LHL

Statusrapport gir grunnlag for bedre hjernehelse

Del

Helsedirektoratet har i dag lagt fram statusrapport for hjernehelse. – Dette er et viktig dokument som peker på hvilke utfordringer vi har og står overfor. Nå må rapporten følges opp med flere konkrete forslag fra bruker- og fagmiljøene på tiltak og vi må få økt prioritering av hjernehelse fra helsemyndighetene og politikerne, sier generalsekretær Tommy Skar i LHL Hjerneslag.

Helsedirektoratet anbefaler at det utarbeides en strategiplan på området hjernehelse som involverer mange sektorer og tjenester, og som skal sørge for at personer med diagnoser og tilstander innen hjernehelse får et faglig nødvendig, tverrfaglig og tilstrekkelig tilbud.

– Dette er det mange som har jobbet for lenge, og det er et forslag vi er svært glad for, sier Skar.

Hjerneslag er den vanligste årsaken til invaliditet i den voksne befolkning og den nest hyppigste årsaken til innleggelse i norske sykehjem etter kognitiv svikt. Dødeligheten som følge av hjerneslag er betydelig redusert de siste tiårene, men mange pasienter med hjerneslag får varige nevrologiske funksjonsnedsettelser. LHL Hjerneslag mener at det er viktig at en folkesykdom som hjerneslag, som vært år rammer ca. 12 000 personer, får en sentral plass i en kommende strategi.

Skar viser til at rapporten dokumenterer det slagrammede og pårørende har påpekt lenge: Det er uønsket variasjon i behandlingstilbudet og kompetansen ved de rundt 50 sykehusene som behandler hjerneslag i Norge, det er behov for mer likeverdige nasjonale tjenester innen akutt hjerneslag, det er store geografiske variasjoner i omfang og kvalitet på rehabiliteringstilbudet mellom kommunene og i spesialisthelsetjenesten, og for få slagrammede har en aktiv individuell plan.

– Her må også regjeringen levere i statsbudsjettet for 2018 og partiene må levere i programmene for kommende stortingsperiode. Vi har for eksempel allerede spilt inn forslag om en nasjonal CT-plan, bedre logopedtilgang og flere synspedagoger i kommunene og en opptrappingsplan for forskning på hjernehelse og hjerneslag, sier Skar.

For ytterligere kommentarer, kontakt generalsekretær Tommy Skar, mobil 905 06 449.

Nøkkelord

Kontakter

Lenker

Om LHL

LHL
Storgata 33A
0184 Oslo

22 79 90 00http://www.lhl.no

Følg saker fra LHL

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra LHL på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra LHL