GIEK – Garantiinstituttet for eksportkreditt

Stavangerbedriften Techouse fikk viktig kontrakt på Johan Castberg. – Ny statlig garanti var avgjørende.

Del

Norske Techouse skal levere energibesparende teknologi til Equinors oljeproduksjon på Johan Castberg-feltet i Barentshavet. Kontrakten sikret de ved hjelp av GIEKs nye garanti for produksjonslån.

Svein Helge Pettersen, CEO i Techouse. Foto: Techouse
Svein Helge Pettersen, CEO i Techouse. Foto: Techouse

Selskapet leverer høyteknologiske energibesparende systemer, såkalte waste heat recovery units (WHRU), for gjenvinning av overskuddsvarme og for vannbehandling. Systemene inngår i en større leveranse til Equinors flytende produksjonsenheter (FPSOer) på Johan Castberg-feltet i Barentshavet.

Det var i forhandlinger med Baker Hughes-konsernet at det Stavanger-baserte selskapet og SEB-banken så mulighetene i GIEKs nyeste løsning.

Produksjonslånsgaranti for å møte strenge betalingsforpliktelser

Garantien skal bidra til å dekke en eksportørs kortsiktige behov for arbeidskapital knyttet til en kontraktspesifikk leveranse til internasjonale kunder. Techouse er det første selskapet til å ta i bruk produksjonslånsgarantien.

– Vi opplever stadig mer krevende betalingsbetingelser knyttet til nye kontrakter. Spesielt gjør dette seg gjeldende for kontrakter som inngås med større internasjonale selskaper. Uten denne løsningen kunne vi ikke signert kontrakten. Derfor var det helt avgjørende for Techouse å få på plass en finansieringsløsning med GIEK, sier CEO Svein Helge Pettersen i Techouse.

– Et produksjonslån garantert av GIEK øker i tillegg konkurransekraften vår i internasjonale markeder og mot finansielt sterke konkurrenter, fortsetter Pettersen.

Garantien fra GIEK dekker halvparten av et lån fra SEB for bruk i produksjonstiden, og medfører et erstatningsansvar for GIEK opptil 12,5 millioner kroner.

Geir Moen, Head of Energy Coverage i SEB i Norge og kundeansvarlig for Techouse, anser løsningen særlig aktuell for norske SMBer.

– Vi ser for oss at det er mindre selskaper med eksport til store selskaper som blir presset på betalingsbetingelser. Dermed er det SMBer som vil ha størst nytte av denne type arbeidskapitalfinansiering, sier Moen.

Samarbeid mellom bedrift, bank og GIEK styrker norske bedrifters konkurransekraft

Odd Solheim, kundeansvarlig for Techouse i GIEK, sier dette prosjektet er et godt eksempel på rekkevidden GIEK har i norsk næringsliv og er positiv til den nye låneordningen.

– Det er veldig hyggelig å kunne bidra overfor SMBer som Techouse. Vi tror produksjonslånsgarantien vil være et nyttig verktøy som kan hjelpe flere norske eksportører til å vinne kontrakter, avslutter Solheim.

Faktaboks:

Bedrifter av alle størrelser kan dra nytte av denne finansieringsløsningen for arbeidskapital, forutsatt at finansieringsbehovet oppstår i forbindelse med en kontraktfestet leveranse til eksport. Les mer her om Produksjonslånsgaranti.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Svein Helge Pettersen, CEO i Techouse. Foto: Techouse
Svein Helge Pettersen, CEO i Techouse. Foto: Techouse
Last ned bilde
Techouse WHRU. Foto: Techouse
Techouse WHRU. Foto: Techouse
Last ned bilde
Odd Solheim, kundeansvarlig for Techouse i GIEK. Foto: GIEK
Odd Solheim, kundeansvarlig for Techouse i GIEK. Foto: GIEK
Last ned bilde

Lenker

Om GIEK – Garantiinstituttet for eksportkreditt

GIEK – Garantiinstituttet for eksportkreditt
GIEK – Garantiinstituttet for eksportkreditt
Støperigata 1
0250 Oslo

+47 22 87 62 00http://www.giek.no

GIEK garanterer for lån, investeringer eller leveranser som fremmer norsk eksport. I tillegg har GIEK innenlandske finansieringsordninger for maritim industri. GIEK har mange rederier, verft og leverandører på kundelisten, og garantiene gis på markedsmessige vilkår sammen med norske og internasjonale banker. Giek.no

Følg saker fra GIEK – Garantiinstituttet for eksportkreditt

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra GIEK – Garantiinstituttet for eksportkreditt på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra GIEK – Garantiinstituttet for eksportkreditt

Fred. Olsen Windcarrier sikret ny havvind-kontrakt i Taiwan med GIEK-garanti25.2.2020 16:45:43 CETPressemelding

GIEK har stilt en lånegaranti på 1,2 milliarder kroner på bakgrunn av Fred. Olsen Windcarrier sine leveranser til et havvindprosjekt vest for Taiwan. Selskapet er tildelt en kontrakt på installasjon av vindturbiner ved bruk av «jack-up» skip til en havvindpark. Det siste halvåret har GIEK bidratt med 2,3 milliarder kroner i garantier som har sikret norske leverandører kontrakter innen havvind.

Maritime leverandører satser på cruise-industrien og vil investere for videre vekst, ifølge ny undersøkelse4.11.2019 10:00:00 CETPressemelding

Norske maritime leverandører ønsker å styrke sin posisjon overfor verft i inn- og utland. De har i dag flere cruiseverft som kunder, de er aktive internasjonalt og planlegger å investere i egne bedrifter for videre vekst. Dette viser en ny rapport utarbeidet av statlige Garantiinstituttet for Eksportkreditt (GIEK) og bransjeorganisasjonen Norwegian Maritime Exporters (NME). Imidlertid er de fleste av bedriftene små i internasjonal målestokk. GIEK og NME mener at et tettere samarbeid mellom bedrifter, bankene og virkemiddelapparatet kan utløse vekst og mer eksport fra næringen. Fakta fra undersøkelsen Ni av ti bedrifter mener at cruise-markedet er strategisk viktig Tre av fire bedrifter leverer til cruiseskip bygd ved norske verft Over halvparten planlegger større investeringer i egen bedrift for å vokse i eksportmarkedet Flest små kontrakter - foreløpig De fleste leverandører hadde en omsetning fra cruise-markedet på under 10 millioner kroner. - I internasjonal målestokk er de fleste n

Maritime suppliers are pushing into the cruise industry, planning to invest for further growth according to a new survey4.11.2019 10:00:00 CETPress release

Norwegian maritime suppliers are looking to strengthen their position among shipyards in Norway and abroad. The suppliers have several cruise yards as clients, they operate internationally, and they plan to invest for future growth, according to a new report presented today by The Norwegian Export Credit Guarantee Agency (GIEK) and the Norwegian Maritime Exporters (NME) trade organisation. Most of the Norwegian companies are relatively small on an international scale. GIEK and NME believe that a closer collaboration between companies, banks and export credit agencies could lead to additional growth and export in the sector. Survey facts The cruise industry is perceived to be of strategic importance to nine out of ten companies Three out of four companies supply cruise ships being built at Norwegian yards More than half of the companies are planning significant investments to grow in the export market Aiming to grow Most suppliers had a revenue from the cruise industry below NOK 10 mill