Frivillighet Norge

Statsministeren takket frivilligheten for innsatsen

Del

Frivilligheten var viktig for å håndtere koronapandemien og er viktig for å inkludere flyktninger. Det sa statsminister Jonas Gahr Støre da han hilste årsmøtet i Frivillighet Norge 1. juni. Årsmøtet valgte også nytt styre og ny strategi og vedtok to resolusjoner.

Styreleder i Frivillighet Norge, Kjell Erik Ullmann Øie og statsminister Jonas Gahr Støre på Frivillighet Norges årsmøte 1. juni. Foto: Birgitte Heneide/Frivillighet Norge.
Styreleder i Frivillighet Norge, Kjell Erik Ullmann Øie og statsminister Jonas Gahr Støre på Frivillighet Norges årsmøte 1. juni. Foto: Birgitte Heneide/Frivillighet Norge.

– Jeg vil takke Frivillighet Norge og alle organisasjonene de representerer for det de har bidratt med under pandemien og den verdien frivilligheten ivaretar, sa statsminister Jonas Gahr Støre.

– Verdien av at det er de frivillige som gjør noe, har vært viktig under pandemien. Vi har delt ut 4 milliarder kr til frivilligheten. Det sier noe om størrelsen på frivilligheten og hvor viktig myndighetene mener frivilligheten er, understrekte han.

Viktig for inkludering av flyktninger

Statsministeren var også opptatt av situasjonen i Ukraina og inkludering av flyktningene i norske lokalsamfunn.

– Jeg møter flyktninger rundt om i landet på alle reiser rundt om i Norge. De får språk, skole og jobb fra det offentlige. Men frivilligheten er de som er gode på å bidra til inkludering i aktiviteter. Kommunene sier at frivilligheten er avgjørende for å lykkes, sa Gahr Støre.

– Økonomi og sosial bakgrunn skal ikke være til hinder for deltakelse i frivillig innsats. Regjeringen vil derfor fjerne hindre for frivilligheten, la han til.

Vil sikre rettighetsfesting av momskompensajson

Jonas Gahr Støre understrekte også at regjeringen vil regelstyre momskompensasjon for frivilligheten.

– Frivilligheten trenger forutsigbar finansiering. Full og rettighetsfestet momskompensasjon var noe av det første jeg og Trygve (Slagsvold Vedum) ble enige om, og det skal vi levere på. Vi har sikret full kompensasjon for 2021 og 2022 og jobber med å gjøre ordningen regelstyrt, sa han.

Nytt styre i Frivillighet Norge

Årsmøtet valgte følgende nye styre i Frivillighet Norge:

  • Styreleder  Kjell Erik Ullmann Øie, Kirkens Bymisjon (gjenvalg, på valg i 2024) 
  • Nestleder Agnes Skagemo, Søndagsskolen Norge (på valg i 2023) 
  • Medlem Rita Hirsum Lystad, Norges Musikkorps Forbund (på valg i 2023)   
  • Medlem Fahim Naeem, Pakistansk Kulturforening Skedsmo (på valg i 2023) 
  • Medlem Erik Unaas, Norges Idrettsforbund (gjenvalg, på valg i 2024)   
  • Medlem Thor Inge Sveinsvoll, Røde Kors (ny, på valg i 2024) 
  • Medlem Rhiannon Hovden Edwards, Norsk musikkråd (ny, på valg i 2024) 
  • 1. Vara Yasir Ahmed, Likestilling, Inkludering og Nettverk (ny, på valg i 2023)
  • 2. Vara Leif-Ove Hansen, HivNorge (gjenvalg, på valg i 2023) 
  • 3. Vara Martine Tønnessen, LNU (ny, på valg i 2023)

Årsmøtet vedtok også ny strategi for 2022-2026 og to resolusjoner, om lokaler og forenkling. Se mer om årsmøtet her.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Styreleder i Frivillighet Norge, Kjell Erik Ullmann Øie og statsminister Jonas Gahr Støre på Frivillighet Norges årsmøte 1. juni. Foto: Birgitte Heneide/Frivillighet Norge.
Styreleder i Frivillighet Norge, Kjell Erik Ullmann Øie og statsminister Jonas Gahr Støre på Frivillighet Norges årsmøte 1. juni. Foto: Birgitte Heneide/Frivillighet Norge.
Last ned bilde
Statsminister Jonas Gahr Støre på Frivillighet Norges årsmøte 1. juni 2022. Foto: Birgitte Heneide/Frivillighet Norge
Statsminister Jonas Gahr Støre på Frivillighet Norges årsmøte 1. juni 2022. Foto: Birgitte Heneide/Frivillighet Norge
Last ned bilde

Om Frivillighet Norge

Frivillighet Norge
Frivillighet Norge
Øvre Slotts gate 2b
0157 Oslo

21 56 76 50http://www.frivillighetnorge.no

Frivillighet Norge er et samarbeidsforum for frivillige organisasjoner i Norge. Vi arbeider for en helhetlig frivillighetspolitikk for å sikre vekst og utvikling i frivilligheten, som er en hjørnestein i norsk kultur og samfunnsliv. Frivilligheten er mangfoldig og politikken må derfor ha et spekter av ulike grep for å gi alle deler av frivillig sektor bedre rammevilkår.

Frivillighet Norge ble stiftet i 2005 og har i dag mer enn 300 organisasjoner som medlemmer som til sammen representerer over 50.000 lag og foreninger over hele landet. Drøyt 10 prosent av medlemmene er minoritetsorganisasjoner.

Følg pressemeldinger fra Frivillighet Norge

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Frivillighet Norge på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Frivillighet Norge

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom