Delta

Statsbudsjettet 2022: Delta mener at ABE-reformen må skrotes

Del

- Jeg forventer at den nye regjeringen gjør alvor av løftene sine og skroter ABE-reformen. Det er nesten uforståelig at den avgående regjeringen tviholder på ABE-kutt til siste åndedrag, sier Trond Ellefsen, 1. nestleder i Delta.

Trond Ellefsen, 1. nestleder i Delta.
Trond Ellefsen, 1. nestleder i Delta.

ABE-reformen (avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen) ble innført i 2015 og innebærer at statlige virksomheter får årlige budsjettkutt. For 2022 er det foreslått et kutt på 0,5 prosent.  

- ABE-reformen har ingen verdi. Den er mer enn overmoden og har gått ut over viktige offentlige tjenester. Ostehøvelkutt er ikke bærekraftig. Denne måten å kutte på virker mot sin hensikt, mener Ellefsen. 

En undersøkelse fra FAFO har også underbygget at reformen ikke virker etter hensikten og at kuttene har ført til at enkelte virksomheter har måttet kutte i personell og begrense tjenestetilbudet.   

Nå forventer Ellefsen at ABE-reformen pensjoneres.  

Ellefsen viser til at Arbeiderpartiet har programfestet å “fjerne ordningen med ABE-kutt"  

- Vi trenger en solid og robust offentlig sektor som står for god kvalitet. Endring og omstilling må og skal bygge på medvirkning og et velfungerende partssamarbeid. Da skaper vi gode resultater, sier Ellefsen.  

Kontakter

Bilder

Trond Ellefsen, 1. nestleder i Delta.
Trond Ellefsen, 1. nestleder i Delta.
Last ned bilde
1. nestleder i Delta, Trond Ellefsen.
1. nestleder i Delta, Trond Ellefsen.
Last ned bilde

Om Delta

Delta
Delta
Lakkegata 23
0134 Oslo

02125https://delta.no/

Delta organiserer 90.000 medlemmer og er den største arbeidstakerorganisasjonen i YS.

Våre medlemmer jobber innenfor offentlig tjenesteyting. Deres oppgaver spenner fra helse- og omsorg til forvaltning og drift av en rekke statlige, kommunale og private tjenester. Vi er menneskene som skaper velferden i landet vårt.

Delta er partipolitisk uavhengig og utvikler arbeidslivet med fokus på medlemmenes livskvalitet.