Statskog SF

Statskogfond byr på millioner

Del

Nå kan du søke Statskog om pengestøtte til næringsutvikling og friluftsliv i Nordland og Troms.

Fondet skal styrke næringsutvikling og friluftsliv i kommunene hvor Statskog er grunneier. Foto: Mostphotos/Sherii Mostovyi
Fondet skal styrke næringsutvikling og friluftsliv i kommunene hvor Statskog er grunneier. Foto: Mostphotos/Sherii Mostovyi

Prosjektene kan ha et bredt nedslagsfelt i Nordland og Troms, men må ha forankring i en kommune hvor Statskog er grunneier.

- Statskog er grunneier på vegne av fellesskapet på betydelige områder i Nordland og Troms, og skal legge til rette for næringsutvikling og friluftsliv. Statskogfondet underbygger dette samfunnsoppdraget og er en del av oppfølgingen av samfunnsansvaret vårt, sier administrerende direktør i Statskog, Gunnar Lien.

 

To millioner kroner årlig

Totalt to millioner kroner utbetales fra fondet hvert år, med en million kroner i hver av regionene Nordland og Troms.

I 2021 ble det blant annet gitt støtte til villmarksmesse, stisykkeltilbud, sherpasti og utvikling av lokal mat og treforedlingsindustri.

Det er utviklet egen informasjons- og søknadsportal på Statskogs nettsider for ordningen (www.statskog.no/statskogfondet). Der kan man også lese om tidligere tildelinger.

 

Søk innen utløpet av mai

Søknadsvinduet er åpent i mai. Behandling av søknadene starter umiddelbart etter at søknadsvinduet stenger. Statskogs regionsjefer i Nordland og Troms gjennomfører søknadsbehandlingen og avgjør tildelinger.

Nærmere Informasjon om ordningen

  • Tildelinger av en million kroner i Troms og en million kroner i Nordland hvert år etter søknad
  • Tildelinger vil som hovedregel ligge innenfor intervallet kr 50 000 til kr 200 000. Intervallet kan fravikes ved særlige tilfeller
  • Formålet må være innenfor «næringsutvikling og friluftsliv»
  • Søknaden må ha definert en særskilt tiltakskommune, selv om tiltaket går over flere kommuner. Tiltakskommunen må være en kommune hvor Statskog er grunneier. Se under hvilke kommuner dette er
  • Søker må ha organisasjonsnummer og være kontaktperson som kan signere på vegne av organisasjonen
  • Offentlige organisasjoner som kommuner og lignende kan også søke på ordningen
  • Tiltaket kan ikke allerede være gjennomført
  • Alle tildelinger blir offentliggjort og det må rapporteres på gjennomføring.

Hvilke kommuner gjelder det

Kommuner i Nordland hvor Statskog er grunneier: Andøy, Beiarn, Bodø, Brønnøy, Evenes, Fauske, Gildeskål, Grane, Hamarøy, Hattfjelldal, Hemnes, Lødingen, Meløy, Narvik, Rødøy, Rana, Sørfold, Saltdal, Steigen, Vefsn.

Kommuner i Troms hvor Statskog er grunneier: Balsfjord, Bardu, Dyrøy, Gratangen, Harstad, Kåfjord, Kvæfjord, Kvænangen, Lavangen, Målselv, Nordreisa, Sørreisa, Salangen, Senja, Storfjord, Tjeldsund, Tromsø.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Fondet skal styrke næringsutvikling og friluftsliv i kommunene hvor Statskog er grunneier. Foto: Mostphotos/Sherii Mostovyi
Fondet skal styrke næringsutvikling og friluftsliv i kommunene hvor Statskog er grunneier. Foto: Mostphotos/Sherii Mostovyi
Last ned bilde

Lenker

Om Statskog SF

Statskog SF
Statskog SF
Søren R Thornæs vei 10
7800 Namsos

74 21 30 00http://www.statskog.no/

Statskog SF skal ivareta og utvikle verdier på fellesskapets grunn og er en garantist for allmennhetens tilgang til jakt, fiske og friluftsopplevelser i norsk natur.

Følg pressemeldinger fra Statskog SF

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Statskog SF på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Statskog SF

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom