høyst sannsynlig stammer fra millionbyen Wuhan. Nå håper WWF at andre land følger etter.

– Undersøkelsen gir grunn til håp. Når motstanden er så sterk i land der handel med ville, utrydningstruede dyr er vanlig, er grunnlaget godt for å gjøre noe med problemet. WWF jobber i mange land for å få slutt på handelen. Nå må også norske myndigheter prioritere miljøkriminalitet høyere internasjonalt. Vi må øke støtten til CITES og andre organer som arbeider med dette, og jobbe for en sterk og forpliktende naturavtale når denne fremforhandles neste år, sier Andaur.

En av fire dyrearter utrydningstruet
Nest etter ødeleggelser av naturområder, utgjør handel av ville, utrydningstruede dyr den største trusselen mot verdens biologiske mangfold. En rapport utført i 2019 av FNs Naturpanel konkluderte med at om lag 25 prosent av verdens dyrearter er utrydningstruet.

– WWF Verdens naturfond er ikke mot lovlig og regulert jakt og handel med viltkjøtt, da dette kan være en viktig næringsvei for folk i mindre tett befolkede strøk. Men jakt og handel må, i tillegg til å følge loven, være bærekraftig og på naturens premisser, avslutter Karoline Andaur.

Om WWFs befolkningsundersøkelse:

  • Undersøkelsen er den første som omhandler folks oppfatning av sammenhengen mellom koronavirus-utbruddet og salg av ville dyr på markeder.
  • Den er utført mellom 3. og 11. mars 2020 av det uavhengige innsiktsbyrået GlobeScan, på vegne av WWF.
  • Et representativt utvalg av befolkningen i Thailand, Myanmar, Vietnam, Japan og Hong Kong – til sammen 5000 personer – har deltatt i undersøkelsen.

Undersøkelsen er vedlagt. 

Kontakter

Bilder

Skinn av indokinesisk tiger (Panthera tigris corbetti) og andre sjeldne kattedyr ligger åpent for salg i Cholon-distriktet i Ho Chi Minh-byen, Vietnam. Bildet ble tatt i 2002.
Skinn av indokinesisk tiger (Panthera tigris corbetti) og andre sjeldne kattedyr ligger åpent for salg i Cholon-distriktet i Ho Chi Minh-byen, Vietnam. Bildet ble tatt i 2002.
Last ned bilde
Karoline Andaur, generalsekretær i WWF Verdens naturfond
Karoline Andaur, generalsekretær i WWF Verdens naturfond
Last ned bilde

Dokumenter

Om WWF Verdens naturfond

WWF Verdens naturfond
WWF Verdens naturfond
Kristian Augusts Gate 7A
0164 Oslo

22 03 65 00http://www.wwf.no

WWF er verdens største miljøorganisasjon. Vi jobber for å stanse dagens naturødeleggelser og skape en framtid der mennesker lever i harmoni med naturen. WWF har eksperter som jobber i mer enn hundre land for å beskytte naturen og ressursene som vi er alle er så glad i og avhengig av: Skoger, ferskvann, hav, mat og dyr. Vi jobber for å bremse klimaendringene og for å stanse tapet av arter.

Følg saker fra WWF Verdens naturfond

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra WWF Verdens naturfond på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra WWF Verdens naturfond

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom