Delta

Statsbudsjettet 2022: Delta krever mer til velferdstjenestene

Del

- Både kommuner og sykehus står foran betydelige og omfattende oppgaver som er vesentlige for velferd og tjenester. Derfor må det satses mer enn det som er realiteten i den avtroppende regjeringens budsjettforslag, sier Delta-leder Lizzie Ruud Thorkildsen.

Forbundsleder i Delta, Lizzie Ruud Thorkildsen.
Forbundsleder i Delta, Lizzie Ruud Thorkildsen.

- Livet leves i kommunene, arbeidet skjer i kommunene og velferden skapes i kommunene. Medlemmene våre forteller om tøffe tak det siste året og forventer krevende og viktige oppgaver i årene som kommer. De reelle behovene må møtes slik at våre medlemmer kan levere de tjenestene som politikerne har bestemt og som innbyggerne forventer, sier Delta-lederen.

Krafttak for hele stillinger 

Pandemien har tydeliggjort hvor viktig det er at ansatte har hele stillinger i omsorgstjenestene. 

 - Delta mener det er behov for et krafttak for å sørge for at flere får hele stilling. Det er viktig både for de som er i tjenestene og et viktig signal for de som skal inn i tjenestene. Det er varslet økende mangel på helsepersonell i årene som kommer. Vi må lyse ut hele stillinger og gi rettigheter til hel stilling til de som ønsker, da blir det også enklere å rekruttere helsepersonell framover, sier hun. 

Ruud Thorkildsen påpeker at pandemiperioden til fulle har vist nødvendigheten av en velfungerende offentlig sektor.  

- Det er også et betydelig behov for å styrke sykehusøkonomien. Det er krevende ute i virkeligheten. Våre medlemmer og tillitsvalgte melder tilbake om krevende hverdager, forteller Ruud Thorkildsen. 

Kompetanseutvikling for alle

- Vi må satse målrettet og mer på kompetanseutvikling til alle, vi må øke grunnbemanningen og vi må ha en kraftfull satsing på heltid. Vi må ta nødvendige grep for å rekruttere og beholde ansatte i viktige velferdsyrker, med rett person med riktig kompetanse på rett plass, det er sammen vi får dette til  fremholder Ruud Thorkildsen.  

Særlig på digital infrastruktur og eiendom er det er stort etterslep, som krever et løft framover. 

- De påtroppende regjeringspartiene har forpliktet seg til å innføre krav til responstider og standardisering av utstyr i ambulansene, og vi krever at dette følges opp når det endrede helsebudsjettet kommer senere i høst, sier hun. 

Kontakter

Bilder

Forbundsleder i Delta, Lizzie Ruud Thorkildsen.
Forbundsleder i Delta, Lizzie Ruud Thorkildsen.
Last ned bilde

Lenker

Om Delta

Delta
Delta
Lakkegata 23
0134 Oslo

02125https://delta.no/

Delta organiserer 90.000 medlemmer og er den største arbeidstakerorganisasjonen i YS.

Våre medlemmer jobber innenfor offentlig tjenesteyting. Deres oppgaver spenner fra helse- og omsorg til forvaltning og drift av en rekke statlige, kommunale og private tjenester. Vi er menneskene som skaper velferden i landet vårt.

Delta er partipolitisk uavhengig og utvikler arbeidslivet med fokus på medlemmenes livskvalitet.