Deloitte

Statsbudsjett 2021: Ny kildeskatt er symboltiltak

Del

Regjeringen foreslår innføring av kildeskatt på renter og royalties for å forhindre flernasjonale selskaper fra å flytte overskudd ut av landet gjennom kunstig høye rente- og royaltybetalinger. Dette vil kun øke kompleksiteten og skape merarbeid for næringslivet mener Deloittes skatteeksperter.

Deloittes skatteadvokater (øverst fra venstre): Wensing, Li, Daniel M. H. Herde, Henriette Holmen, Nikolai Nitschke Smith, Torill Hasle Aamelfot og Lars Erik Norborg.
Deloittes skatteadvokater (øverst fra venstre): Wensing, Li, Daniel M. H. Herde, Henriette Holmen, Nikolai Nitschke Smith, Torill Hasle Aamelfot og Lars Erik Norborg.

Finansdepartementet foreslår gjennom statsbudsjett å innføre kildeskatt på renter og royalties. Flernasjonale selskaper kan i dag flytte overskudd ut av landet gjennom kunstig høye rente- og royaltybetalinger fra selskap i Norge til foretak i utlandet. Departementet ønsker å gjøre noe med dette, og foreslår kildeskatt som innebærer 15% kildeskatt på renter, og 15% kildeskatt på royalties.

Forslaget er en videreføring og oppfølging av Skatteutvalgets anbefalinger avgitt i NOU 2014:13 Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi, og foreslås med virkning fra 1. juli 2021. Deloitte har gjennomgått forslaget som ble presentert 7. oktober og oppfatter at dette har blitt mye styr for veldig lite.

- Kildeskatt kun for syns skyld

- Vi er normalt tilhengere av lovgivning som bidrar til forenkling og effektivisering, men basert på lovforslaget er det vanskelig å tro annet enn at man foreslår å innfører dette kun for syns skyld. Etter vår mening resulterer dette kun i økt kompleksitet og merarbeid for næringslivet som – etter at selskapene har tilpasset seg – ikke vil resultere i økt skatteinntekt for Norge, sier partner og advokat Wensing Li. 

- Finansdepartementet bør heller fokusere arbeidet sitt på større internasjonale skatteavtaler som bidrar til en rettferdig fordeling av skatt og avgifter.  

Få tilsendt Deloittes gjennomgang av statsbudsjettet

Deloittes skatteeksperter publiserer årets store gjennomgang av statsbudsjettet og konsekvenser for skatteretten i løpet av dagen. Meld deg på Deloittes nyhetsbrev for å få det tilsendt. 

Vi avholder også webinar om statsbudsjettet 8. oktober 08:30. Les mer her


For mer informasjon, kontakt:
 

Wensing Li
Partner og advokat
Deloitte Advokatfirma AS
wensli@deloitte.no
+47 
458 88 150


Daniel Herde
Partner og advokat
Deloitte Advokatfirma AS
dherde@deloitte.no 
+47 482 21 973

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Deloittes skatteadvokater (øverst fra venstre): Wensing, Li, Daniel M. H. Herde, Henriette Holmen, Nikolai Nitschke Smith, Torill Hasle Aamelfot og Lars Erik Norborg.
Deloittes skatteadvokater (øverst fra venstre): Wensing, Li, Daniel M. H. Herde, Henriette Holmen, Nikolai Nitschke Smith, Torill Hasle Aamelfot og Lars Erik Norborg.
Last ned bilde

Om Deloitte

Deloitte
Deloitte
Dronning Eufemias gate 14
0191 Oslo

+47 23 27 90 00http://www.deloitte.no

Deloitte er et markedsledende selskap som leverer revisjon, advokattjenester, finansiell rådgivning, risikoanalyser og konsulenttjenester. Vi etterstreber å hjelpe våre kunder realisere sine ambisjoner, skape en positiv forskjell i samfunnet, og utnytte potensialet i våre medarbeidere.

Vi arbeider for en rekke internasjonale selskaper og norske virksomheter innen alle deler av næringslivet, ideelle organisasjoner, idrett og kommunal- og statlig sektor. Hver klient har tilgang til et tverrfaglig team som kan trekke på erfarne medarbeidere og internasjonal kompetanse på tvers av industrier, sektorer og fagdisipliner. Gjennom dette er vi i stand til å bidra med dyp innsikt og kvalifiserte meninger om problemstillinger i daglig drift, så vel som innspill og vurderinger om fremtidige scenarier. Med 1500 ansatte ved 22 kontorer i Norge har vi kapasitet og kompetanse til å gjennomføre alle typer prosjekter. Vi bidrar til å skape resultater for våre klienter gjennom en strategisk tilnærming til utfordringer, med høy grad av praktisk gjennomføringsevne.

Følg saker fra Deloitte

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Deloitte på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Deloitte

Midt i en krise viser den yngre generasjonen mest motstandsdyktighet18.8.2020 09:00:00 CESTPressemelding

Deloitte Global Millennial Survey 2020 Deloitte Global Millennial Survey 2020 utforsker synspunktene til mer enn 27 500 millennials og Gen Zs, både før og etter starten av COVID-19-pandemien. Undersøkelsen har som formål å forstå deres synspunkter på en rekke temaer som hva de leter etter hos en arbeidsgiver, om de har de riktige kvalifikasjonene til fremtidens arbeidsliv og deres psykiske helse. Undersøkelsen kartlegger i tillegg deres syn på næringslivet, politikk, klima og pandemien. Undersøkelsen avdekker at til tross for de individuelle og personlige utfordringene millennials og Gen Zs står overfor, har de vært opptatt av større samfunnsspørsmål, både før og etter utbruddet av pandemien. Pandemien har styrket deres ønske om å bidra til å drive positive forandringer i lokalsamfunnene deres og rundt om i verden,og de fortsetter å kjempe for en verden der virksomheter og regjeringer speiler det samme engasjementet for samfunnet. Rapporten fra 2020 består av to deler. Den første delen

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom