Statskog SF

Statskog kjøper AS Meraker Brug

Del

Astrup Fearnley Holding AS, Kulsrud Skog AS og Stiftelsen Thomas Fearnley, Heddy og Nils Astrup («Selgende aksjonærer») og Statskog SF («Statskog») er enige om en avtale som innebærer at om lag 94% av aksjene i AS Meraker Brug overdras til Statskog.

Store områder sør i Meråker med Fonnfjellet og Skarvene i bakgrunnen Foto: AS Meraker Bruk
Store områder sør i Meråker med Fonnfjellet og Skarvene i bakgrunnen Foto: AS Meraker Bruk

Meraker Brug er en av de største private skog- og utmarkseiendommene i Norge, og har historie tilbake til tidlig på 1700-tallet. Eiendommene har et samlet areal på om lag 1,2 millioner mål, hvorav mer enn 200 tusen mål er produktiv skog. Eiendommene ligger i Meråker, Stjørdal, Malvik og Steinkjer kommune.

Stiftelsen Hans Rasmus Astrup og Stiftelsen Thomas Fearnley, Heddy og Nils Astrup kontrollerer direkte og via datterselskaper om lag 94% av aksjene i AS Meraker Brug. Disse to ideelle stiftelsene har allmennyttige og kulturelle formål, herunder utvikling og visning av Astrup Fearnley-kunstsamlingen og støtte til Astrup Fearnley Museet. Salget vil bidra til at de Selgende aksjonærer kan realisere disse formålene.

- Interessen rundt AS Meraker Brug har vært stor. Flere norske og utenlandske aktører har vært med i prosessen. Statskog som ny eier borger for en videreføring av en ansvarsfull, langsiktig forvaltning av selskapets verdier i samarbeid med selskapets ansatte og lokale myndigheter og næringsliv. Det er vi glade for, sier styreleder Richard Arnesen i Stiftelsen Hans Rasmus Astrup.

Statskog er Norges største grunneier som forvalter en femtedel av Norges landareal. Statskog er heleid av staten ved Landbruks- og matdepartementet.

Kjøpet av Meraker Brug styrker Statskogs rolle som garantist for befolkningens tilgang til jakt og fiske. Samtidig underbygger det statsforetakets nasjonale rolle innen bærekraftig skogsdrift og utvikling av eiendom.

- Det er svært sjelden at slike eiendommer som Meraker Brug kommer for salg. Statskog er tilfreds med å ha vunnet fram, sier styreleder i Statskog, Gunnar Olofsson. Meraker Brug har vært drevet bærekraftig og langsiktig med evigheten som forvaltningsperspektiv. Langsiktigheten er forankret innen alle virksomhetsområdene skogbruk, jakt og fiske, eiendomsutvikling og energi, og det har vært fokusert på høy kvalitet innen alle områder.   

Statskog vil videreføre en bærekraftig og langsiktig forvaltning av eiendommene, og har til hensikt at eiendommene holdes samlet med Meraker Brug fortsettende som eget aksjeselskap. Videre er hensikten å videreføre administrasjon, organisasjon og kontor lokalt i Meråker.

Meraker Brug er spesielt stor grunneier i Meråker kommune med eierskap til om lag 90% av arealet i kommunen. Selgende aksjonærer og Statskog er opptatt av å videreføre et godt samarbeid med Meråker kommune og de andre kommunene der Meraker Brug er til stede.

Dette er viktig for å utvikle eiendommenes verdier og verdiskapning lokalt innen skog, energi, hytte-/boligutvikling, næringsutvikling, samt jakt og fiske.

Statskog ønsker for eksempel å tilføre Meråker Alpinsenter AS et driftstilskudd på 15 millioner kroner for å styrke Meråker som skidestinasjon og for å bidra til ytterligere utvikling av hyttetomter.

Innbyggerne i Meråker kommune har avtale om rett til jakt og fiske på om lag 700 tusen mål av Meraker Brugs eiendommer, og denne avtalen vil også gjelde med Statskog som eier. Statskog ønsker at tilbudet til innbyggerne i Meråker skal være minst like godt også i fremtiden, samtidig som tilbudet til allmenheten styrkes.

Gjennomføring av avtalen om overdragelse av aksjene er betinget av Stortingets godkjennelse, og gjennomføring forventes å skje kort tid etter et positivt vedtak i Stortinget. De øvrige minoritetsaksjonærene i Meraker Brug vil få tilbud om å selge sine aksjer til Statskog på samme vilkår som de Selgende aksjonærer.

Danske Bank, Advokatfirmaet BAHR og Norskog har vært rådgivere for Selgende aksjonærer. SpareBank 1 Markets, Advokatfirmaet Haavind og Nettskog har vært rådgivere for Statskog.

Kontakt

Mediehenvendelser til Selgende aksjonærer rettes til Richard Arnesen, tlf. 901 61 090, richard.arnesen@hotmail.com.

Mediehenvendelser til Statskog SF rettes til kommunikasjonssjef Trond Gunnar Skillingstad, tlf. 916 93 826, tgs@statskog.no 

Nøkkelord

Bilder

Store områder sør i Meråker med Fonnfjellet og Skarvene i bakgrunnen Foto: AS Meraker Bruk
Store områder sør i Meråker med Fonnfjellet og Skarvene i bakgrunnen Foto: AS Meraker Bruk
Last ned bilde

Lenker

Om Statskog SF

Statskog SF
Statskog SF
Søren R Thornæs vei 10
7800 Namsos

74 21 30 00http://www.statskog.no/

Statskog SF skal ivareta og utvikle verdier på fellesskapets grunn og er en garantist for allmennhetens tilgang til jakt, fiske og friluftsopplevelser i norsk natur.

Følg pressemeldinger fra Statskog SF

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Statskog SF på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Statskog SF

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom