Avinor

Sterk konkurranse om taxfree på Avinors lufthavner

Del
Norske Airport Retail Norway (ARN) og norsk-tyske Travel Retail Norway (TRN) er vinnerne av taxfree-konkurransen for Avinors lufthavner. Tilbudskonkurransen har hatt bred internasjonal deltakelse med sterk konkurranse mellom tilbyderne. Vinnertilbudene forventes å gi Avinor 18 milliarder i inntekter over en femårsperiode.
Foto: Avinor
Foto: Avinor

- Inntjening fra taxfree-området er viktig for Avinor og driften av det norske nettverket av lufthavner. TRN og ARN har i skarp konkurranse levert de beste tilbudene, basert på kvalitet og økonomi. Vi er godt fornøyde med utfallet av konkurransen, og ser frem til å samarbeide om å skape gode passasjeropplevelser, sier konsernsjef i Avinor, Abraham Foss.

ARN har vunnet kontrakten for drift av Tax Free- og Travel Valuebutikkene på lufthavnene i Kristiansand, Ålesund, Molde, Kristiansund, Bodø, Evenes og Tromsø.

TRN har vunnet konkurransen om driften av Tax Free- og Travel Valuebutikkene ved lufthavnene i Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim.

Anbudskonkurransen ble utlyst 11. januar, med innleveringsfrist 23. april. Avinor mottok tilbud fra totalt 6 tilbydere. Kontraktene gjelder for en femårsperiode fra 1. januar 2023, og har en samlet kontraktsverdi på om lag 30 milliarder kroner.

Samarbeidspartnere

Airport Retail Norway AS er en del av Airport Retail Group, et selskap som driver virksomhet innenfor klær, mote og avgiftsfritt salg hovedsakelig i Norden. Airport Retail Group er et heleid datterselskap av Jotunfjell Partners AS, et privat holdingselskap registrert i Norge. Selskapet driver i dag blant annet taxfree-butikken ved Torp lufthavn, Sandefjord.

Travel Retail Norway AS eies i fellesskap av Norse Trade AS og Gebr. Heinemann SE & Co. KG. Begge er privateide selskaper registrert i henholdsvis Norge og Tyskland. Norse Trade er felleseid av Terje Stykket og NorgesGruppen.

Både ARN og TRN har vært samarbeidspartnere med Avinor over lengre tid.

Nærmere om vinnertilbudene

Oppsummering av Airport Retail Norway AS sitt vinnertilbud: Tilbyder har presentert et enkelt og kostnadseffektivt konsept, tilpasset driften ved de mindre lufthavnene. Butikkene vil oppgraderes med nye elementer for lokal tilpasning. Tilbyder har vist en tydelig prisstrategi som møter Avinors forventninger på prisbesparelser for kundene. Tilbyder møter Avinors forventninger på det digitale området, herunder løsning for klikk & hent.

Oppsummering av Travel Retail Norway AS sitt vinnertilbud: Tilbyder har en svært god forretningsplan for å bygge digitale inntekter, tydelig konkretisert med ambisiøse målsetninger. Konseptet er tydelig, attraktivt og fleksibelt, med en helhetlig strategi for å øke kundeandelene. Konseptet møter forventninger på prisbesparelser. Svært effektiv logistikkløsning og korte leveringstider på klikk & hent. Eget lager for norsk e-handel. Utmerker seg med gjennomgripende vektlegging av bærekraft og konkrete miljøtiltak.

Lov om offentlige anskaffelser

Avinor har gjennomført anskaffelsesprosessen i henhold til lov om offentlige anskaffelser og forskrift om konsesjonskontrakter. Prosjektet har fulgt viktige prinsipper om likebehandling/ikke-diskriminering, forutsigbarhet og gjennomsiktighet/åpenhet gjennom hele tilbudsprosessen. Det er gjennomført en IDD (Integrity due diligence) for TRN og ARN og øvrige deltakere i konkurransen. Det er ikke avdekket forhold av betydning for tildelingen av kontrakter.

Inntekter fra taxfree butikkene representerte 28% av de totale inntektene fra lufthavndriften og utgjorde 2 904 MNOK i 2019. Travel Value-butikkene har årlige inntekter i størrelsesorden 80 MNOK.

Før endelig tildeling av kontraktene, er det på ordinær måte en klagefrist på 10 dager.

Kontakter

PressetelefonKun til bruk for journalister.

Vi svarer ikke på mediehenvendelser mellom kl. 21:00 - 06:30 med mindre det inntreffer større hendelser. For informasjon om flytrafikken ved våre lufthavner, se www.avinor.no, og velg flyplass.

Tel:+47 918 15 614presse@avinor.no

Bilder

Foto: Avinor
Foto: Avinor
Last ned bilde

Om Avinor

Avinor
Avinor
Dronning Eufemias gate 6
0191 Oslo

+47 67 03 00 00https://avinor.no

Avinor har ansvar for 44 statlig eide lufthavner, og flysikringstjenesten for sivil og militær luftfart i Norge. Dette nettverket binder Norge sammen - og Norge sammen med verden.

Avinor er en drivkraft i miljøarbeidet i luftfarten og en pådriver for å redusere de samlede klimagassutslippene fra norsk luftfart. Selskapet har en ledende rolle i arbeidet med utvikling av elfly, og leveranse av biodrivstoff til fly.

Avinor bidrar hvert år til 50 millioner sikre og effektive flyreiser. Om lag halvparten av disse er til og fra Oslo lufthavn.

Rundt 3.000 medarbeidere har ansvar for å planlegge, bygge ut og drive et samlet lufthavn- og flysikringssystem. Avinors virksomhet finansieres gjennom luftfartsavgifter og salg på flyplassene.

Følg pressemeldinger fra Avinor

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Avinor på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Avinor

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom