Diakonhjemmet

Steg Norge blir del av Diakonhjemmet Omsorg

Del

– Ved at Steg Norge nå blir en del av Diakonhjemmet Omsorg AS vil vi få et mer helhetlig tjenestetilbud. Vi har fra før barnehager, familievern, samtalesenter og omsorgstjenester. Nå får vi også barnevern, og det er vi veldig glade for, sier Helle Dorthea Gjetrang, direktør ved Diakonhjemmet Omsorg AS.

Steg Norge blir del av Diakonhjemmet Omsorg. Fra venstre Tommy Thompson, innovasjons- og fagleder, Helle Dorthea Gjetrang, direktør ved Diakonhjemmet Omsorg AS, Hanne Fosser, kvalitets- og utviklingsleder, og Asgeir Frankmo, daglig leder. Foto: Lina Nordli/Diakonhjemmet
Steg Norge blir del av Diakonhjemmet Omsorg. Fra venstre Tommy Thompson, innovasjons- og fagleder, Helle Dorthea Gjetrang, direktør ved Diakonhjemmet Omsorg AS, Hanne Fosser, kvalitets- og utviklingsleder, og Asgeir Frankmo, daglig leder. Foto: Lina Nordli/Diakonhjemmet

Det ideelle samvirkeforetaket Steg Norge ble startet i 2017, og har levert beredskaps- og familiehjem, og tiltak for barn og foreldre, til kommunalt og statlig barnevern. I tillegg vil de nå tilby hjemmebaserte tiltak, veiledning og konsulentoppdrag. Virksomheten har tre ansatte, og vil fra 1. juni få hovedbase ved Diakonhjemmet i Oslo.

– Vil bli en betydelig aktør

– Vi ønsker å bli en betydelig aktør innen det ideelle barnevernet, og jeg gleder meg til  å komme i gang med denne satsingen, sier daglig leder i Steg Norge, Asgeir Frankmo.

Frankmo fortsetter som daglig leder, og vil i tillegg også få ansvaret for samtalesenteret Dialog. 

–  Det vi nå er vitne til er den første ideelle organisasjonen som har barnevern, familievern, BUP, høgskole og et samtalesenter i én og samme virksomhet. Gjennom sammenslåingen er målet å kunne utnytte synergiene mellom de ulike ressursene under Diakonhjemmet.

Dette gir oss en unik mulighet til å påvirke utviklingen av det nasjonale barnevernfeltet i årene som kommer, sier Frankmo.  

– Tettere samarbeid med Oslo kommune

Gjetrang sier at det å kunne utvide virksomheten til også å gjelde barnevern er en gammel drøm:  

– Ved at vi får dette på plass ser vi også for oss store muligheter i samvirket mellom barne- og ungdomspsykiatrien ved Diakonhjemmet sykehus og forskningsmiljøet ved VID vitenskapelige høgskole. Steg Norge har i dag fosterhjem i Vestfold, Hedmark og Viken. Men vi ser muligheter for å utvide, og håper å få til et enda tettere samarbeid med Oslo kommune rundt barnevern. Vi har nå et solid og variert fagmiljø i og rundt vår virksomhet, og det er både betryggende og ganske unikt, sier Helle Dorthea Gjetrang. 

Nøkkelord

Kontakter

Kontakt:

Helle Dorthea Gjetrang
Direktør Diakonhjemmet Omsorg AS
Tlf: 951 61 904

Asgeir Frankmo.
Daglig leder Steg Norge.
Tlf: 958 78 811

Bilder

Steg Norge blir del av Diakonhjemmet Omsorg. Fra venstre Tommy Thompson, innovasjons- og fagleder, Helle Dorthea Gjetrang, direktør ved Diakonhjemmet Omsorg AS, Hanne Fosser, kvalitets- og utviklingsleder, og Asgeir Frankmo, daglig leder. Foto: Lina Nordli/Diakonhjemmet
Steg Norge blir del av Diakonhjemmet Omsorg. Fra venstre Tommy Thompson, innovasjons- og fagleder, Helle Dorthea Gjetrang, direktør ved Diakonhjemmet Omsorg AS, Hanne Fosser, kvalitets- og utviklingsleder, og Asgeir Frankmo, daglig leder. Foto: Lina Nordli/Diakonhjemmet
Last ned bilde
Steg Norge blir del av Diakomhjemmet Omsorg. Fra venstre Hanne Fosser, kvalitets- og utviklingsleder, Tommy Thompson, innovasjons- og fagleder, og Asgeir Frankmo, daglig leder. Foto: Lina Nordlia/Diakon hjemmet.
Steg Norge blir del av Diakomhjemmet Omsorg. Fra venstre Hanne Fosser, kvalitets- og utviklingsleder, Tommy Thompson, innovasjons- og fagleder, og Asgeir Frankmo, daglig leder. Foto: Lina Nordlia/Diakon hjemmet.
Last ned bilde

Om Diakonhjemmet

Diakonhjemmet
Diakonhjemmet
Diakonveien 14
0370 Oslo

22 45 15 00http://www.diakonhjemmet.no
  • Det norske Diakonhjem er en privat, ideell stiftelse innenfor Den norske kirke – stiftet i 1890.
  • Diakonhjemmet eier, driver og utvikler tjenester innenfor helse, omsorg og utdanning.
  • Stiftelsen består i dag av: Diakonhjemmet Sykehus. VID vitenskapelige høgskole (56,4 %). Diakonhjemmet Sykehusapotek. Diakonhjemmet Omsorg AS.
  • Diakonhjemmet er en ideell stiftelse. Det betyr at det ikke tas utbytte fra våre aksjeselskap, men overskudd i virksomhetene skal pløyes tilbake for å utvikle nye tilbud og tjenester.

www.diakonhjemmet.no
www.diakonhjemmethage.no

 

Følg saker fra Diakonhjemmet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Diakonhjemmet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Diakonhjemmet

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom