Statens vegvesen

Stenger E6 i Finnmark lørdag kveld for å legge bru over Hatterelva

Del

Fjellovergangen Hatter på E6 i Finnmark vil være stengt fra lørdag kveld til søndag morgen i forbindelse med legging av midlertid bru over eksisterende Hatterelv bru.

E6 over Hatter blir stengt natt til søndag når det legges midlertidig bru over Hatterelva. Foto: Frode Lyng Hansen / Statens vegvesen
E6 over Hatter blir stengt natt til søndag når det legges midlertidig bru over Hatterelva. Foto: Frode Lyng Hansen / Statens vegvesen

Vegen vil være stengt mellom bommene, og det er omkjøring via E45 over Finnmarksvidda.

Føre var

Hatterelv bru er fra 1957, og ny bru har stått på Statens vegvesens investeringsliste lenge. I 1995 ble det registrert en skade i bruplata på den 14 meter lange brua, og denne skaden har utviklet seg over tid. Det ble gjort enkelte tiltak på brua i 2019.

Under en rutinemessig inspeksjon denne uka, oppdaget Statens vegvesen at skaden har eskalert.

– For å være på den sikre side, valgte vi å stenge ett kjørefelt for å redusere belastningen på bruplata. Nå har vi bestemt oss for å sette opp en midlertidig bru fram til vi har bygd en ny, permanent bru, sier bruforvalter Frode Lyng Hansen.

Stenger veger

I forbindelse med dette arbeidet er det nødvendig å stenge E6 over Hatter. Arbeidet som krever stenging av vegen starter lørdag kveld klokka 21, og forventes å vare ca. 12 timer. Det betyr at vegen vil åpne igjen tidlig søndag. I denne perioden vil E6 være helt stengt. For nødetatene vil det være egne ordninger.

– Det er ikke mulig å si eksakt hvor lang tid arbeidet tar, og det kan oppstå uforutsette hendelser, så vi oppfordrer trafikanten til å følge med på 175.no for oppdatert informasjon om åpning og stengning av brua, sier Frode Lyng Hansen.

Han understreker at bygging av den midlertidige brua er en svært enkel operasjon sammenlignet med utfordringene med Badderen bru.

Ny bru

Statens vegvesen tar sikte på å bygge ny bru over Hatterelv neste år, men dette avhenger både av statsbudsjettet for neste år og at prosjektering og bygging kan skje raskt.

– I mellomtida vil den midlertidige brua være en trygg og god løsning for trafikantene, sier Frode Lyng Hansen.

Flere nye bruer

I løpet av et par uker vil Statens vegvesen lyse ut arbeidet med å bygge ny bru over Vuolmmasjohkka, som også er på E6 i Porsanger. Denne brua blir 70 meter lang og skal stå ferdig i 2024.

Arbeidet med ny Storslett bru i Nord-Troms skal også settes i gang neste år. Begge disse bruene har behov for utskifting, men skadene her er ikke kritiske.  

Nøkkelord

Kontakter

Pressevakt Drift og vedlikehold

* Drift, vedlikehold og forvaltning av riksvegnettet * Brøyting/strøing/salting * Asfalt * Rekkverk * Bruer * Tunneler * Fjelloverganger * Rasteplasser * Inspeksjoner * Ferje

Tel:479 05 472pressedv@vegvesen.no

Bilder

E6 over Hatter blir stengt natt til søndag når det legges midlertidig bru over Hatterelva. Foto: Frode Lyng Hansen / Statens vegvesen
E6 over Hatter blir stengt natt til søndag når det legges midlertidig bru over Hatterelva. Foto: Frode Lyng Hansen / Statens vegvesen
Last ned bilde

Om Statens vegvesen

Statens vegvesen
Statens vegvesen
Postboks 1010 Nordre Ål
2605 Lillehammer

22 07 30 00http://www.vegvesen.no

Statens vegvesen arbeider for å skape et smart og sammenhengende transportsystem på vei for hele Norge. Det skal være enkelt å reise og transportere varer – på sikre veier tilpasset framtidens behov.