NHO

Statsbudsjettet: - Trygt, stødig, næringsvennlig

Del

- Dette er et godt budsjett for videre jobbskaping. Så håper vi at forhandlingene i Stortinget kan gjøre det enda bedre, ikke minst for å sikre nok finansiering av viktige klimatiltak, sier fungerende NHO-sjef Ole Erik Almlid.

- Dette er et budsjett uten de store overraskelsene. Det er bra. I dagens økonomiske situasjon, der utviklingen er positiv og våre medlemsbedrifter melder om jobbvekst, er overraskelser det siste vi trenger.

- Nå handler det om å skape enda flere arbeidsplasser. Det mener vi dette budsjettforslaget, innenfor en nøktern ramme, treffer rimelig bra på.

- Det er positivt at selskapsskatten senkes og at formuesskatten på arbeidende kapital reduseres, selv om nedtrappingen på formuesskatten burde vært større, sier Almlid.

- FNs Klimapanel sier at tiltakene for å få ned klimagassutslippene må komme raskere. Bedriftene er rede til å ta ansvar. Det er bra at regjeringen tidligere i år gikk videre med fangst- og lagringsprosjektene (CCS). Vi registrerer at regjeringen sier det er tilstrekkelig med midler i budsjettet til å gå videre. Nå må vi sjekke med aktørene at det er tilfelle. I tillegg er det avgjørende at vi får et CO2-fond som får ned utslippene fra næringstransporten.

Fjorårets økning i sjokolade- og sukkervareavgiften er reversert, men dette gjelder ikke avgiften på alkoholfrie drikkevarer: - Den varslede reverseringen er bra, men når de bare gjør jobben halvveis, og 350-kronersgrensen beholdes, legges det fortsatt opp til konkurransevridende grensehandel.

- Det er bra at vi kommer i gang med kompetansereformen, som legger vekt på etter- og videreutdanning i arbeidslivet.

NHO mener 3 milliarder er nødvendig for å holde fremdriften i Nasjonal Transportplan, og for å redusere avstandsulemper og transportkostnader for bedriftene, sier Almlid. Så langt vi kan se ligger regjeringens opptrapping tett oppunder.

Det er positivt at a-krimsentrene styrkes på teknologisiden for å sikre økt samhandling i kampen mot arbeidslivskriminalitet.

Inkluderingsarbeidet skal bli mer arbeidsgivervennlig, blant annet ved at NAV får midler til flere markedskontaktersom skal bedre dialogen med arbeidsgiverne, og at NAV får penger for å samarbeide med NHO om Ringer i vannet. I tillegg skal ordningen med lønnstilskudd forenkles og prioriteres.

- Vi noterer også at adgangen til å permittere i 52 uker reverseres, til 26. Når det går bedre både i industri og bygg/anlegg, så er ordningen mindre i bruk.

Regjeringen foreslår at arbeidsgiverne skal ha plikt til å rapportere inn tips: - Selv om vi er enige i at tips er skattepliktig inntekt, mener vi det bør vurderes om det er mulig å finne en enklere løsning, blant annet vurdere å legge seg nærmere ordningene i andre nordiske land. I det minste må man utsette iverksettelsen til 2020 slik at bedriftene får tid til omstillingen.

Kontakter

Kontakt NHOs pressetelefon 480 22 800

Om NHO

NHO
NHO
Middelthunsgate 27
0305 Oslo

23 08 80 00http://www.nho.no

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) er den største interesseorganisasjonen for bedrifter i Norge. Vi i NHO jobber for gode rammevilkår for medlemsbedriftene og engasjerer oss for bedriftenes interesser på en rekke samfunnsområder.

Følg saker fra NHO

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra NHO på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra NHO

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom