Hold Norge Rent

Statsbudsjettet 2021: Hold Norge Rent etterlyser en nasjonal strategi mot forsøpling

Del

Statsbudsjettet for 2021 inneholder flere gode virkemidler for å bekjempe forsøplingen i Norge, men mangler en helhetlig strategi mot forsøpling som kan knytte tiltakene sammen og styrke arbeidet over tid.

Hold Norge Rent deler sine meninger om statsbudsjettet 2021. Foto: Merethe Hommelsgård
Hold Norge Rent deler sine meninger om statsbudsjettet 2021. Foto: Merethe Hommelsgård

Plaststrategien er ikke en strategi mot forsøpling

Hold Norge Rent er glad for at Regjeringen skal legge frem en revidert plaststrategi som skal omfatte livsløpet til et plastprodukt og retningslinjer for hvordan Norge skal jobbe nasjonalt og internasjonalt. Det er også positivt at plaststrategien skal inngå i en ny strategi for sirkulær økonomi.

Men det er viktig for Hold Norge Rent å påpeke at en plaststrategi ikke kan erstatte behovet for en helhetlig nasjonal strategi mot forsøpling.

Plast utgjør utvilsomt det største forsøplingsproblemet både i Norge og globalt, men en helhelhetlig strategi mot forsøpling må adressere mer enn plast. Vi må blant annet forebygge forsøpling fra produkter som ikke er laget av plast som drikkebokser, bambusbestikk, engangsgriller, munnbind og elsparkesykler, og vi må adressere problemer som veiforsøpling, villfyllinger, ulovlig håndtering av hageavfall og ulovlig dumping av avfall fra bygg- og anleggsbransjen.

HNR minner dessuten om krav til strategi mot forsøpling gjennom EUs reviderte avfallsdirektiv som Norge også har forpliktet seg til.

For øvrig understreker Hold Norge Rent at Norges kommende strategi for sirkulær økonomi også må bygge på helhetlig innsats mot forsøpling og adressere forsøpling som barriere for en sirkulær økonomi.

Vi må rydde både marin og landbasert forsøpling

Hold Norge Rent er svært fornøyd med at Regjeringen viderefører tilskuddsordningen til opprydding av marint avfall og forebyggende arbeid. Tilskuddsordningen er et viktig tiltak mot marin forsøpling og har vært vesentlig for å heve arbeidet, sikre samarbeid mellom aktører og styrke bevisstgjøringen av Norges befolkning.

Det er likevel en stor svakhet at tilskuddsordningen kun omfatter marint avfall.

Hold Norge Rent foreslår derfor, som tidligere, at ordningen utvides til å inkludere opprydding av eierløst avfall som ikke er tilknyttet marine områder. Vi må sikre at frivillige kan levere innsamlet søppel gratis på sin gjenvinningsstasjon, også når de rydder i skogen eller langs jordet.

Hold Norge Rent understreker at det også haster med å innføre en produsentansvarsordning for fiskeri- og havbruksnæringen og oppfordrer Regjeringen til å sikre at ordningen etableres i 2021.

Engangsplastdirektivet skal først og fremst redusere forsøpling

Hold Norge Rent er glade for at Regjeringen vil prioritere å innføre engangsplastdirektivet raskt, og vi understreker at formålet til direktivet er å redusere forsøpling.

For å sikre formålet og unngå problemskifte, må fokuset derfor blant annet være på andre virkemidler enn utskifting av plast til fordel for engangsprodukter i andre materialer.

Vi oppfordrer til en ambisiøs implementering som også innlemmer produkter med særskilt forsøplingsrisiko i Norge som for eksempel snus, snusbokser, forladninger og emballasje til sanitærartikler.

LES HOLD NORGE RENTS TILBAKEMELDING I SIN HELHET PÅ VÅRE NETTSIDER.

Nøkkelord

Kontakter

Mari Mo OsterheiderFagleder for landforsøpling

Mari vet at forsøpling på land til slutt ender som forsøpling i havet. Hun fokuserer derfor på landbaserte forsøplingskilder som engangsgriller, sneip og engangskopper.

Tel:+47 905 69 619mari@holdnorgerent.no

Bilder

Hold Norge Rent deler sine meninger om statsbudsjettet 2021. Foto: Merethe Hommelsgård
Hold Norge Rent deler sine meninger om statsbudsjettet 2021. Foto: Merethe Hommelsgård
Last ned bilde

Om Hold Norge Rent

Hold Norge Rent
Hold Norge Rent
Nedre Vollgate 9
0158 Oslo

400 01 438https://holdnorgerent.no

Hold Norge Rent er en ideell forening som arbeider mot forsøpling. Foreningen skal både forebygge forsøpling og bidra til å rydde opp avfall som er på avveie. Vår hovedoppgave er å engasjere frivillige til opprydding av eierløst avfall, og et av våre viktigste tiltak er Strandryddeuka som er Norges største kollektive ryddedugnad.

Følg saker fra Hold Norge Rent

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Hold Norge Rent på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Hold Norge Rent

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom