Frivillighet Norge

Statsbudsjettet 2022: Feil å kutte momskompensasjonen for frivillige nå

Del

I statsbudsjettet for 2022 foreslår regjeringen Solberg at det bevilges 1,75 mrd. kr til momskompensasjon for frivillige organisasjoner. Dette er en nedgang på 50 millioner fra 2021. Frivillighet Norge etterlyser regelstyring av full momskompensasjon.

Full momskompensasjon har vært frivillighetens viktigste krav i mange år. Her fra demonstrasjon utenfor Stortinget. (Foto: Frivillighet Norge)
Full momskompensasjon har vært frivillighetens viktigste krav i mange år. Her fra demonstrasjon utenfor Stortinget. (Foto: Frivillighet Norge)

– Kutt i momskompensasjonen er ikke det frivilligheten trenger . Dette viser hvor viktig det er å regelstyre ordningen. Vi ikke kvitt skatt på dugnad for godt uten at organisasjonene trygt kan budsjettere med full momskompensasjon hvert år, sier generalsekretær i Frivillighet Norge, Stian Slotterøy Johnsen.   

Forventninger til ny regjering 

Arbeiderpartiet og Senterpartiet har varslet at de vil innføre full momskompensasjon for frivillige organisasjonerFrivillighet Norge mener en ny regjering ikke bare må innfri påsummen med penger som settes av, men ogat ordningen gir organisasjonene en etterlengtet forutsigbarhet.  

– Full momskompensasjon må bety at de frivillige organisasjonene har rett til å få tilbakebetalt det de har betalt inn til staten i moms. Nå vet vi ikke hvor mye vi kan forvente å få tilbake før over ett år etter at avgiften er betalt. Det er spesielt utfordrende når vi har behov for virkelig å øke aktiviteten i hele landet, sier Slotterøy Johnsen.   

Økt aktivitet i Frivillighetens år 2022 

I en fersk medlemsundersøkelse oppgir 81 prosentav Frivillighet Norges medlemsorganisasjoner at de har hatt lavere aktivitet enn normalt på grunn av koronapandemien. Samtidig har de fleste mål om å øke aktiviteten til samme nivå som før utbruddet (43 prosent) eller høyere nivå (52 prosent)neste år.Frivillighet Norge ber Stortinget støtte frivillig sektor gjennom etablerte ordninger som Frifond organisasjon og voksenopplæringsmidler. 2022 er også Frivillighetens år, hvor vårt viktigste lagarbeid skal feires. Det mener Frivillighet Norge bør gi gode muligheter til økt aktivitet i frivilligheten.

– Regjeringen foreslår å sette av 20 millioner kroner til gjennomføring av Frivillighetens år 2022. Det er bra og viktig. Vi håper at Stortinget vil gi sin tilslutning til dette. Det er mange som har opplevd å miste viktige fellesskap og sosiale møteplasser under pandemien.Nå håper vi folk vil komme tilbake til frivilligheten og bli med på feiringen av frivillighetens årsier Stian Slotterøy Johnsen. 

Mer informasjon 

Følg med her for flere reaksjoner på fra Frivillighet Norge på statsbudsjett for 2022: https://www.frivillighetnorge.no/politikk/statsbudsjett-for-2022/ 

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Full momskompensasjon har vært frivillighetens viktigste krav i mange år. Her fra demonstrasjon utenfor Stortinget. (Foto: Frivillighet Norge)
Full momskompensasjon har vært frivillighetens viktigste krav i mange år. Her fra demonstrasjon utenfor Stortinget. (Foto: Frivillighet Norge)
Last ned bilde

Om Frivillighet Norge

Frivillighet Norge
Frivillighet Norge
Øvre Slotts gate 2b
0157 Oslo

21 56 76 50http://www.frivillighetnorge.no

Frivillighet Norge er et samarbeidsforum for frivillige organisasjoner i Norge. Vi arbeider for en helhetlig frivillighetspolitikk for å sikre vekst og utvikling i frivilligheten, som er en hjørnestein i norsk kultur og samfunnsliv. Frivilligheten er mangfoldig og politikken må derfor ha et spekter av ulike grep for å gi alle deler av frivillig sektor bedre rammevilkår.

Frivillighet Norge ble stiftet i 2005 og har i dag mer enn 300 organisasjoner som medlemmer som til sammen representerer over 50.000 lag og foreninger over hele landet. Drøyt 10 prosent av medlemmene er minoritetsorganisasjoner.

Følg pressemeldinger fra Frivillighet Norge

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Frivillighet Norge på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Frivillighet Norge

Vi digitaliserer frivilligheten – nå med norsk donasjonspartner på laget17.1.2022 10:18:40 CET | Pressemelding

Vi lever i et høydigitalisert samfunn som stiller krav til at frivillige organisasjoner har tilgang til digitale verktøy for å gjøre det enkelt å delta, drifte og rekruttere frivillige og medlemmer. Frivillig sektor er avhengig av å ta i bruk teknologi, og derfor administrer Frivillighet Norge den digitale plattformen TechSoup Norge, som gir tilgang til gratis og rabattert programvare til frivillige organisasjoner.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom