NOAS

Statsløses rettigheter på stedet hvil

Del

Siden FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) kartla statsløses situasjon i Norge i 2015, har ingen forbedringer skjedd for statsløse som kommer til Norge, ifølge NOAS-rapporten «Statsløse i norsk rettspraksis».

Illustrasjonsfoto: Shutterstock
Illustrasjonsfoto: Shutterstock

−Statsløshet er et globalt problem som rammer millioner av mennesker, men kan løses med relativt enkle endringer i lov og praksis. UNHCR har satt et ambisiøst mål om å utrydde statsløshet innen 2024, men vi trenger staters økte innsats. Vi gleder oss over Norges forpliktelse i denne forbindelse og anbefaler Norge å innføre en definisjon av statsløshet i norsk lovgivning og etablere en egen prosedyre for fastsettelse av statsløshet, sier Henrik M. Nordentoft, UNHCRs Representant for Norden og Baltikum.

Norge ratifiserte statsløshetskonvensjonen i 1956, men har fortsatt ikke etablert en egen definisjon av statsløshet og prosedyrer for innvilgelse av opphold slik konvensjonen forutsetter. Uten dette vil det finnes statsløse i Norge som er rettsløse, og som avskjæres fra tilgang til grunnleggende rettigheter som rett til utdanning, legehjelp, arbeid og bevegelsesfrihet.

NOAS har i sitt domstolsprosjekt valgt å prøve flere saker om statsløshet for norsk rett. Rapporten «Statsløse i norsk rettspraksis» viser at norsk rettspraksis står i sterk kontrast til FNs anbefalinger.

−Statsløse overlates til å prøve alle mulige måter for å bli registrert som statsborgere av sitt antatte opprinnelsesland, selv om utsiktene i mange tilfeller er høyst usikre, sier generalsekretær Pål Nesse i NOAS (Norsk organisasjon for asylsøkere). Får de det ikke til, forblir de statsløse.

−Nå er det på tide å følge opp FNs anbefalinger, også i Norge, sier Pål Nesse.

Fakta om statsløse

- I Norge bor det flere enn 2000 statsløse. De langt fleste av disse har fått oppholdstillatelse etter søknad om beskyttelse. Det er sannsynligvis kun noen titalls statsløse som lever i Norge uten lovlig opphold.

- Statsløse uten oppholdstillatelse lever i skyggen av samfunnet. Uten nasjonalitet, ID eller pass får de ikke bankkort, jobb, utdanning eller helsehjelp.

- Norge har ratifisert FNs konvensjon om statsløses stilling fra 1954 og FN-konvensjonen om begrensning av statsløshet fra 1961.

Kontakter

Bilder

Illustrasjonsfoto: Shutterstock
Illustrasjonsfoto: Shutterstock
Last ned bilde

Dokumenter

Om NOAS

NOAS
NOAS
Torggata 22
0183 Oslo

22 36 56 60https://www.noas.no

Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS) er en uavhengig medlemsorganisasjon som arbeider for å fremme asylsøkeres rettssikkerhet i Norge. NOAS bistår asylsøkere i ulike faser av asylprosessen: 

NOAS’ informasjons- og veiledningsprogram tilbyr informasjon og veiledning til asylsøkere som nylig har kommet til Norge

NOAS tilbyr rettshjelp og veiledning i asylsaker og i forbindelse med søknad om familieinnvandring, permanent oppholdstillatelse, statsborgerskap og ved avslag på søknad om assistert retur

NOAS forsøker å påvirke regelverk og asylpraksis. Vi har kontakt med politikere og ansatte i forvaltningen, og arbeider for at norske myndigheter skal følge FNs anbefalinger og respektere menneskerettighetene. Vi skriver rapporter om temaer vi mener krever ekstra oppmerksomhet.

Følg pressemeldinger fra NOAS

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra NOAS på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra NOAS

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom