Veterinærinstituttet

Status vedrørende akutt døde hunder i dag kl 1730 i Oslo

Del

Veterinærinstituttet inviterer presse til en statusorientering om den akutte hundesykdommen som pågår. Vi vil da informere om foreløpige funn fra obduksjon og foreløpige laboratoriesvar samt hvordan instituttet jobber og hvilke spor vi vil følge videre. 12

Veterinærinstituttet inviterer presse til en statusorientering om den akutte hundesykdommen som pågår. Vi vil da informere om foreløpige funn fra obduksjon og foreløpige laboratoriesvar samt hvordan instituttet jobber og hvilke spor vi vil følge videre.

Det blir en presentasjon av status og deretter mulighet for intervju og bilder fra laboratorier.

Sted: Veterinærinstituttet kl 17.30
Ullevålsveien 68, Adamstuen, Oslo

Kontaktperson Asle Haukaas 92080877 og Elin Reitehaug 915 54 212

Om Veterinærinstituttet

Veterinærinstituttet
Ullevålsveien 68
0454 OSLO

23 21 60 00http://www.vetinst.no

Veterinærinstituttet er et biomedisinsk forskningsinstitutt og Norges ledende fagmiljø innen biosikkerhet for fisk og landdyr.

Vårt mål er å bli Norges beredskapssenter for én helse. Helt siden opprettelsen i 1891 har vi arbeidet for å styrke norsk bioøkonomi.

Veterinærinstituttets viktigste funksjon er beredskap og kompetanseutvikling for å avverge helsetrusler mot fisk, dyr og mennesker. Diagnostikk har alltid vært et fundament for instituttets virksomhet. I dag er kjerneaktivitetene forskning, innovasjon, overvåking, risikovurdering, rådgiving og formidling i tillegg til diagnostikk. Veterinærinstituttet er nasjonalt og internasjonalt referanselaboratorium.

Følg pressemeldinger fra Veterinærinstituttet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Veterinærinstituttet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Veterinærinstituttet

Oppsummert status i hundesaken20.9.2019 16:51:05 CEST | Pressemelding

Undersøkelsene Veterinærinstituttet har gjort så langt tyder på at antallet nye tilfeller med samme akutte sykdom med blodig diaré på hunder ser ut til å gå noe ned. Veterinærinstituttet er på grunnlag av de data en nå har styrket i sin vurdering av at sykdommen ikke er sterkt smittsom fra hund til hund. Dette skriver Veterinærinstituttet i en oppsummering av status i arbeidet med sykdomsoppklaring som i dag er oversendt til Mattilsynet.

15 hunder obdusert, 12 har samme bakterie19.9.2019 16:28:59 CEST | Pressemelding

Status vedrørende akutt hundesykdom torsdag 19.09.19 Veterinærinstituttet obduserte i går 18. september en hund. Det er da til sammen 15 hunder som er obdusert ved Veterinærinstituttet i samband med den pågående sykdomsoppklaringen. Den siste hunden har har sammenlignbare patologiske tegn på blodig tarmbetennelse som de andre obduserte hundene. Videre obduksjoner er ikke planlagt, men vil bli utført om ny tilfeller kan bidra til å kaste lys over saken.