Vin- og brennevinleverandørenes forening (VBF)

Statsbudsjettet 2021: Vil fortsatt støtte svenskene

Del

I forslaget til statsbudsjett for 2021 foreslår Regjeringen på nytt å øke alkoholavgiftene, og den budsjetterer med lavere sum til felleskassen enn i 2020-budsjettet. For første gang i historien kan vi dokumentere nordmenns alkoholkjøp, og koronatiden har vist at grensehandelen er mye større enn antatt. Vin - og brennevinleverandørenes forening (VBF) mener at avgiftene må ned for å stimulere til og beholde flere norske arbeidsplasser, norsk produksjon og et reelt salg på polet. Økningen i salget på Vinmonopolet er hittil i år på hele 38 %.

Ingunn Jordheim, generalsekretær VBF
Ingunn Jordheim, generalsekretær VBF

I forslaget til statsbudsjettet foreslår finansministeren å øke alkoholavgiftene med 3,5 prosent. Koronatiden har gitt oss god dokumentasjon på grensehandlingens omfang, og både Vinmonopolet og varehandel for øvrig har hatt en formidabel økning i salget, noe som har resultert i flere norske arbeidsplasser og mer penger i felleskassen. Bare salget på Vinmonopolet har hittil resultert i ca. 3 mrd. mer i skatter og avgifter. Det er uforsvarlig å øke de allerede høye alkoholavgiftene, fordi de normalt bidrar til svenske arbeidsplasser og subsidiering av Systembolaget. Og dette vil regjeringen fortsette med når reiserestriksjonene opphører.

Nordmenn på dagstur til Sverige, har i årevis handlet vin og brennevin for milliarder, og polsalget i Norge har vært mer eller mindre flatt.

  • Nå må ansvarlige politikere på Stortinget gå sammen i et bredt forlik som reduserer grensehandelen for å sikre norske arbeidsplasser og norsk verdiskapning. De må finne en vei ut av denne situasjonen; koronatiden varer heldigvis ikke evig, og da må det tas grep nå. Det betyr at avgiftene må ned, at taxfreekvoten må reduseres og at regjeringen må komme med en plan for gjennomgang av særavgifter som påvirker grensehandelen, sier Ingunn Jordheim, generalsekretær i Vin- og brennevinleverandørenes forening (VBF).

Snikinnføring

  • Regjeringen snikinnfører økte avgifter hvert år gjennom å kalle det prisjustering. Denne praksisen er ikke vanlig i våre naboland, og konsekvensene er at avgiftsforskjellene blir større og grensehandelen øker. Tafatte politikere flagger ut arbeidsplasser og norsk verdiskapning, og svekker Vinmonopolet, sier Ingunn Jordheim, generalsekretær i Vin- og brennevinleverandørenes forening (VBF).

Opinions koronamåling viser at folk ikke drikker mer selv om salget på Vinmonopolet har økt: https://opinion.no/2020/07/alkoholkonsumet-har-ikke-okt-i-koronakrisen/

Nøkkelord

Kontakter

Ingunn Jordheim
Generalsekretær
Vin- og brennevinleverandørenes forening (VBF)
Mobil 918 22 847
ingunn.jordheim@vbf.no

Bilder

Ingunn Jordheim, generalsekretær VBF
Ingunn Jordheim, generalsekretær VBF
Last ned bilde

Om Vin- og brennevinleverandørenes forening (VBF)

Vin- og brennevinleverandørenes forening (VBF)
Middelthunsgt. 27
0305 Oslo

http://www.vbf.no

Vin- og brennevinleverandørenes forening (VBF) organiserer norske produsenter og importører av brennevin, vin, sider og importøl. Vi støtter vinmonopolordningen. Se mer om oss www.vbf.no