Norsk Sykepleierforbund

Statsbudsjettet 2015: Beskjedent for sykehusene

Del

Regjeringen gir positive signaler knyttet til kompetanseutvikling i kommunene, mens sykehusbudsjettet er får dårlig.

Forbundsleder i Norsk Sykepleierforbund Eli Gunhild By (Foto: NSF)
Forbundsleder i Norsk Sykepleierforbund Eli Gunhild By (Foto: NSF)

Effektiviseringskrav og konkurranseutsetting i sykehusene
Regjeringen legger opp til en beskjeden vekst i de økonomiske rammene til sykehusene for 2015, men forutsetter likevel en aktivitetsvekst på 2,15 prosent. NSF minner om at Erna Solberg og Bent Høie få dager før forrige valg lovte 12 milliarder mer til sykehusene over en fireårsperiode. Budsjettet for 2015 signaliserer at valgløftet ikke kommer til å bli holdt.

– Manglende balanse mellom oppgaver og ressurser er en stor utfordring i helsesektoren, og gir seg utslag i høyt sykefravær, utstøting og deltid.  Trange økonomiske rammer og krav om effektivisering og konkurranseutsetting, vil forsterke dette problemet ytterligere.  Hvis sykepleiere og andre helsearbeidere skal løpe enda fortere, vil resultatet bli dårligere pasientbehandling og større helsebelastninger, sier forbundsleder i Norsk Sykepleierforbund Eli Gunhild By.

Positive signaler om økt satsing på kompetanse i kommunale helse- og omsorgstjenester
Regjeringen gir positive signaler om en økt satsing på kompetanseutvikling i de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Det foreslås opprettet en ny tilskuddspost for kompetanse og innovasjon som vil legge til rette for en mer helhetlig politikk på dette området, i tråd med NSFs innspill.

Regjeringen foreslår i tillegg å sette av 12,5 millioner kroner i lønnstilskudd til avansert videreutdanning på masternivå for sykepleiere som jobber i den kommunale helse- og omsorgstjenesten.

– Dette er positivt og en god start, men det er likevel lite når vi ser på de reelle behovene. Etter Samhandlingsreformen behandles langt sykere pasienter enn tidligere i kommunene. Det betyr at kommunene må ha bedre utdannet personell for å kunne yte god behandling, sier Eli Gunhild By.

Bilder

Forbundsleder i Norsk Sykepleierforbund Eli Gunhild By (Foto: NSF)
Forbundsleder i Norsk Sykepleierforbund Eli Gunhild By (Foto: NSF)
Last ned bilde

Om Norsk Sykepleierforbund

Norsk Sykepleierforbund
Norsk Sykepleierforbund
Tollbugata 22
0104 OSLO

02409http://www.sykepleierforbundet.no

Norsk Sykepleierforbund er Norges fjerde største fagforbund og har 106 000 medlemmer fordelt over hele landet.

Følg saker fra Norsk Sykepleierforbund

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norsk Sykepleierforbund på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norsk Sykepleierforbund

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom