Nærings- og fiskeridepartementet

Statsbudsjettet 2023: Ei ny tid for norsk romverksemd – regjeringa opprettar romtilsyn og satsar på satellittbasert havovervaking

Del

Eit nytt romtilsyn og utvikling av eit nasjonalt system for satelittbasert havovervaking er ein viktig del i regjeringa si prioriteringar for romverksemd i 2023. Samtidig blir deltakinga i det industriretta romprogrammet til ESA vidareført.

Næringsminister Jan Christian Vestre.
Næringsminister Jan Christian Vestre.

– Vi går inn i eit tidsskilje for norsk romverksemd. Regjeringa ønsker å støtte opp om satellittoppskyting frå Andøya og sikre norsk eigenevne til satellittbasert havovervaking. Derfor opprettar vi eit nytt romtilsyn, vidarefører norsk deltaking i dei industriretta programma i den europeiske romorganisasjonen ESA og etablerer eit nasjonalt system for satelittbasert havovervaking, seier næringsminister Jan Christian Vestre.

Nytt romtilsyn i Bodø

Det nye Romtilsynet skal leggast til Luftfartstilsynet i Bodø. Eit nasjonalt tilsyn med romaktiviteter er nødvendig for at oppskytingar frå Andøya blir gjennomført på ein trygg og forsvarleg måte. Det er òg ein føresetnad for å utnytte næringspotensialet i Andøya Spaceport.

– Etablering av ein nasjonal tilsynsmynde vil bidra til stabile rammevilkår for næringslivsaktørar frå Noreg og andre land som vil gjere oppskytingar til bane frå Andøya. Vi forventar at dette vil utløyse privat kapital og skape nye arbeidsplassar, seier Vestre.

Romtilsynet vil i perioden 2023-2025 få fagleg bistand frå Norsk romsenter. Etter 2025 vil Luftfartstilsynet operere som eit uavhengig romtilsyn. Første oppskyting frå Andøya Spaceport er planlagt til neste år.

Satelittbasert havovervaking

Satsinga på satellittbasert havovervaking vil gjere det mogleg å bygge opp nasjonal satellittkapasitet for betre situasjonsforståing i nordområda, til nytte for forsvar, kyst- og fiskeriforvalting.

– Samarbeid med ESA om utvikling av småsatellittar for havovervaking vil medverke til betre fiskeri- og havforvalting og styrke situasjonsforståinga vår i nordområda. Data frå satellittar har svært stor betydning for ein moderne, effektiv og berekraftig forvalting av det store havområda i Noreg, seier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran.

Vidarefører ESA sitt industriretta romprogram

Noreg er medlem i den europeiske romorganisasjonen ESA. Deltakinga i ESA gjev norske bedrifter høve til å konkurrere om romrelaterte forskings- og utviklingskontraktar. I statsbudsjettet gjer regjeringa framlegg om ei forplikting til industriretta program i den europeiske romorganisasjonen ESA på 45 millionar euro i perioden 2023-2030.

Kontakter

Bilder

Næringsminister Jan Christian Vestre.
Næringsminister Jan Christian Vestre.
Last ned bilde

Om Nærings- og fiskeridepartementet

Nærings- og fiskeridepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Kongens Gate 8
0032 Oslo

Pressevakt: 902 51 303 (ikkje SMS)https://www.regjeringen.no/nfd

Departementet (NFD) utformar ein framtidsretta nærings- og sjømatpolitikk.

Innsyn: NFDs postjournal er søkbar hos www.eInnsyn.no

Du kan følgje NFD på Twitter | Facebook  | Flickr

Følg pressemeldinger fra Nærings- og fiskeridepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Nærings- og fiskeridepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Nærings- og fiskeridepartementet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom