Statens vegvesen

Stenger E6 Stavåbrua for trafikk

Del

Fredag 17. desember stenges brua for trafikk i sju timer mens anleggsarbeid pågår. Stengningen varer fra kl. 08.30 til kl. 15.30.

Fredag 17. desember skal den skadede delen av konstruksjonen fjernes på brua som er under bygging. Det betyr at E6 må stenges i flere timer siden arbeidet krever dagslys. På lørdag skal brua monteres ferdig. Foto: Kjetil Sletten, Statens vegvesen
Fredag 17. desember skal den skadede delen av konstruksjonen fjernes på brua som er under bygging. Det betyr at E6 må stenges i flere timer siden arbeidet krever dagslys. På lørdag skal brua monteres ferdig. Foto: Kjetil Sletten, Statens vegvesen

Det er et forbehold til denne planlagte stengingen, og det er at det blir lite vind på fredag.

Omkjøringen for personbiler (inntil 7,5 tonn) og busser er via fv. 6508. Omkjøringen for tyngre kjøretøy (over 7,5 tonn) er via E39 og E136. Vi oppfordrer trafikantene til å avpasse farten etter forholdene, og ta nødvendig hensyn til sine medtrafikanter.

Les oppdaterte trafikkmeldinger på www.vegvesen.no/trafikk

Monterer den siste delen av midlertidig bru

Årsaken til at E6 stenges for trafikk, er at en kran vil stå på E6 mens arbeid med den midlertidige brua pågår.

– Vi skal bruke tre kraner når vi skal koble av monteringsdelen foran brukonstruksjonen. Dette er et arbeid som krever høyt presisjonsnivå, sier fungerende seksjonsleder Karoline Valle i Statens vegvesen.

I midten av november ble arbeidet med monteringen av brua foreløpig stanset som følge av brudd i en sveiseskjøt på monteringsdelen av brua.

– På fredag skal vi fjerne den skadde delen av konstruksjonen, og på lørdag skal vi montere ferdig brua, forklarer Valle.

Arbeidet som skal utføres på fredag, krever tre store kraner som skal avlaste brua samt sørge for å fjerne monteringsdelen. På lørdag skal de siste 30 meterne av brua monteres. Monteringen foregår fra sørsiden av elva Stavåa, og brua skyves framover etter hvert som delene blir montert. Til dette arbeidet er det nok med én stor kran, og trafikken på E6 blir ikke påvirket.

Tidspunktet for når dette arbeidet lot seg gjennomføre har vært litt usikkert. Årsaken er den pågående koronapandemien, vindforhold samt tilgjengelige kraner for å utføre arbeidet.

– Koronasituasjonen er en risikofaktor. Her er vi helt avhengig av å ha riktig kompetanse tilgjengelig på en del nøkkelfunksjoner for å få utført arbeidet. I tillegg er vi avhengig av lite vind for å gjennomføre arbeidet på en trygg måte, forklarer Valle.

Håper på trafikkåpning våren 2022

– Vi arbeider for at vi kan flytte E6-trafikken over på den nye brua våren 2022. Dette avhenger av at både Vegdirektoratet godkjenner brua, samt at Det Norske Veritas sin uavhengige gjennomgang viser at brua er i forskriftsmessig stand. For å rekke dette er vi også avhengig av arbeidet på anleggsstedet som påvirkes av både vinterværet og koronasituasjonen, sier Valle.

Eksisterende E6 Stavåbrua er bygd i 1942, og har redusert bæreevne. For å ivareta trafikksikkerheten og framkommeligheten på vegnettet etablerer derfor Statens vegvesen ny bru i påvente av at Nye Veier skal bygge ny trasé på strekningen. Den midlertidige brua er den lengste av sitt slag i Norge med 140 meter lengde og 99,5 meter fritt spenn.

Nøkkelord

Kontakter

Pressevakt Drift og vedlikehold

* Drift, vedlikehold og forvaltning av riksvegnettet * Brøyting/strøing/salting * Asfalt * Rekkverk * Bruer * Tunneler * Fjelloverganger * Rasteplasser * Inspeksjoner * Ferje

Tel:479 05 472pressedv@vegvesen.no

Bilder

Fredag 17. desember skal den skadede delen av konstruksjonen fjernes på brua som er under bygging. Det betyr at E6 må stenges i flere timer siden arbeidet krever dagslys. På lørdag skal brua monteres ferdig. Foto: Kjetil Sletten, Statens vegvesen
Fredag 17. desember skal den skadede delen av konstruksjonen fjernes på brua som er under bygging. Det betyr at E6 må stenges i flere timer siden arbeidet krever dagslys. På lørdag skal brua monteres ferdig. Foto: Kjetil Sletten, Statens vegvesen
Last ned bilde

Om Statens vegvesen

Statens vegvesen
Statens vegvesen
Postboks 1010 Nordre Ål
2605 Lillehammer

22 07 30 00http://www.vegvesen.no

Statens vegvesen arbeider for å skape et smart og sammenhengende transportsystem på vei for hele Norge. Det skal være enkelt å reise og transportere varer – på sikre veier tilpasset framtidens behov.

Følg pressemeldinger fra Statens vegvesen

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Statens vegvesen på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Statens vegvesen

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom