Nærings- og fiskeridepartementet

Statssekretær Anne Marit Bjørnflaten ledsager Kronprinsen på offisielt besøk til Kenya

Del

Statssekretær Anne Marit Bjørnflaten (NFD) ledsager Kronprinsen på offisielt besøk til Kenya 24. november. Besøket gjennomføres sammen med den svenske Kronprinsessen Victoria, og er en oppfølging av Kronprinsens besøk til Sverige i mai hvor det ble enighet om å gjennomføre felles norsk-svenske aktiviteter for næringsfremme til relevante markeder. Dette blir det første offisielle besøket Norge og Sverige gjennomfører sammen.

En felles norsk-svensk næringslivsdelegasjon på over 250 bedrifter ledsager Kronprinsen og Kronprinsessen.

Besøket skal bidra til å styrke og videreutvikle det gode bilaterale forholdet og felles interesser mellom Norge og Kenya. Kenya er en pådriver for økt støtte til klimatiltak og matsikkerhet i Afrika, og Kenyas nyvalgte President, William Ruto, har som uttalt mål å møte klimaendringene og kutte bruk av fossilt brensel i energiproduksjonen innen 2030.

«Den kenyanske økonomien er i rask vekst og Kenya er en døråpner til andre markeder i regionen, sier statssekretær Anne Marit Bjørnflaten og legger til:

«Under besøket vil jeg fremme Norge som en viktig økonomisk aktør og attraktiv partner for Kenya. I likhet med Norge er Kenya opptatt av grønn omstilling, og norsk næringsliv har kompetanse og teknologi som kan bidra til å løse flere av utfordringene både Kenya og Norge står overfor.»

Under besøket skal Kronprinsen og Kronprinsessen åpne et felles norsk-svensk-kenyansk næringslivsseminar med tittel «Pioneering Sustainability – together». Aktuelle tema for seminaret er fornybar energi, landbruksteknologi, helseteknologi og IKT-løsninger med både norske, svenske og kenyanske deltakende bedrifter.

Kronprinsen og Kronprinsessen vil sammen åpne et nytt felleskontor for Innovasjon Norge og Business Sweden i Nairobi. En slik samlokalisering i Nairobi av de to viktigste svenske og norske virkemiddelaktørene for internasjonalisering og eksportfremme vil synliggjøre svensk-norsk samarbeid for eksport, næringsfremme og investeringer og ikke minst synliggjøre norsk-svensk tilstedeværelse i Kenya og hele regionen Øst-Afrika.

«Norge og Sverige har komplementær industri og flere norske bedrifter samarbeider allerede tett med svenske bedrifter. Det gir derfor mening å gjøre felles eksportfremstøt til tredjemarkeder, sier Bjørnflaten og legger til:

«Slike felles besøk vil også bidra til å styrke utviklingen av et nordisk hjemmemarked for konkurransekraftige og grønne industrielle løsninger. Som igjen kan støtte opp om sikre og bærekraftige nordiske verdikjeder»

I løpet av besøket ledsager statssekretær Bjørnflaten Kronprinsen på et feltbesøk til to gårder utenfor Nairobi. Tema for begge disse besøkene er matsikkerhet og bærekraftig landbruk og Kronprinsen vil få et innblikk i hvordan det er å drive jordbruk i områder med mye tørke og hva norske jordbruksløsninger og jordbruksteknologi kan bidra med for å forsterke et bærekraftig landbruk i regionen.

Om Nærings- og fiskeridepartementet

Nærings- og fiskeridepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Kongens Gate 8
0032 Oslo

Pressevakt: 902 51 303 (ikkje SMS)https://www.regjeringen.no/nfd

Departementet (NFD) utformar ein framtidsretta nærings- og sjømatpolitikk.

Innsyn: NFDs postjournal er søkbar hos www.eInnsyn.no

Du kan følgje NFD på Twitter | Facebook  | Flickr

Følg pressemeldinger fra Nærings- og fiskeridepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Nærings- og fiskeridepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Nærings- og fiskeridepartementet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom