Delta

Statsbudsjettet 2021: Delta krever mer til kommunene

Del

- Vi krever en betydelig sterkere satsing på kommuneøkonomi, på sykehusene og på kompetanse, sier Delta-leder Lizzie Ruud Thorkildsen i en kommentar til statsbudsjettet for 2021.

- Delta har klare forventninger til at de nye forslagene som kommer senere i høst møter kommunenes behov. Velferden må sikres, sier Delta-leder Lizzie Ruud Thorkildsen.
- Delta har klare forventninger til at de nye forslagene som kommer senere i høst møter kommunenes behov. Velferden må sikres, sier Delta-leder Lizzie Ruud Thorkildsen.

‑ Kommunene og kommunalt ansatte trenger mer enn hyllest og applaus. Nå trengs det ressurser. Kommunene er presset. Det har vært et krevende halvår og det vil bli krevende halvår og år. Det må møtes med en aktiv politikk. Vi har klare forventninger til at de nye forslagene som kommer senere i høst møter kommunenes behov. Velferden må sikres, sier Delta-lederen.

Pandemien har forsterket behovet for en solid kommuneøkonomi, for robuste sykehustjenester og for økt kompetanse for alle, mener Delta-lederen, som viser til at det kommer inn meldinger om presset kommuneøkonomi fra mange kommuner. Ruud Thorkildsen er bekymret for kutt i viktige velferdstjenester.

‑ Livet leves i kommunene, arbeidet skjer i kommunene og velferden skapes i kommunene. Vi hører daglig fra våre medlemmer om hvor trange budsjettene er, og hvordan arbeidsbelastningen stadig øker. Mange er bekymret. Det er tøffe tak. Manger sliter. Her må innsatsen økes for å møte kommunenes reelle behov. Jeg vil at våre medlemmer skal kunne levere de tjenestene som innbyggerne forventer. Virkeligheten og hverdagen er i kommunene, sier Ruud Thorkildsen.

Økt grunnbemanning

Delta-lederen vil ha økt grunnbemanning og styrket satsing på heltid i både kommuner og helseforetak. Innsatsen for å rekruttere og beholde medarbeidere i viktige velferdsyrker må få et løft.

‑ Vi må mobilisere arbeidskraft. De siste månedene har til fulle vist hvor viktig det er med nok ansatte for å sørge for at velferdstjenestene fungerer. Mange har gitt mye. Mange har jobbet mye. Nå må vi øke bemanningen for å kunne møte både dagens utfordringer og lignende situasjoner i fremtiden, påpeker Ruud Thorkildsen.

- For å opprettholde og øke kvaliteten på tjenestene må flere jobbe heltid. Altfor mange går i ufrivillig deltidsstillinger i helse- og omsorgssektoren, slår Delta-lederen fast.

Krafttak for kompetanse

‑ Kompetanse er svaret på hvordan vi skal møte omstillingene fremtiden. Det trengs et krafttak for kompetanse. Alle må få tilbud om kompetanseutvikling. Bare da kan målet om å lære hele livet og at ingen skal gå ut på dato bli virkelighet, understreker Ruud Thorkildsen.

‑ Budsjettforslaget inneholder en rekke viktige satsinger på kompetanse. Jeg vil blant annet fremheve viktige tiltak for å styrke gjennomføringen i videregående opplæring og viktige satsinger knyttet til fagskole og universitet og høyskole, sier Ruud Thorkildsen.

‑ Det er viktig at kompetanseløft 2020 blir videreført i et nytt kompetanseløft 2025 som skal jobbe for å styrke kompetanse og økt heltid i kommunal helse og omsorg. Her blir det viktig å finne en riktig innretning for arbeidet og sikre at alle yrkesgrupper blir ivaretatt og prioritert, sier Delta-lederen.

Kompetanseløft 2025 er regjeringens plan for rekruttering, kompetanse og fagutvikling i den kommunale helse- og omsorgstjenesten og den fylkeskommunale tannhelsetjenesten. Målet med Kompetanseløft 2025 er å bidra til en faglig sterk tjeneste, og til å sikre at den kommunale helse- og omsorgstjenesten og den fylkeskommunale tannhelsetjenesten har tilstrekkelig og kompetent bemanning.

‑ Dagens situasjon krever en enda sterkere satsing, særlig på arbeidslivet som læringsarena. Det er helt avgjørende at alle arbeidstakere i et arbeidsliv i rask endring får muligheten til relevant og riktig kompetanseutvikling og budsjettet burde ha inneholdt enda tydeligere prioriteringer for å få dette til, mener Ruud Thorkildsen.

Velferden må utvikles, ikke svekkes

Delta-lederen er opptatt av at dersom Norge skal kunne fortsette med å utvikle og forbedre den nordiske velferdsmodellen og det norske velferdsnivået så er et godt og velfungerende partsamarbeid en grunnleggende forutsetning.

‑ Partssamarbeidet er noe av det viktigste vi har. Det har tjent oss vel og vi må sørge for at nødvendig omstilling og nyorientering skjer innenfor rammene av partssamarbeidet. Det må være tett dialog, god kontakt og høy tillit. Vi må hele tiden styrke og utvikle partssamarbeidet. Da skaper vi fremtidens velferdssamfunn. Vi må skape gode liv for alle, sier Ruud Thorkildsen.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

- Delta har klare forventninger til at de nye forslagene som kommer senere i høst møter kommunenes behov. Velferden må sikres, sier Delta-leder Lizzie Ruud Thorkildsen.
- Delta har klare forventninger til at de nye forslagene som kommer senere i høst møter kommunenes behov. Velferden må sikres, sier Delta-leder Lizzie Ruud Thorkildsen.
Last ned bilde

Om Delta

Delta
Delta
Lakkegata 23
0134 Oslo

02125https://delta.no/

Delta organiserer mer enn 89.000 medlemmer og er den største arbeidstakerorganisasjonen i YS.

Våre medlemmer jobber innenfor offentlig tjenesteyting. Deres oppgaver spenner fra helse- og omsorg til forvaltning og drift av en rekke statlige, kommunale og private tjenester. Vi er menneskene som skaper velferden i landet vårt.

Delta er partipolitisk uavhengig og utvikler arbeidslivet med fokus på medlemmenes livskvalitet.

Følg saker fra Delta

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Delta på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Delta

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom